(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci vážení členové vlády, poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech, pokud možno přerušili diskusi minimálně, přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo hlasuje s kartou náhradní. V tuto chvíli sděluji, že pan poslanec Valenta hlasuje s náhradní kartou číslo 2.

O omluvení své neúčasti na jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Věra Adámková do 13 hodin z pracovních důvodů, Pavel Jelínek ze zdravotních důvodů, Jana Levová z rodinných důvodů, Ilona Mauritzová do 13 hodin z pracovních důvodů, Veronika Vrecionová ze zdravotních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají: Jan Hamáček z dopoledního jednání z pracovních důvodů a Marta Nováková z pracovních důvodů. Tak.

Ještě jednou vás poprosím o klid. A mám zde přihlášku s přednostním právem pana předsedy Faltýnka, kterému tímto dávám slovo. Pane předsedo, máte slovo. Je to vaše, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi, abych dal návrh k pořadu schůze jako v reakci na to včerejší jednání zákonu o EET k prvnímu čtení, a sice dovolte mi, abych navrhl jménem našeho poslaneckého klubu zařazení tohoto bodu na zítřek jako první bod od 11 hodin. Jedná se o bod č. 21, sněmovní tisk 205. Je to novela zákona o evidenci tržeb, první čtení. Čili na zítřek na 11 hodin jako první bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já jenom tedy zrekapituluji, že dnes bychom měli zahájit pevně zařazeným bodem 114, což je samozřejmě státní rozpočet, třetí čtení. Poté bychom se věnovali projednáním dalších pevně zařazených bodů souvisejících se státním rozpočtem. Jedná se o body 115, 116, 117, 118 a 119. A připomínám, že ve 12.30 máme pevně zařazené volební body. Jedná se o body 145, což je volba člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, 146 - jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 147 - jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury ČR, 148 - volba kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Poté bychom případně pokračovali dle schváleného pořadu schůze.

Ptám se, zda ještě někdo...? Pan poslanec Kaňkovský. Až potom jsem zachytil přihlášku pana místopředsedy Pikala. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně a vážení kolegové. Včera jsme žádali Poslaneckou sněmovnu o projednání kalamitní situace na dálnici D1. Jak už víte, vetem poslanců z hnutí ANO bylo hlasování o zařazení tohoto bodu znemožněno.

Já si vás dovoluji požádat o to, abychom znovu zvážili, zda si ta situace, která na D1 v posledních dnech a týdnech nastává, zda si skutečně nežádá, abychom toto téma na této schůzi projednali. Já o tom hovořím i z toho důvodu, že málokteré téma v posledních dnech a týdnech tolik hýbe českou společností, a ty reakce jsou nejenom od lidí, se kterými se potkávám u nás v Kraji Vysočina, ale jsou na sociálních sítích a jsou i v mediálním prostoru.

Všichni víme, že ta situace se nestala v minulém týdnu, nebo že ty příčiny nejsou z minulého týdne, že ty příčiny jsou dlouhodobé a že už během podzimu odborníci upozorňovali na to, že v klimaticky nejsložitějším úseku dálnice D1 nechat po zimní období zúžený čtrnáctikilometrový úsek je hazard a že to je hazard s lidskými životy. Já jenom připomínám, nevím, jestli si to všichni pamatujete, už tady jednou kalamitní situace na D1 obrovského rázu proběhla, bylo to, tuším, v roce 2008, kdy došlo k hromadné havárii, a bylo to opět v tomto úseku, a to tam ani to zúžení nebylo. Takže ten úsek je skutečně klimaticky velmi nepříznivý. A jestli si někdo myslel, že do 16. prosince nenasněží, tak já nevím, jakým způsobem se k tomu vyjádřit. Já prostě mohu jenom konstatovat, že to je hazard. A myslím si, že veřejnost očekává od Poslanecké sněmovny, aby toto téma na této schůzi diskutovala a aby poslala signál směrem k veřejnosti, že jí to není lhostejné a že skutečně řešení této situace přijde v řádech dnů, maximálně týdnů. To je jedna rovina toho problému.

A pak je tady druhá rovina toho problému a to je to, jakým způsobem se postavíme směrem do budoucnosti, aby podobné situace vůbec na páteřních komunikacích v ČR nemohly nastat. Možná se poslanci hnutí ANO domnívali, že naším cílem je snaha o odvolání pana ministra Ťoka. A já vám mohu říci, že se poslanci hnutí ANO mýlí. To, jakým způsobem je sestavena vláda, je role premiéra a my v tuto chvíli nežádáme hlavu pana ministra Ťoka. My žádáme řešení té krizové situace na dálnici D1, protože toto od nás očekávají občané ČR.

A pak je tady druhá rovina, o které se tady včera zmínil pan kolega Skopeček, a my jsme o ní hovořili už včera ráno na tiskové konferenci klubu KDU-ČSL. My tady máme několik let situaci na dálnici D1, kdy 30 až 40 % úseků mezi Prahou a Brnem je po většinu sezóny v omezeném provozu. A my tvrdíme, že je nesolidní vůči občanům České republiky od nich chtít, aby ti, kteří využívají pouze tento úsek dálnice D1 a žádné jiné dálniční úseky nevyužívají, platili poplatek za dálnici v plném rozsahu. Proto vyzýváme vládu, aby hledala řešení, jak pro rok 2019 řidičům, kteří užívají pouze úsek dálnice mezi Prahou a Brnem, dálnice D1, aby byli osvobozeni od poplatku za dálnici.

Podle mého názoru je to možné vyřešit velmi jednoduše, a to je to řešení, které máme v okolí velkých aglomerací, tedy dopravním značením, kde je možné řidiče alespoň v obsahu do 3,5 tuny od dálničního poplatku osvobodit. Já k tomu vládu v tomto směru vyzývám. A navrhuji zařazení nového bodu na pořad této schůze, který by se jmenoval Informace vlády ČR k řešení krizové situace na dálnici D1. A pokud bude tento bod zařazen na pořad této schůze, tak navrhuji jeho projednání jako druhý bod zítra po 11. hodině po tom bodu, který navrhoval pan předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Faltýnek, a já předpokládám, že vládní koalice si tento bod prosadí. A alternativě jako první bod v pátek 21. prosince od devíti hodin.

Děkuji vám za pozornost a také bych byl rád, kdybyste tento bod podpořili.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je přihlášen s přednostním právem pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pěkný předvánoční čas. Já jenom když slyším ty návrhy, že tady budeme tedy i zítra, tak bych v reakci na to, jak minule vypadaly interpelace, chtěl navrhnout, abychom čas, o který interpelace skončí dříve, využili a vlastně navazovali tím blokem zpráv, abychom neplýtvali časem v případě, že ty interpelace budou vypadat tak jako v minulém jednacím týdnu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze. Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o těch dvou návrzích, které tu zazněly.

 

Nejprve je to návrh pana předsedy Faltýnka týkající se bodu 21, sněmovní tisk 205, aby byl zařazen zítra pevně od 11 hodin. Všichni víme, o čem hlasujeme.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 124, přihlášeno je 170 poslanců, pro 99, proti 64. Tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP