Středa 1. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

259.
Návrh na volbu člena Etické komise České republiky
pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Vybírali jsme ze dvou kandidátů, Jiří Štětina navržen klubem hnutí Úsvit a pan Prokop Tomek navržen klubem TOP 09. V tomto bodě stejně jako ve všech ostatních bylo vydáno 151 hlasovacích lístků, stejný počet byl i odevzdán a kvorum nutné pro zvolení činilo 76. U etické komise pan Jiří Štětina získal 51 hlasů a Prokop Tomek 77 hlasů a byl tedy zvolen, v jeho případě tedy opětovně, jako člen Etické komise České republiky. Mandát mu vzniká okamžikem zvolení. Bylo to tedy o jeden hlas, ale lístky jsme kontrolovali, přepočítávali a mohu garantovat, že ve sčítání nebyla žádná chyba.

 

U druhého bodu číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP