Stenografický zápis 1. schůze, 25. listopadu 20131. Slib předsedajícího ustavující schůze Poslanecké sněmovny2. Slib poslanců

(Schůze zahájena v 14.05 hodin.)

Poslanec Lubomír Zaorálek
Předsedající Miroslava Němcová


3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů

Poslanec Martin Kolovratník


4. Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů

Předsedající Miroslava Němcová


5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník
Předsedající Miroslava Němcová

(Jednání skončilo ve 14.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP