(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď tady mám pana poslance Polčáka přihlášeného také s faktickou. Pořád ještě faktické, prosím vás. Takže teď má dvě minuty pan poslanec Polčák, prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Já pouze k tomu, co říkala paní kolegyně Kohoutová. Je faktem, že skutečně pan předseda Ústavního soudu svá vyjádření korigoval, to je nepochybně pravda. Nicméně ten problém ještě není odkryt v celé nahotě, protože je skutečností, že přijaté zákony jsou vyhlašovány i prostřednictvím spolupůsobení předsedy Poslanecké sněmovny, který už v té době nebude. To znamená, bavíme se stejně o situaci, kdy po řadu měsíců, možná dokonce po tři nebo čtyři, nebude mít kdo zákony, které v tuto chvíli takto přijímáme, vyhlásit. Vyplývá to z § 107 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Já na to chci pouze jako předseda ústavněprávního výboru upozornit, možná nesystematicky u tohoto bodu, nicméně pokud už se bavíme o legislativní proceduře, tak je důležité, aby i toto zaznělo: Zákony, které nedoprojedná Senát, i kdyby platilo změněné stanovisko předsedy Ústavního soudu, tak budou bezesporu budit i formální pochybnosti. Mnozí, kteří budou mít potřebu napadnout takovéto zákony, tak to učiní. Nicméně poslední náležitost každého zákona, to je jeho vyhlášení, nebude moci proběhnout podle procedury, kterou předpokládá jednací řád, protože zde nebude předseda Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď prosím pan poslanec Vacek, ten je další přihlášený tady.

 

Poslanec Martin Vacek: Děkuji, pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych jenom v obecné rozpravě rád upozornil na to, že tak jak jsem tady předeslal, tak 7. tohoto měsíce se sociální výbor sešel a tímto problémem se velmi podrobně zabýval. Konfrontovali jsme to napříč politickým spektrem, jak se zástupci ministerstva, tak se zástupcem Národní rady zdravotně postižených. Došli jsme ke konsensu a já vás požádám, abyste podpořili pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Máme snad všechny faktické vyčerpané. Paní poslankyně Klasnová. Ještě jste měl, pane poslanče (Bárto), neměl jsem vás, teď jste se objevil. Takže ještě se omlouvám, ještě poslední faktická. Neviděl jsem to dřív. Prosím, máte poslední ještě tady. Prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jenom faktická poznámka na lži paní poslankyně Kohoutové ve vztahu k Věcem veřejným. Věci veřejné žádaly a svolaly K9 k sociální problematice už v srpnu roku 2011. Myslím, že jste tam dokonce byla tehdy účastna. V srpnu roku 2011 K9 byla speciálně svolaná tady ve Sněmovně, v pracovně pana premiéra. Myslím, že dokonce za vaší účasti, k tématu sociálu. Kritický bod, který požadovaly Věci veřejné, byly přesně dopady připravované sociální reformy dneska pana poslance Drábka, tehdy pana ministra Drábka. A pan poslanec Drábek slíbil, že do konce roku 2011 připraví koncepci a rozpracuje všechny dopady, které v tomto směru budou konkrétně znamenat jeho reformu.

Tahle koncepce podle tohoto zápisu K9 se nikdy nezrealizovala bez ohledu na to, že na prosincové K9 byla ze strany Věcí veřejných požadována a do momentu rozpadu koalice, resp. odchodu Věcí veřejných v roce 2012, Drábek nikdy takovou koncepci nedodal. Jinými slovy - lež.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě na to bude reagovat paní poslankyně Kohoutová faktickou, takže ještě dám dvě minuty paní poslankyni Kohoutové. Prosím, ještě dvě minuty.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Byla to K6, ale to je dobré. A chtěla bych jenom říct, že když tady padají velká slova o lžích, tak možná bychom si měli spíše zvolnit a vrátit se zpátky k tématu. Jestli podpoříme, nebo nepodpoříme vznik zákona, který znovu navrací osoby se zdravotním postižením. My se tady můžeme dohadovat o tom, co bylo před týdnem, před půl rokem - ale sakra, jednáme tady ve jménu lidí se zdravotním znevýhodněním! (Nesouhlasný hluk z levé strany sálu.) Sociální demokracie říká, že jim pomůže po volbách! My říkáme, že jim pomůžeme teď, tak o čem se hádáme? Tak každý pojďme trošku ustoupit a pojďme vrátit statut osoby zdravotně znevýhodněné. Nic víc, nic míň.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám tady pana poslance Jakubčíka, který se hlásí ještě s faktickou v reakci na paní poslankyni. Takže prosím, pane poslanče, máte dvě minuty, faktickou.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Pane předsedající, děkuji za slovo. Sakra, proč se tady dohadujeme? Sakra, proč to nebylo před třemi lety? Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kováčik. Také faktická.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dobrý den. Ta paměť, potvora! Ta krátká paměť! Ta nám dává zabrat. Před půl rokem, před tři čtvrtě rokem, před rokem, před dvěma, v podstatě od počátku tohoto volebního období připomínám, co se dělo, ať už to byla koalice 118 či o něco 100 méně. Když tady přicházela opozice s návrhy podobnými, jako je třeba ten, o kterém dnes jednáme, a s odpuštěním, sakra, ta vládní koalice to nechtěla ani vyslechnout, natož pak by projevila byť jen formální snahu se s opozicí domlouvat. Sakra, vzpomeňme si na to válcování, které tady v té době bylo!

Takže dnes se dovolávat něčeho takového, zapomeňme, čo bolo, to bolo a pojďme to řešit! Ano, pojďme to řešit teď na poslední chvíli, dobře, ve prospěch těch zdravotně postižených, já jsem pro. Ale aby se tady argumentovalo způsobem, který ještě před rokem byl naprosto vůči opozici neakceptován, tak to si prosím pěkně vyprošuji. Pojďme už hlasovat, nechme tady těch natahovaček. Já vím, je pravděpodobně před volbami, tak se všichni chtějí dělat za ještě hezčí a ještě lepší, než jsou, tak toho pojďme nechat a pojďme to odhlasovat. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Kohoutová se přihlásila s reakcí.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Domnívám se, že mnoho let tady vystupuji zcela konstantně. (Smích zleva.) Domnívám se - chachacha, to je báječné, jak jsme se zasmáli. Vždycky tady rozhýbám debatu, to je mi ctí.

A chtěla bych říct, že, a to jsem tady říkala, asi jsme se, vážení kolegové, neposlouchali. Ten legislativní proces je těsně před Legislativní radou vlády, to znamená, že kdyby se nestalo to, co se stalo, já uznávám, a to jsem tady také na počátku řekla, že to je něco, co je nenapravitelné, tak v tuto chvíli už by zřejmě zákon o zaměstnanosti byl vládou schválený a byl by ve Sněmovně.

Protože je situace, jaká je, a proto jsem tady mluvila o tom problému, který nás může čekat s legislativním procesem, a protože opravdu jsem i na počátku ve všech řečech, které byly k sociální reformě, si u mně můžete najít, že jsem vždycky mluvila o problému, který může vyvstat právě s osobami se zdravotním znevýhodněním. Proto tady dneska říkám, že děláme všichni napříč politickými stranami chybu, pokud těmto lidem neumožníme znovu tento statut získávat. Nic víc, nic míň. Vystoupila bych stejně takhle, kdyby bylo před rozpuštěním, nebo by vůbec tento problém nenastával.

Ukažte mi někde něco, kdy jsem říkala, že osoby zdravotně znevýhodněné máme zrušit. Naopak, i dokonce v těch dohodách, které byly o sociální reformě, já jsem byla jedna z těch, které lamentovaly nad tím, že děláme velkou chybu. Ale pochopila jsem, že dobře, končíme jeden systém a připravíme systém nový. Nicméně tento nový systém nespatří světlo světa ani se zákonodárným počinem Senátu, protože podle mého názoru bude v rozporu. To znamená, že posíláme lidi se zdravotním znevýhodněním do vakua.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď je tu poslední, paní poslankyně Klasnová je řádně přihlášena. A pak pan poslanec Sklenák. Pokud se nepletu, tak paní poslankyně Klasnová má taky přednostní právo. Já jsem to tady takhle dostal.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu pokračovat v předvolebním klení nebo klání, které se tady teď odehrávalo. Zopakuji to, co jsem říkala už v prvém a ve druhém čtení, že jsem vůbec nesmírně ráda, že tenhle zákon se projednává i v té atmosféře, kdy víme, že Poslanecká sněmovna velmi brzo pravděpodobně ukončí svoji činnost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP