(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se hlásí o slovo. Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo, pane předsedo. Není tomu tak. V tom případě tedy budeme hlasovat ohledně návrhu na hlasování ohledně volby.

 

I zde tedy budeme hlasovat o tom, že volba proběhne tajně a dvoukolově.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 188, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 130, proti jeden. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Na vydávání a označení lístků dám lhůtu 20 minut, takže ve Státních aktech budeme připraveni do 13.20 hodin. Prosím, abyste se tedy odebrali k provedení volby. Zároveň prosím členy volební komise, aby počítali s tím, že ihned po sečtení výsledků proběhne krátká operativní schůze volební komise.

A nyní prosím pana předsedajícího o přerušení bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, přerušuji tento bod. Ještě přečtu omluvu. Dnes od 14.30 hodin se do konce jednacího dne omlouvá paní poslankyně Miroslava Němcová. A než přeruším jednání Poslanecké sněmovny, tak avizuji, že ve 13.10 hodin začne jednání organizačního výboru tak jako obvykle, a žádám vás o toleranci. Žádám vás, kolegyně a kolegové o toleranci, abyste členy organizačního výboru v rámci tajné volby pustili dopředu. Děkuji vám a přerušuji jednání do 14.30 hodin. ***

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP