Středa 1. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

260.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Opět tedy 151 lístků, kvorum 76. Petr Bíza získal 12 hlasů, Michal Hašek 55, Olga Havlová 9, Jan Husák 74, Miloslav Janulík 49, kolega Pavel Kováčik 111, kolega Jiří Petrů 106 hlasů, Bogdan Trojak 28 a Jan Zilvar 8 hlasů. V prvním kole tedy byli zvoleni pánové Pavel Kováčik a Jiří Petrů, to jsou dvě místa, a dvě místa zůstala neobsazena. V souladu s volebním řádem Sněmovny do druhého kola tajné volby postupuje dvojnásobný počet nezvolených míst, to znamená čtyři v tomto případě. Podle počtu získaných hlasů se těmi čtyřmi do druhého kola stávají Jan Husák, Michal Hašek, Miloslav Janulík a Bogdan Trojak.

 

Třetí volební bod měl číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP