(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Než přistoupíme k projednání dalších pevně zařazených bodů, prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky prvního kola voleb. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Přítomným kolegyním a kolegům přeji dobré trávení v odpoledním čase a nabídnu k tomu rychlé seznámení s výsledkem volebních bodů v tom pořadí, jak jsme je projednali na konci dopolední části.

 

Tedy bod

 

259.
Návrh na volbu člena Etické komise České republiky
pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Vybírali jsme ze dvou kandidátů, Jiří Štětina navržen klubem hnutí Úsvit a pan Prokop Tomek navržen klubem TOP 09. V tomto bodě stejně jako ve všech ostatních bylo vydáno 151 hlasovacích lístků, stejný počet byl i odevzdán a kvorum nutné pro zvolení činilo 76. U etické komise pan Jiří Štětina získal 51 hlasů a Prokop Tomek 77 hlasů a byl tedy zvolen, v jeho případě tedy opětovně, jako člen Etické komise České republiky. Mandát mu vzniká okamžikem zvolení. Bylo to tedy o jeden hlas, ale lístky jsme kontrolovali, přepočítávali a mohu garantovat, že ve sčítání nebyla žádná chyba.

 

U druhého bodu číslo

 

260.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Opět tedy 151 lístků, kvorum 76. Petr Bíza získal 12 hlasů, Michal Hašek 55, Olga Havlová 9, Jan Husák 74, Miloslav Janulík 49, kolega Pavel Kováčik 111, kolega Jiří Petrů 106 hlasů, Bogdan Trojak 28 a Jan Zilvar 8 hlasů. V prvním kole tedy byli zvoleni pánové Pavel Kováčik a Jiří Petrů, to jsou dvě místa, a dvě místa zůstala neobsazena. V souladu s volebním řádem Sněmovny do druhého kola tajné volby postupuje dvojnásobný počet nezvolených míst, to znamená čtyři v tomto případě. Podle počtu získaných hlasů se těmi čtyřmi do druhého kola stávají Jan Husák, Michal Hašek, Miloslav Janulík a Bogdan Trojak.

 

Třetí volební bod měl číslo

 

261.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Vybírali jsme ze sedmi kandidátů, které nám postoupil pan ministr kultury Daniel Herman. Obsazovali jsme tři místa. Rád konstatuji, že tato volba byla úspěšná a Sněmovna obsadila všechna tři místa. Tereza Czesany Dvořáková získala 24 hlasů, režisér Saša Gedeon 93 hlasů, Ivana Kačírková 5, Zuzana Kopečková 93, Jiří Kubíček 113, Petr Vítek 37 a Antonín Weiser 2 hlasy. Znamená to, že v prvním kole byli zvoleni Jiří Kubíček, Zuzana Kopečková a Saša Gedeon. Tím, že jsme obsadili všechna tři místa, tato volba končí.

V poslední větě avízo od volební komise. Předpokládám, že druhé kolo Vinařského fondu bychom realizovali, pokud nám grémium a program schůze dovolí, v tom variabilním týdnu ve středu, tuším, že to je 15. března. Ale to bude samozřejmě záležet na politické dohodě a programu Sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi volební komise. Teď ještě omluvy. Dnes od 18 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Leo Luzar z osobních důvodů, dále pan poslanec Igor Jakubčík se omlouvá od 17 hodin dnes z pracovních důvodů a dnes od 11.15 do konce jednacího dne se omlouvá pan ministr vnitra Milan Chovanec z naléhavých pracovních povinností v rezortu.

 

Nyní přistoupíme k pevně zařazenému bodu. Prvním pevně zařazeným bodem je

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 854/ - druhé čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně práce a sociálních věcí a taky zpravodajka výboru pro sociální politiku a zároveň zpravodajka stálé komise poslankyně Jana Pastuchová. Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Jako první je do přerušené obecné rozpravy přihlášena paní poslankyně Markéta Pekarová. (Námitky, že poslankyně už vystoupila.) Ta už svou řeč vedla, takže nyní pan ministr Chvojka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chtěl bych jenom krátce zdůvodnit v obecné rozpravě svůj pozměňovací návrh, který jsem předložil. Úplně na začátku musím říct, že už nejsem ve střetu zájmů. Byl bych v něm tak před rokem, pokud bych tento návrh předkládal. Ale já ho předkládám teď. Musím říct, že jsem hrdým otcem dvojčat, ale tato dvojčata už chodí 14 dní do školky a matka už žádný rodičovský příspěvek nepobírá. Proto ve střetu zájmů nejsem. Ale na druhou stranu mám zkušenost s tím, jak ten život s dvojčaty či vícerčaty vypadá. A nemám ho jenom ze své vlastní zkušenosti, ale i od lidí, kteří dvojčata či vícerčata mají.

V čem spočívá můj pozměňovací návrh? Jak jistě většina z vás ví, od roku 2012 platí v rámci rodičovského příspěvku jednotný strop 220 tis. korun, který je nezávislý na délce čerpání a je samozřejmě možný maximálně do čtyř let. Tam si můžete vybrat, jestli rodičovský příspěvek chcete na dva, na tři nebo na čtyři roky. Nicméně je to 220 tis. korun a je úplně jedno, jestli máte jedno dítě, dvojčata, trojčata, čtyřčata nebo paterčata. Je samozřejmě jasné, že těch paterčat a čtyřčat je málo, trojčat se občas pár narodí za ten rok a dvojčat se narodí výrazně více.

Jsem toho názoru, že tento systém není spravedlivý. Mám to i z vlastní osobní zkušenosti. Pokud máte dvojčata jako v mém případě, samozřejmě musíte kupovat všechno dvakrát - pleny, oblečení, stravu, ale i například velmi drahé očkování.

Jsem tedy toho názoru, že tento systém, tak jak je dnes nastaven, není spravedlivý. Pokud tedy žena bere rodičovský příspěvek na jedno dítě stejný, jako bere žena, která má děti dvě nebo tři, tak bych to chtěl napravit. Můj návrh spočívá v tom, že bych chtěl v § 30 doplnit větu, že v případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou dvě či více dětí narozených současně, dále jen vícerčata, má tento rodič nárok na 1,5násobek částky 220 tis. korun. To znamená, že v podstatě průměrný měsíční rodičovský příspěvek by se zvýšil u rodin s vícerčaty o půlku. Myslím, že je to tak správné a hlavně spravedlivé.

Děkuji. Ještě se přihlásím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Další řádně přihlášenou poslankyní je paní poslankyně Jitka Chalánková. (O slovo se hlásí poslanec Kaňkovský.) Pardon, paní poslankyně, omlouvám se. S faktickou poznámkou pan poslanec Vít Kaňkovský. Byl přihlášen. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP