Sněmovní tisk 997
Novela z. o podporovaných zdrojích energie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 997/0 dne 15. 12. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1546/16, PID KORNAEAAYHD1.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 20. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 20. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 253, usnesení č. 1534).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 13. 2. 2017.
  Zákon Senátem schválen 8. 3. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 3. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 3. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2017.

Zákon vyhlášen 5. 4. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 103/2017 Sb.Deskriptory EUROVOCu: cenová podpora, elektrárna, hydroelektrické zařízení, modernizace podniku, podpůrná cena, výrobní politika, zdroje energie

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)