(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 17. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 17. schůze dne 4. září a pozvánka vám byla rozeslána v pátek 5. září.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím žádnou takovouto informaci nemám.

 

Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Václava Klučku a paní poslankyni Martu Semelovou. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Žádný jiný návrh neregistruji, takže budeme hlasovat o ověřovatelích této schůze.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby ověřovateli této schůze byli poslanec Klučka a poslankyně Semelová, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 1. Přihlášeno je 124, pro 113, proti 1. Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 17. schůze určili poslance Klučku a poslankyni Semelovou.

 

Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci: pan poslanec Adam - zdravotní důvody, pan poslanec Černoch - pracovní důvody, pan poslanec Farský od 15.45 do 22.00 - pracovní důvody, pan poslanec Gabrhel - pracovní důvody, paní poslankyně Halíková od 15.30 - pracovní důvody, pan poslanec Heger 15.15 až 18.30 - pracovní důvody, pan poslanec Pavera - osobní důvody, pan poslanec Sedláček - pracovní důvody, pan poslanec Skalický - osobní důvody, paní poslankyně Strnadlová - zdravotní důvody, pan poslanec Vozdecký - osobní důvody a pan poslanec Zlatuška od 18 hodin - zahraniční cesta.

Pan poslanec Sedláček ruší omluvu a je přítomen.

Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Bělobrádek od 16. do 17. hodiny a od 19. hodiny z pracovních důvodů, pan ministr Chovanec od 15.30 z pracovních důvodů, paní ministryně Jourová - zahraniční cesta, pan ministr Jurečka - pracovní důvody, paní ministryně Marksová od 15.30 - pracovní důvody, pan ministr Němeček - pracovní důvody a paní ministryně Válková od 15 hodin - rovněž pracovní důvody.

Dále zde mám omluvu pana poslance Berkovce, a to na dnešek od 17 hodin z pracovních důvodů. tolik tedy omluvy.

Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 17. schůze. Návrh pořadu máte uveden na pozvánce.

Chtěl bych vám nejprve sdělit, že pan poslanec Adámek vzal zpět jménem všech předkladatelů návrh poslanců Františka Adámka, Štěpána Stupčuka, Jiřího Koskuby, Jaroslava Zavadila a dalších na vydání ústavního zákona o funkčním období Zastupitelstva hlavního města Prahy zvoleného ve volbách v roce 2014, tisk 125 v prvém čtení. Tím pádem si prosím škrtněte bod 65.

Asi v této fázi poprosím pana poslance Krákoru, který má obdobný návrh, aby vystoupil. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych navrhl stažení návrhu zákona o zdravotním pojištění cizinců. Je to bod číslo 87, sněmovní tisk 243, stažení z programu této schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, správný výraz je vzetí zpět. Tak možná kdybyste přímo na mikrofon řekl, že tento tisk berete zpět.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Opravuji. Vzetí zpět sněmovního tisku číslo 243.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Takže to je pouze informace pro vás, protože ani o tomto se nehlasuje.

A nyní, ještě než dám prostor k vystoupení k programu, bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Grémium Sněmovny navrhuje zařadit do programu 17. schůze Poslanecké sněmovny návrhy zákonů vrácených Senátem, které nebyly projednány na 16. schůzi Sněmovny, což je tisk 70, 82, 153 a 173. Je to tedy autorský zákon, péče o dítě, zákon o odpadech a zákon o provozu na pozemních komunikacích. My jako grémium navrhujeme jejich pevné zařazení na středu 17. září jako první až čtvrtý bod dopoledního jednání Sněmovny, to znamená před již pevně zařazený bod 19.

Dále navrhujeme vyhovět žádosti předsedy poslaneckého klubu ČSSD poslance Sklenáka, který žádá o pevné zařazení bodu 1 návrhu pořadu, což je tisk 242 ve druhém čtení, na pátek 19. září po pevně zařazených bodech, to znamená jako bod 6, a pevné zařazení bodu 119 návrhu pořadu, což je tisk opět 242, ale ve třetím čtení, na středu 24. září jako první bod dopoledního jednání.

Jako poslední informaci uvádím, že ve čtvrtek 18. září budeme jednat i po 18. hodině, to znamená po ukončení interpelací, a budeme se věnovat bodům z bloku zprávy, návrhy a další. Mám zde avizováno, že předpokládané ukončení jednacího dne ve čtvrtek by bylo kolem 20. hodiny.

To je z mé strany všechno. Poprosím, abyste se k pořadu schůze vyjádřili i vy. Mám zde celou řadu přihlášek. První vystoupí pan předseda klubu TOP 09, pan poslanec Kalousek a připraví se paní poslankyně Bohdalová.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, promiňte, že vás minutu zdržím, ale trápí mě jedna věc, se kterou bych se rád vypořádal.

Za návrh na přerušení mimořádné schůze minulou středu v podvečer jsem označil pana předsedu poslaneckého klubu ČSSD Sklenáka za podrazáka. Neměl jsem správné informace o míře dohody, která byla, či nebyla uzavřena o této mimořádné schůzi, proto jsem dospěl k mylnému úsudku, že to bylo porušení té dohody. Ten výrok byl nemístný a nespravedlivý, což mě mrzí, a pana předsedu Sklenáka prosím, aby přijal moji omluvu. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Bohdalová. Připraví se pan poslanec Adámek. Pan poslanec Adámek stahuje, takže se připraví paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové. Dovoluji si vystoupit zde s návrhem na vyřazení dvou bodů z pořadu 17. schůze Poslanecké sněmovny, a to bodu číslo 80, sněmovní tisk 220, horní zákon, a potom bod 92, sněmovní tisk 250, je to zákon o Národním parku Šumava. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP