Pondělí 25. listopadu 2013, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno !

 

(pokračuje Jan Hamáček)

3.
Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů

Zde si vyslechneme informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů. Seznam členů volební komise podle jejich členství v poslaneckých klubech vám byl rozdán na lavice. Žádám zvoleného předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nám představil její členy. Prosím členy volební komise, aby při čtení svého jména povstali a poté nás předseda volební komise bude informovat o výsledku prvního jednání komise. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně a páni poslanci, kolegyně a kolegové, přeji vám dobré odpoledne. Dovolte mi, abych před vás předstoupil jménem prvního zvoleného orgánu Poslanecké sněmovny, tedy volební komise. Vám nováčkům bych se rád také v jedné větě představil. Jak už bylo řečeno, mé jméno je Martin Kolovratník, měl jsem tu čest být předsedou volební komise i v předchozím volebním období. Věřím, že pracovala efektivně, férově a vyváženě vůči všem politickým subjektům ve Sněmovně. Chci vyslovit přání, aby komise stejně pracovala i v tomto volebním období. Se všemi z vás se těším na spolupráci.

Nyní informace, které mám pro vás připravené oficiálně jako výstup z této volební komise. Konstatuji, že v souladu s bodem 2 a 3 článku 1 volebního řádu Poslanecké sněmovny se dne 14. listopadu 2017 sešla skupina poslanců, takzvaná iniciační skupina, delegovaná poslaneckými kluby na základě parity, a ustavila pod vedením poslance Jiřího Dolejše z návrhů poslaneckých klubů volební komisi podle zásady poměrného zastoupení v počtu 19 členů. Jak už avizoval pan předsedající, nyní poprosím, budu představovat jednotlivé zvolené členy komise, aby po přečtení svého jména povstali, aby Sněmovna věděla, kdo je bude po celé volební období provázet volbami. Členy volební komise budu představovat v abecedním pořadí.

Jedná se tedy o následující poslance:

Stanislav Berkovec za hnutí ANO, Alexandr Černý za KSČM, Petr Dolínek za sociální demokracii, Dominik Feri za TOP 09, Stanislav Fridrich za ANO, Jakub Janda za ODS, Monika Jarošová za SPD, Martin Kolovratník, moje osoba, dále Barbora Kořanová za ANO, Věra Kovářová za STAN, Vojtěch Munzar za ODS, Patrik Nacher za ANO, Ondřej Polanský za Piráty, dále kolega Jan Pošvář, také za Piráty, pánové jsou v jedné lavici, tak máme o nich přehled, Pavel Pustějovský za ANO, Petr Sadovský, také za hnutí ANO, Lucie Šafránková za SPD, Helena Válková za hnutí ANO a konečně Marek Výborný, nominován KDU-ČSL.

Takto ustavená volební komise, je tedy 19členná, zasedla poprvé minulý týden ve středu 15. listopadu 2017. Předsedou volební komise zvolila Martina Kolovratníka, místopředsedkyní paní poslankyni Moniku Jarošovou za SPD a v tuto chvíli má zvolené také dva ověřovatele, poslanec Stanislava Berkovce a Jana Pošváře.

Dále bych vás rád informoval o tom, že skupina poslanců, ta iniciační skupina, pověřená ustavením volební komise, dne 14. listopadu jednomyslně schválila návrh, aby Poslanecká sněmovna vzala na vědomí ustavení volební komise Poslanecké sněmovny, a to pro volby konané touto Sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny po celé volební období, tedy po celé osmé volební období. Je to v souladu s § 47 odst. 2 jednacího řádu a dále článku 1 bod 7 volebního řádu.

Nyní bych tedy chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu, aby hlasováním přijala usnesení, v němž bere na vědomí ustavení volební komise Poslanecké sněmovny, a to pro volby konané na ustavující schůzi Sněmovny i pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny v osmém volebním období.

 

Předsedající Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. K této věci otevřu rozpravu, nicméně chci vás ještě upozornit, že podle § 116 odst. 2 našeho jednacího řádu bere Sněmovna ustavení komise na vědomí, tzn., že v rozpravě není možné navrhovat jiné členy.

Usnesení, které je navrženo, zní:

Poslanecká sněmovna bere na vědomí ustavení volební komise Poslanecké sněmovny, a to pro volby konané na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny a pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny v osmém volebním období v tomto složení, a bude připojen seznam.

Nyní tedy zahajuji rozpravu a zeptám se, zda si někdo přeje vystoupit. Pokud ne, tak rozpravu končím.

My tedy přistoupíme k prvnímu hlasování na této schůzi. Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami tak, aby bylo jasné, kolik je přítomných v sále, a budeme tedy hlasovat.

Usnesení jsem přečetl.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

 

Aha, tak toto hlasování prohlašuji za zmatečné vzhledem k tomu, že nefunguje hlasovací zařízení u paní poslankyně Vildumetzová. Poté, co dojde k nápravě, tak budeme hlasování opakovat. Je to v pořádku, takže budeme hlasovat ještě jednou o tomto návrhu usnesení.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to tedy hlasování číslo 2. Přihlášeno je 198, pro 194, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Tím mám za to, že jsme vyčerpali všechno z bodu číslo 3, takže ho končím.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 20. 11. 2017 v 15:16.
Přihlásit/registrovat se do ISP