(9.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Celková výše investic k výdajům státního rozpočtu klesá. Poměr výdajů na vědu a výzkum, jeden z klíčových ukazatelů, jak myslíme na budoucnost a na modernizaci země, klesá. Zatímco jsme v těch krizových letech dosahovali alespoň na to 1 %, protože věda a výzkum byla jediná kapitola, kterou jsme tehdy odmítali škrtat, tak jsme teď na 0,75. Neustále klesá poměr výdajů na vědu a výzkum. Hledím do lavic vážených kolegů poslanců z hnutí ANO, vidím tam několik tváří rektorů, kteří byli magnificencemi v době, kdy já byl ministr financí, a vzpomínám na jejich kritiku, kritiku vůči poměru výše výdajů na HDP. Byla výrazně vyšší, než plánujete na příští rok, ale příští rok je to asi těch 0,75 % HDP, což je naprosto směšné číslo, dokonce směšné v porovnání s tím, co jsme dávali v době krize. To je vám v tuhle chvíli asi v pořádku, teď už nejste rektoři, teď už jste poslanci ANO, teď už je líp.

Co opravdu roste, jsou platy a výdaje státních zaměstnanců, neinvestiční nákupy, sociální dávky a do toho přichází celá řada naprosto nesmyslných, leč nákladných opatření, jako je sleva na dopravu pro studenty a důchodce, plošná, bez ohledu na jejich majetkové postavení, obědy zdarma bez ohledu na majetkové postavení těch dětí a jejich rodin. A předpokládám, že až proběhne audit Evropské komise na Státním zemědělském a intervenčním fondu, bude nutno přistoupit i k bezplatným snídaním a večeřím. To je rozpočtová politika "po nás potopa" zesílená tím, že vláda naprosto ignoruje ve svém návrhu zvyšující se rizika hospodářské recese. Nechci strašit, nevíme, zda to bude příští rok, ale víme, že to v každém případě přijde, za rok, za dva, možná za tři, ale je naprosto vyloučeno, aby to nepřišlo. Prostě ekonomika má své cykly, ta rizika se zvyšují a vláda se chová tak, jako kdyby to nebyla pravda. Chová se úplně stejně, jako kdybychom měli dům u řeky a věděli, že dříve nebo později přijde povodeň, a nedělali vůbec nic, neudělali žádné protipovodňové opatření, protože bychom říkali: No ona možná ta povodeň nepřijde. No ono nám možná do 16. prosince nezasněží. Ale ono do 16. prosince zasněžilo, ta povodeň přijde a ta recese přijde taky. A tak bude vytvořen takový tlak na veřejný rozpočet, na státní rozpočet s touto konstrukcí, že bude velmi těžko zvládnutelný a dopadne paradoxně na ty nejslabší a nejchudší, protože ti silní si vždycky nějak pomohou.

Je to neodpovědné vůči budoucnosti, je to proto neakceptovatelné a není možné to schválit. TOP 09 proto bude hlasovat proti návrhu státního rozpočtu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Objevily se zde dvě faktické poznámky, nejprve pan poslanec Juránek, poté pan poslanec Vondrák. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Dobrý den. Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, ministři a ministryně, mám hned teď doplnění k bodům B74, B75 a B76, o kterých tady mluvila zpravodajka. Není možné měnit samozřejmě nic v položce, která je zde uvedena, ale je možno doplnit text a já ve všech třech případech doplňuji text v položce číslo kapitoly 327 Ministerstvo dopravy. Je tam v tuto chvíli napsáno "snížit výdaje kapitoly 327 Ministerstvo dopravy o částku" - v každé té položce jinak - 39 853 440 v B75, 465 746 392 doplňuji opět o ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury. V bodě B76 doplňuji k těm 300 milionům v položce Ministerstva dopravy, je to číslo kapitoly 327, text "ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury, krytí deficitů v rozpočtu SFDI".

A současně v rámci procedury navrhuji, aby bod B76 byl z logiky zařazen před bod B14.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Juránek byl tak laskav a ukázal nám, jak by neměla vypadat faktická poznámka, protože sice jste uvedl, že reagujete na zpravodajku, takže jsem vás nechal promluvit, ale poprosím vás, bylo by lepší ty faktické užívat v reakci na předřečníka v obecné rozpravě.

Tak pan poslanec Vondrák.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobré ráno, dámy a pánové. Jako nepřímo oslovený rektor vysoké školy musím sdělit, že během jediného roku jsem se musel vyrovnat, a naše univerzita, s propadem rozpočtu 135 milionů korun. To bylo více než 10 %. Nevýhoda současných rektorů je, že se musí vyrovnat s nárůstem rozpočtu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktická poznámka, pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Zcela jistě ne na vědu a výzkum. Pokud ano, pak to bylo jenom proto, že to jinak rozepsalo Ministerstvo školství. Je doložitelné, že výdaje na vědu a výzkum neklesaly v dobách krize. To byla jediná položka, která neklesala. Kdy skutečně klesá poměr výdajů na vědu a výzkum k HDP, je současný rozpočet a rozpočet příštího roku, který jednoznačně signalizuje, jak je pro vás tato položka důležitá. Zatímco rostou výdaje na státní zaměstnance, klesá poměr výdajů k HDP na vědu a výzkum. V tom vidíte, bývalé magnificence, budoucnost národa.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Rais. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já bych se vrátil trochu k té historii. Tady v těch absolutních číslech let 2008 až 2012 samozřejmě jsou do toho započítané taky dotace, nebo prostě peníze z Evropské unie, které tehdy v oblasti operačních programů, těch velkých center excelence, jenom v Brně dělaly miliardy korun. Takže srovnáváme nesrovnatelná čísla.

Druhá věc je, když se bavíme o procentech, tak samozřejmě jestliže mám větší základ, tak mám pak ta procenta menší. Čili tady ta relativní srovnání jsou velice ošemetná. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky a s přednostním právem se... Ne, ruší svoji přihlášku pan předseda Farský. Budeme tedy pokračovat podle pořadí, které vidíte na tabuli. Další je přihlášena do rozpravy paní poslankyně Kovářová. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP