Sněmovní tisk 565
Vl.n.z.o posuz.shody stan.výrobků při jejich dodávání na trh - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 8. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 565/0 dne 13. 8. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 583/15, PID KORN9TVJD2JJ.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Šrámek, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 38)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 923).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 565/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 565/2, který byl rozeslán 11. 12. 2015 v 9:22.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 1. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 565/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 1. 2016 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 1058).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 9. 2. 2016.
  Zákon Senátem schválen 3. 3. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 3. 2016.

Zákon vyhlášen 31. 3. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 90/2016 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Obchod a služby, Spoření

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnostní norma, sladění norem, správní kontrola, technická norma, technické předpisy a normy, uvedení výrobku na trhISP (příhlásit)