Středa 1. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

261.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Vybírali jsme ze sedmi kandidátů, které nám postoupil pan ministr kultury Daniel Herman. Obsazovali jsme tři místa. Rád konstatuji, že tato volba byla úspěšná a Sněmovna obsadila všechna tři místa. Tereza Czesany Dvořáková získala 24 hlasů, režisér Saša Gedeon 93 hlasů, Ivana Kačírková 5, Zuzana Kopečková 93, Jiří Kubíček 113, Petr Vítek 37 a Antonín Weiser 2 hlasy. Znamená to, že v prvním kole byli zvoleni Jiří Kubíček, Zuzana Kopečková a Saša Gedeon. Tím, že jsme obsadili všechna tři místa, tato volba končí.

V poslední větě avízo od volební komise. Předpokládám, že druhé kolo Vinařského fondu bychom realizovali, pokud nám grémium a program schůze dovolí, v tom variabilním týdnu ve středu, tuším, že to je 15. března. Ale to bude samozřejmě záležet na politické dohodě a programu Sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi volební komise. Teď ještě omluvy. Dnes od 18 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Leo Luzar z osobních důvodů, dále pan poslanec Igor Jakubčík se omlouvá od 17 hodin dnes z pracovních důvodů a dnes od 11.15 do konce jednacího dne se omlouvá pan ministr vnitra Milan Chovanec z naléhavých pracovních povinností v rezortu.

 

Nyní přistoupíme k pevně zařazenému bodu. Prvním pevně zařazeným bodem je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP