Pořad 24. schůze

24. schůze (4., 5., 6., 7., 18., 19., 20., 21. prosince 2018)

Zahájení schůze

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 80/6/ - zamítnutý Senátem

Projednávání (4. prosince 2018)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony /sněmovní tisk 130/4/ - zamítnutý Senátem

Projednávání, část č. 1 (4. prosince 2018)
Projednávání, část č. 2 (5. prosince 2018)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 89/5/ - vrácený Senátem

Projednávání (4. prosince 2018)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 93/4/ - vrácený Senátem

Projednávání (4. prosince 2018)

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/ - druhé čtení

Projednávání (5. prosince 2018)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ - druhé čtení

Projednávání (4. prosince 2018)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 206/ - druhé čtení

Projednávání (4. prosince 2018)

8. Vládní návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 170/ - druhé čtení

Projednávání (4. prosince 2018)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti /sněmovní tisk 172/ - druhé čtení

Projednávání (4. prosince 2018)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 173/ - druhé čtení

Projednávání (7. prosince 2018)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - druhé čtení

Projednávání (7. prosince 2018)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (18. prosince 2018)
Projednávání, část č. 2 (20. prosince 2018)

48. Návrh poslance Václava Klause a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (5. prosince 2018)

73. Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Radky Maxové, Jana Bartoška, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové, Marka Výborného, Mariana Jurečky, Stanislava Juránka, Jiřího Miholy, Ondřeje Benešíka, Víta Rakušana a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 267/ - prvé čtení

Projednávání (6. prosince 2018)

114. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (19. prosince 2018)
Projednávání, část č. 2

115. Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021 /sněmovní tisk 288/

Projednávání (19. prosince 2018)

116. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021 /sněmovní tisk 289/

Projednávání (21. prosince 2018)

117. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 a 2021 /sněmovní tisk 316/

Projednávání (21. prosince 2018)

118. Dotační programy zemědělství pro rok 2019 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 334/

Projednávání (21. prosince 2018)

119. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2019 /sněmovní tisk 335/

Projednávání (21. prosince 2018)

120. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 136/ - třetí čtení

Projednávání (5. prosince 2018)

121. Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů /sněmovní tisk 138/ - třetí čtení

Projednávání (5. prosince 2018)

122. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů /sněmovní tisk 139/ - třetí čtení

Projednávání (5. prosince 2018)

124. Návrh poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 115/ - třetí čtení

Projednávání (5. prosince 2018)

125. Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 140/ - třetí čtení

Projednávání (5. prosince 2018)

126. Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové, Jana Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (5. prosince 2018)
Projednávání, část č. 2 (7. prosince 2018)

127. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 160/ - třetí čtení

Projednávání (7. prosince 2018)

128. Návrh poslanců Karla Raise, Františka Váchy, Kateřiny Valachové, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - třetí čtení

Projednávání (7. prosince 2018)

129. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ - třetí čtení

Projednávání (21. prosince 2018)

130. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení

Projednávání (21. prosince 2018)

132. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti /sněmovní tisk 172/ - třetí čtení

Projednávání (21. prosince 2018)

144. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (7. prosince 2018)

145. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Projednávání, část č. 1 (19. prosince 2018)
Projednávání, část č. 2

146. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání, část č. 1 (19. prosince 2018)
Projednávání, část č. 2

147. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Projednávání, část č. 1 (19. prosince 2018)
Projednávání, část č. 2

148. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Projednávání, část č. 1 (19. prosince 2018)
Projednávání, část č. 2

189. Nezaplacené podniky privatizované vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 - 1998

Projednávání (6. prosince 2018)

195. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání, část č. 1 (6. prosince 2018)
Projednávání, část č. 2 (20. prosince 2018)

196. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (6. prosince 2018)
Projednávání, část č. 2 (20. prosince 2018)

Slib poslance

Projednávání (5. prosince 2018)Přihlásit/registrovat se do ISP