(11.50 hodin)

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Když dovolíte, já bych nejprve zareagovala na pár věcí, které tady zazněly. Také samozřejmě jsem nespokojena s tím, jak probíhá byznys s chudobou a s přefinancováním ubytoven. Jenomže lidé, kteří žijí v ubytovnách, tvoří jen menší část těch, kteří přijímají příplatky, příspěvky a doplatky na bydlení. Je jasné, že tato věc se musí řešit velmi razantně a velmi tvrdě. Je potřeba si ale uvědomit, že většina z těchto lidí žije mimo ubytovny a narůstá nám počet příjemců těchto dávek na bydlení a zároveň se také zvyšují koeficienty, které zvyšují finanční prostředky, které do této oblasti jdou. Takže není to pouze zneužíváním tzv. doplatků na bydlení, což je odpudivý jev a musí se změnit. Příkladem takového možného řešení je i senátní návrh, který jsme již schválili v prvním čtení a je vlastně napsán v odpovídajícím znění, které již bylo připraveno v minulé Poslanecké sněmovně jako poslanecký návrh. (V sále je trvalý hluk.)

Ráda bych ale upozornila vládní koalici, že se podařilo uzákonit také výplatu těchto dávek na bydlení pouze po dobu 84 měsíců na dobu 10 let, a tyto měsíce ubíhají a tikají jako časovaná bomba, tak aby se tady stihl také připravit ten zásadní zákon o sociálním bydlení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, paní poslankyně, ale poprosím naše kolegyně a kolegy o ztišení hluku v sále.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Ale já přidám na hlase. (Mpř. Bartošek: Dobře. Prosím.)

Pak bych velice ráda upozornila při projednávání v kontrolním výboru, že ve zprávě NKÚ bylo pochvalně zmíněno přijetí legislativních opatření ke zlepšení výběru daní minulou vládou. Nebudu je zde plně vyjmenovávat, jsou určitě k dispozici v této zprávě NKÚ.

Dále jsme vzali na vědomí projednávání kontrolního závěru, který se věnoval projektu státní pokladny, kde bylo konstatováno, že tento projekt splnil očekávání, která do něj byla vkládána, a byl podepsán panem ministrem financí Babišem. To je to, co bylo.

A teď bych ještě ráda se bavila jenom krátce o tom, co vlastně bude dál. V prognóze si prosadili sociální demokraté do budoucna spoustu zvýšených povinných výdajů zhruba ve výši 20 mil. korun. Oproti tomu ovšem nemají dostatečné příjmy. Počítají s mimořádnými příjmy 30 mld. Více než 15 mld. mají získat z dividend ČEZu, 6 mld. z nahromaděných zisků ze státních lesů, 2 mld. ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv, skoro 2 mld. mají přijít ze státního Budvaru - a je potřeba si uvědomit, že mandatorní výdaje se budou opakovat každý rok, kdežto tyto mimořádné příjmy se každý rok opakovat nebudou.

Dále můžeme očekávat nastavení dluhové brzdy, kdy začneme reagovat, až schodek rozpočtu přesáhne 55 % HDP, říkám-li to technicky správně. Je to tak? (K posl. Votavovi.) Neporadíte, asi to tak bude. A já zde teoreticky předložím takovýto nápad, jak by asi vypadal rozpočet, který by byl vyrovnaný. Příjmy rovná se výdaje. A to je ta pravda, které bychom se měli podívat do očí. (Poznámky z místa zpravodaje.) Je to chytré! Myslím si, že takto by měl každý stát hospodařit, odkrojit tu část, kterou by věnoval obraně své země, a pak se podívat do rozpočtu, kolik může dát na investice a kolik dá na důchody. Taková je pravda dnešního dne. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Vzhledem k tomu, že již neeviduji nikoho přihlášeného s faktickou poznámkou a ani řádně přihlášeného do rozpravy, táži se, zda tomu tak je (ano), v tom případě požádám o závěrečná slova. Zeptám se pana prezidenta NKÚ Miloslava Kaly, zda si vezme závěrečné slovo. (Ano.) Pane prezidente, závěrečné slovo.

 

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v závěrečném slově vám chci skutečně poděkovat za skutečně důkladné projednání naší zprávy. (Pobavení a potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dále se chci zeptat, zda si vezme závěrečné slovo pan poslanec Votava. Ne. A chci se zeptat pana místopředsedy vlády a ministra financí - také si nebere závěrečné slovo. V tom případě končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. V tento moment neregistruji nikoho přihlášeného do podrobné rozpravy, takže se táži, zda tomu tak je. Je tomu tak. V tom případě končím podrobnou rozpravu a půjdeme k hlasování. Táži se, zda si pan poslanec vezme závěrečné slovo před hlasováním o návrzích. (Ano.) Návrh usnesení přečtete. Dobře. Takže já vás poprosím, přečtěte návrh usnesení.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Projednávání bylo opravdu nadstandardní, nebývalé.

Seznámím vás s návrhem usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí státní závěrečný účet České republiky za rok 2013, který pro státní rozpočet v roce 2013 vykazuje příjmy, výdaje a schodek tak, jak je uvedeno, dále výsledky rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v České republice za rok 2013, dále stav státních finančních aktiv České republiky k 31. prosinci 2013, dále informaci o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů České republiky za rok 2013 podle údajů uvedených v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu, za další informaci o stavu a vývoji státních záruk uvedenou v sešitu D návrhu státního závěrečného účtu, za další informaci o stavech fondů organizačních složek státu uvedenou v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu, dále informaci o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech za rok 2013 podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku. A za druhé - souhlasí s vypořádáním schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2013 financujícími položkami tak, jak je uvedeno.

Toliko návrh na usnesení. Můžeme o něm hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Usnesení bylo přečteno. Vzhledem k tomu, že byla velmi dlouhá diskuse, tak vás nejdřív všechny odhlásím.

 

Poslanec Václav Votava: Já se ještě omlouvám, pane místopředsedo. Je tam ještě návrh na doprovodné usnesení, ale to bychom hlasovali poté.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přesně tak. Jestli někdo nevznáší námitku proti takto navrženému způsobu hlasování, není tomu tak, budeme hlasovat tak, jak bylo řečeno.

 

To znamená, v tento moment zahajuji hlasování o usnesení rozpočtového výboru, tak jak zde bylo přečteno. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Je to hlasování číslo 79. Kdo je proti? Končím hlasování číslo 79.

V sále je přítomno 151 poslanců, pro návrh bylo 122, proti žádný. Tento návrh usnesení byl přijat.

 

A nyní bych vás poprosil o doprovodné usnesení.

 

Poslanec Václav Votava: Doprovodné usnesení, které vychází z usnesení výboru pro bezpečnost, jestli se nemýlím. (Mpř. Bartošek: Ano, správně.)

Přečtu ho: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby při zpracování návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017 zachovala pro Bezpečnostní informační službu alespoň úroveň výdajů ve výši schváleného rozpočtu pro rok 2014 a zabývala se možnostmi financování výstavby datového centra."

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a zahajuji toto hlasování o doprovodném usnesení a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 80.

Končím toto hlasování. V sále je přítomno 151 poslanců, pro doprovodné usnesení bylo 121 poslanců, proti žádný. I doprovodné usnesení bylo přijato.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu a otevírám projednávání bodu

 

10.
Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 82/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová. Já vás poprosím, paní ministryně, ujměte se slova. A ostatní kolegy a kolegyně bych poprosil opět o ztišení, abychom slyšeli, co bude přednášeno. Děkuji vám za pochopení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP