(11.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

A třetí konkrétní příklad. Už tady dneska byl zmiňován, a já ho proto zmíním jenom velmi stručně, a to jsou finanční úřady. Tam jste také šetřili. Když jsem s těmi lidmi z finančních úřadů mluvil v minulých letech a ptal jsem se: Ano, a kde ti lidi jsou propouštěni? Kde vám škrtají ta místa na finančních úřadech? Tak jsem dostával jedinou odpověď: Na kontrole! Když jsem mluvil s vedoucím kontroly, on říkal: Podívejte se, já jsem tady měl šest lidí na kontrolním oddělení. Teď pan ministr financí Kalousek udělal úsporné opatření a mně z těch lidí zbyla polovina! Polovinu jsem musel propustit, aniž by se mi snížil počet kontrolovaných subjektů. Prostě škrtli se lidi na kontrolních odděleních prostě proto, že to bylo nejjednodušší. A tak finanční úřady omezily počet kontrol. Takovým způsobem tady probíhalo tzv. propouštění, tzv. snižování počtu zaměstnanců.

Prosím vás, už tady tyto věci neopakujte! Je přece jasné, jak se ty věci odehrály, jaké katastrofální důsledky to mělo. To si nepamatujeme jenom my, to si pamatují miliony obyvatel téhle země, kteří byli konfrontováni s výpadky ve fungování státu za vaší vlády. Děkuju. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Mám zde čtyři faktické poznámky. S první faktickou poznámkou poprosím pana poslance Votavu, aby vystoupil. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já myslím, že tady už zaznělo mnohé. Dávám jako zpravodaj návrh na to, abyste procedurálně nechal hlasovat o ukončení rozpravy a věnovali se usnesení. Děkuji. (Ze sálu nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Takže tak jak jsem se poradil i s místopředsedou Filipem, není možné v tento moment dát hlasovat o ukončení. Musíme nechat doběhnout obecnou rozpravu. Tento bod není hlasovatelný. Z toho důvodu budeme pokračovat dál těmi, kdo jsou přihlášeni s faktickými poznámkami. První v pořadí je pan vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš. (Nechce.) Ne? V tom případě pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, já nevím, jak moc jste poslouchal debatu. Ale váš místopředseda vlády tady říkal, že je připraven najímat další úředníky a posilovat Ministerstvo financí. A když jsem tady mluvil o Státním pozemkovém úřadě, já jsem samozřejmě nepředpokládal, že padne Nečasova vláda, a byl jsem připraven s tím počtem úředníků, který Státní pozemkový úřad měl, situaci zvládnout.

Moje zkušenosti jsou totiž následující. Když jsem byl hejtmanem, říkali mi: Nemůžete zrušit ze 12 úřadů, které řídí silnice, to nemůžete udělat. To bude katastrofa! To bude absolutně něco šíleného, a tak se okresní ředitelství Správy a údržby silnic, kterých bylo 12 v kraji, snažilo tímhle způsobem blokovat věci, které byly nepraktické. Nakonec jsou z toho čtyři ředitelství a žádná katastrofa se nestala. Ale všichni říkali: To bude hrozný!

Nemocnice, to je klasický příklad tady taky. Říkali mi: To, co se stane v týhle zemi, až se zprivatizuje deset nemocnic, kam ti lidé budou chodit? Co z toho všeho vznikne? To bude katastrofa! Nás to jako kraj stálo sto milionů korun ročně na dotacích, ty nemocnice dál fungují a prostě se jede se dál kočárem bílým kolem černých skal!

Krajský úřad za mého působení v okamžiku, kdy jsme byli v polovině jednoho volebního období, tak jsme si sami k sobě řekli: ne, musíme snížit počet úředníků! Taky jsem zevnitř úřadu slyšel to, jak to nepůjde, jak to bude strašný, co hroznýho se stane! A nakonec jsme ze 700 lidí sundali počet krajských úředníků na 630 nebo kolik to bylo.

To prostě není pravda. Je to jenom o vůli a schopnosti toho to dokázat, či nikoliv. Buď hledáme způsoby, anebo důvody, pane premiére.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času a poprosím pana poslance Laudáta s jeho faktickou poznámkou.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem tady korektně zareagoval na pana předsedu rozpočtového výboru a sami jste slyšeli, co následovalo. Když vám tady pan ministr financí říká, tak si to prověřte. Já myslím, že na prověřování kvalifikaci ukázal on, že je ten pravý na pravém místě, a s tolikaletou zkušeností na něj tady nikdo nemáme.

Ale jaká je realita, pane premiére? Včera byl rozpočtový výbor, na druhý pokus schválil rozpočet NKÚ. Došlo k tahanici mezi Ministerstvem financí a prezidentem NKÚ. Tak abyste věděl, i vaši poslanci, koaliční poslanci, zabili mé doprovodné usnesení, ve kterém jsem vyjádřil obavu, že nebude NKÚ plnit funkce, které po něm chceme. Zůstal prakticky na svém, nakonec kývl na to, že se jedná o konsensuální rozhodnutí, takže tady navalíte desítky či stovky úředníků, ale tam, kde by to bylo potřeba, celkem tady je jistý konsensus, že chceme po NKÚ větší výkon, chceme jim přidat pravomoci. Tak vy ty instituce necháváte žít na pokraji. Totéž se stalo s rozpočtem ombudsmana a dalšími.

Nedůstojné tahanice. Než byste pustili někde statisíce či jednotky milionů, tak tam jste nedali a tady chcete říkat o transparentnosti, o efektivitě. V žádném případě. Ministerstvo financí v tuhle chvíli neordinuje efektivitu. Zeptejte se svých zástupců a pana předsedy, co se v rozpočtovém výboru už poněkolikáté ve věci předkladů Ministerstva financí děje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Igor Nykl. Máte slovo.

 

Poslanec Igor Nykl: Děkuji za slovo. Prostřednictvím vás předsedajícího bych chtěl poprosit pana poslance Bendla, ať nemluví o středočeských nemocnicích tady, protože středočeské nemocnice jsou uváděny v evropské zprávě o korupci jako symbol toho, jak to nemá ve zdravotnictví vypadat. A chtěl bych dále upozornit, že to je právě jeden z důvodů, proč se musí rozkrýt smlouvy s nemocnicemi, jak to vypadá, protože vy, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, se svým kamarádem kardinálem Richelieu uváděným v té zprávě jste umožnili získat krásné nadstandardní smlouvy, a proto vykládáte o černých číslech! To není žádné umění takhle hospodařit ve zdravotnictví. To se teď ukáže, jestli se rozkryjí ty smlouvy. Tam uvidíme, kde vaši přátelé, na co si sáhli, a proto to tam zdánlivě šlape. Ale tak to nemůže být. Děkuji. (Potlesk z lavic ANO).

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Dále je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Laudát. Po něm pan poslanec Bendl. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Já jenom na vysvětlenou, protože pan předseda rozpočtového výboru se domnívá, že snad on je kompetentní na prověřování, to v žádném případě prosím. Vedle, soused.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a požádám pana poslance Petra Bendla s jeho faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Bendl: Já jenom velice smírně. Já jsem s tím nezačal. (Smích v sále.) Začal s tím váš pan předseda, tak si nestěžujte na to, že tady tohle téma je! Protože já ho sem nevnesl. To ad 1. A ad 2. No tu zprávu napsal člověk, který je ochoten nahatý udělat za peníze stojku na náměstí, kdekoliv si řeknete, a nejde o žádný oficiální dokument Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a ještě jedna faktická poznámka pan poslanec Nykl.

 

Poslanec Igor Nykl: Děkuji za slovo. Prostřednictvím vás předsedajícího, nevím, kde pan poslanec Bendl říká, že nejde o žádnou oficiální zprávu. Je to oficiální zpráva Evropské komise European Study on Corruption. Má to 333 stran a strana 85 až 89 je věnována Hořovicím a podobně, kde jste jmenován vy spolu s kardinálem Richelieu českého zdravotnictví osobně. Asi si oni nevymýšlejí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tento moment neeviduji žádnou faktickou poznámku a velice rád předávám slovo paní poslankyni Chalánkové, řádně přihlášené do rozpravy. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Běžela jsem honem a možná budu rychlá tak, jako by to byla faktická, ale já jsem řádně přihlášena.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jste řádně přihlášena. Ano, je to tak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP