Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
7. listopadu 2012 v 9.03 hodin
Přítomno: 201 poslanců

 

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji další jednací den 47. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám.

Tak jako vždy vás nejprve požádám, abyste se přihlásili svými kartami. Prosím také, abyste mi oznámili, kdo budete mít kartu náhradní. Oznamuji, že pan poslanec Klán má náhradní kartu číslo 7.

Nyní k omluvám. Dnes se omlouvá z našeho jednání pan poslanec Jiří Besser pro zdravotní důvody. Jiná omluva mi doručena nebyla ani od poslanců, ani od členů vlády.

Pan poslanec Rykala má náhradní kartu číslo 3.

Nyní upozornění. Měli bychom se dnes věnovat, tak jak jsme schválili pořad schůze, bodům 103, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. To jsme vlastně rozhodli již včera.

Nyní se tedy zeptám, jestli se někdo hlásí k pořadu schůze. Pan poslanec Radim Vysloužil sem jednu přihlášku k pořadu schůze dal. Pan poslanec Radim Vysloužil. Prosím. (V sále je hlučno.)

 

Poslanec Radim Vysloužil: Dobré ráno. Vážená paní předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, prosím o zařazení do programu jednání Poslanecké sněmovny tisk 781, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Zákon prošel prvním čtením na 46. schůzi... (Řečník se odmlčel kvůli hluku v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o klid. (Bez valného výsledku.)

 

Poslanec Radim Vysloužil: Zákon prošel prvním čtením na 46. schůzi Poslanecké sněmovny a dle § 91 bodu 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny bylo navrženo předložení do druhého čtení ve zkrácené třicetidenní lhůtě. Následně byl projednán na 37. schůzi rozpočtového výboru dne 10. 10. tohoto roku. Vzhledem k tomu, že třicetidenní lhůta vypršela až k 27. 10., nemohl být tisk zařazen do řádného programu schůze. Z tohoto časového důvodu prosím o dodatečné zařazení do programu této schůze.

Chci požádat, aby tento tisk byl projednán opravdu během této schůze, tak aby celý tisk mohl projít legislativním procesem a změny mohly začít platit od začátku příštího roku. Předem děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. To je návrh pana poslance Radima Vysloužila. Zeptám se ještě, jestli se někdo hlásí k pořadu schůze. Pokud nikdo, budeme hlasovat o tomto jediném návrhu.

 

Opakuji pro Sněmovnu: Pan poslanec Radim Vysloužil navrhuje zařadit nový bod do pořadu schůze sněmovní tisk 781, zákon o spotřebitelském úvěru.

Zahajuji hlasování číslo 121 a ptám se, kdo souhlasí, aby tento bod byl zařazen do pořadu schůze. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 121. Přítomno 177, pro 165, proti 2. Návrh byl přijat. Tento nový bod jsme tedy do pořadu schůze zařadili.

 

Oznamuji, že pan ministr Miroslav Kalousek má náhradní kartu číslo 8.

A oznamuji, že pan ministr Kamil Jankovský se z dnešního a zítřejšího jednání Sněmovny omlouvá, a to ze zdravotních důvodů.

O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, omlouvám se, měl bych ještě jeden návrh - vyřazení bodu číslo 3 z programu této schůze. Je to návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka a dalších, vrácený prezidentem republiky. Prosím o vyřazení z programu schůze. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vyřazení bodu 3 z pořadu schůze, o tom nyní rozhodneme.

Zahajuji hlasování číslo 122. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na vyřazení bodu. Proti?

Hlasování číslo 122. Přítomno 182, pro 172, proti 4. Bod byl vyřazen.

 

Nyní o slovo požádal pan poslanec Petr Tluchoř. Prosím. Poté pan poslanec Marek Šnajdr a pan poslanec Ivan Fuksa.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dobré ráno, dámy a pánové.

Vážený pane premiére, milý Petře, vážená paní předsedkyně, milá Mirko (dojatě). Přátelé, kamarádi, bylo mi tady s vámi dobře a na základě článku 24 Ústavy České republiky se vzdávám tímto mandátu.

Děkuji. (Potlesk pravé poloviny sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím nyní pana poslance Marka Šnajdra.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, milé kolegyně, milí kolegové, já před vás dnes předstupuji s rozhodnutím, jakých v životě nebývá mnoho, nicméně s rozhodnutím, o kterém jsem vnitřně přesvědčen, že je správné.

Dovolte mi, abych vám poděkoval za možnost se s vámi pozitivně přít, někdy radovat, někdy i vztekat, ale myslím si, že to k takové práci patří. Kdybych byl úplný politický nováček a nastupoval sem, do této Poslanecké sněmovny, úplně naivní, tak vám děkuji i za možnost poznání, že lidé pracovití, chytří, spolehliví, přátelští, i naopak, se vyskytují napříč politickým spektrem.

Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, v souladu s Ústavou České republiky a jejím článkem 24 se vzdávám poslaneckého mandátu a přeji vám hodně úspěchů. (Potlesk pravé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a prosím pana poslance Ivana Fuksu.

 

Poslanec Ivan Fuksa: Vážená paní předsedkyně, pane premiére, dámy a pánové, vážení kolegové, dva měsíce byly těžké, diskusní. Říkali jsme to, že nechceme zvyšovat daně, že nechceme pád vlády, že nechceme předčasné volby. Mysleli jsme si, že tato rovnice má řešení. Přesvědčili jste nás, anebo my vás jsme přesvědčili, že tato rovnice nemá řešení. Nechceme se zachovat jako poslanec Tlustý, nechceme shodit vládu, a z toho důvodu i já jsem se rozhodl podle Ústavy České republiky na základě článku 24 rezignovat na svůj mandát.

Děkuji vám za spolupráci a přeji vám mnoho úspěchů. (Potlesk pravé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče.

Jistě jménem celé Sněmovny mohu poděkovat třem našim - teď již bývalým - kolegům za práci, kterou odváděli ve funkci zákonodárce, a popřát jim také do nové životní etapy mnoho úspěchů.

Pan kolega Sobotka Bohuslav se hlásí o slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, chtěl bych jako předseda mandátového a imunitního výboru požádat o přerušení schůze, o přestávku v rozsahu 45 minut, aby se mohl sejít mandátový a imunitní výbor a mohl konstatovat zánik mandátu a také aby mohl konstatovat vznik nových poslaneckých mandátů.

Současně bych rád požádal o to, aby se členové mandátového a imunitního výboru sešli 15 minut po zahájení této přestávky u klavíru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vyhlašuji přestávku do 10 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.11 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP