Pořad 1. schůze

1. schůze (25., 27. listopadu 2013)

Zahájení schůze

1. Slib předsedajícího ustavující schůze Poslanecké sněmovny

Projednávání (25. listopadu 2013)

2. Slib poslanců

Projednávání (25. listopadu 2013)

3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů

Projednávání (25. listopadu 2013)

4. Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů

Projednávání (25. listopadu 2013)

5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny

Projednávání (25. listopadu 2013)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru

Projednávání (27. listopadu 2013)

7. Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru

Projednávání (27. listopadu 2013)

8. Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců

Projednávání (27. listopadu 2013)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny

Projednávání (27. listopadu 2013)

10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Projednávání (27. listopadu 2013)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Projednávání (27. listopadu 2013)

12. Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Projednávání (27. listopadu 2013)

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Projednávání (27. listopadu 2013)

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (27. listopadu 2013)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (27. listopadu 2013)

16. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (27. listopadu 2013)

17. Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1/

Projednávání (27. listopadu 2013)

18. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 2/

Projednávání (27. listopadu 2013)

19. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 3/

Projednávání (27. listopadu 2013)

20. Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 4/

Projednávání (27. listopadu 2013)

21. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny

Projednávání (27. listopadu 2013)Přihlásit/registrovat se do ISP