(14.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Platí dohoda, kterou jsme teď narychlo uzavřeli. My to odhlasujeme a jsme připraveni prostě tuto dohodu dodržet. Ale dovolte, kolegové, abych po 25 letech, protože fakt už se cítím jako zombie, někteří z vás jsou tady starší, ale já jsem tady služebně nejstarší, abych vám po 25 letech jako zombie řekl, že něco tak strašného, něco tak neprofesionálního, neefektivního a nekompetentního v řízení této Sněmovny jsem ještě nikdy nezažil a že to samozřejmě vede od vedení vlády. Protože vláda není schopná říct většině ve své Sněmovně, co chce. Jste amatéři, jste diletanti. Neumíte to!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předseda Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Vážené kolegyně, kolegové, já jsem účastnil taky té dohody, která zde padla zhruba před necelou půlhodinkou. Je to všechno jinak. Nicméně i tak hnutí Úsvit podpoří zařazení toho bodu - platy - na tuto schůzi, podpoří také zařazení bodu paní ministryně Válkové, abychom prokázali naši dobrou vůli, že jednat chceme. A já tady před celou Sněmovnou říkám, že jsem zvědav a že budu čekat na to, že vy také prokážete dobrou vůli na další schůzích a uděláte aspoň nějaká opoziční okénka, abyste nám zařadili naše zákony, abychom je mohli v této Sněmovně projednat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, přistoupíme k hlasování. Tak jak z rozpravy vyplynulo, je zde návrh, aby byly kromě bodů 59 a 49 vyřazeny všechny body, ale je zde návrh na to, aby se hlasovalo zvlášť. Budeme tedy nejprve návrh, že vyřazujeme všechny body kromě bodu 49 a poté budeme - chtěl jste hlasovat zvlášť, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, já jsem vás trošku zmátl. Měli bychom hlasovat nejdřív o vyřazení všech mimo 49, 59 a já navrhuji, abychom hlasovali potom o vyřazení bodu i 59. Tak ať se můžeme svobodně rozhodnout, který bod necháme a který bod chceme vyřadit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: No, pravda, nezjednodušil jste mi to, ale dobře. Udělám to tedy tak, že nejdříve nechám zachované oba dva body a pak budu hlasovat o tom, aby byl bod 59 vyřazen.

 

První hlasování bude o tom, že vyřazujeme z jednání 19. schůze všechny body kromě bodů 49 a 59.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Je to hlasování číslo 175, přítomných poslankyň a poslanců je 135, pro návrh 107. Děkuji.

 

Nyní dám hlasovat, aby z jednání 19. schůze byl vyřazen ještě bod 59.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 176, přítomných poslankyň a poslanců je 135. Tento návrh byl zamítnut. Pro návrh bylo 20 poslankyň a poslanců, návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy na 19. schůzi projednávat dva body. První bod je bod 59 a druhý bod je 49 této schůze.

Mám zde další omluvenku. Dnes po 14. hodině se z jednání z pracovních důvodů omlouvá pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček.

Budeme pokračovat v bodech tak, jak jsme si je schválili. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, pane předsedající, ale já jsem takový akurátní. Já bych normálně nevystoupil, ale pokud jste teď přečetl, že se po 14. hodině omlouvá předseda Sněmovny Jan Hamáček, znamená to, že dnes dopoledne tady byl neomluven. Protože on tu nebyl. Takže omluven jenom odpoledne, dopoledne neomluven. Jenom pro záznam, aby to bylo jasné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Toto je otázka, resp. váš dotaz je do určité míry spekulativní, protože já vám teď nedokážu odpovědět, zda byl omluven do 14. hodiny. Musel bych načíst předchozí omluvenky. V tento moment na to nedokážu odpovědět. Předpokládám, že zareagoval na to, že se jedná i po 14. hodině, a omlouvá se i z odpoledního jednání.

 

Přistoupím k projednání prvního bodu a tím je

 

59.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 337/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Helena Válková. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. Máte pravdu, je to tak, že tento bod byl přerušen v obecné rozpravě. V tom případě budeme pokračovat obecnou rozpravou. Já říkám, že mám poznamenáno, že tento bod byl přerušen v obecné rozpravě ve středu 5. 11. Budeme tedy pokračovat obecnou rozpravou. Mám zde faktickou poznámku paní poslankyně Nytrové. Ne, nemáte.

Já se táži, zda se někdo chce přihlásit ještě do obecné rozpravy. Není tomu tak. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda paní navrhovatelka nebo pan zpravodaj chcete mít závěrečné slovo. Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení nebo zamítnutí, budeme se nyní zabývat návrhem k přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru a já se táži, zda je další návrh do výborů. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování. Nejdříve přečtu návrh, potom o něm dám hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru?

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 177 a já končím toto hlasování. Přítomných poslanců a poslankyň je 135, pro návrh 125 poslankyň a poslanců. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru, a končím projednání tohoto bodu. Děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji.

 

Otevírám druhý bod 19. schůze a tím je

 

49.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu
a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 277/ - prvé čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP