(Jednání pokračovalo v 10.03 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v našem dnešním jednání. Za chvilku požádám o slovo předsedu mandátového a imunitního výboru, abychom mohli dokončit to, co dnes ráno započalo, kdy se vzdali naši tři kolegové mandátu. Nyní se ale hlásí o slovo místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím. (V sále je silný hluk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobré ráno dámy a pánové, vážení kolegové. Já bych vás rád poprosil o trochu klidu, abych mohl promluvit.

Já jsem si vzal slovo úmyslně ještě předtím, než vystoupí předseda mandátového a imunitního výboru, a vzal jsem si ho úmyslně proto, že bude následovat slib poslance.

Dovolte mi, abych jenom shrnul ta fakta. Pokud mám správnou informaci, tak zasedl mandátový a imunitní výbor a ten konstatoval, že zaniká mandát tří poslanců, a zároveň výsledkem jednání výboru je, že konstatoval, že vzniká mandát tří dalších poslanců. A to, o čem teď chci mluvit, je skutečnost, že jeden z těch poslanců, pan Roman Pekárek, je nepravomocně odsouzený za korupci. Nebojte se, já tady vůbec nehodlám moralizovat, protože chápu, že od politika se to těžko bere. Ale dovolte mi, abych řekl některá fakta, která mi připadají v této věci důležitá.

Jednak ten důležitý fakt, o který jde, je přece skutečnost, že se bude hlasovat o důvěře vlády. A další důležitý fakt je to, že se budou hledat hlasy každého poslance na to, aby se přijaly některé zákony, zvlášť zákon, který s tou důvěrou je spojený. Mně nejde o to... Tady se děje leccos a mohou se používat různé metody, ale my budeme za chvilku skládat slib. A ten slib, to je vlastně přísaha na to, že ten poslanec, který tady přijde, je připraven a slibuje, že bude hájit veřejný zájem. A my máme v této situaci, poměrně komplikované, ve které je vláda, přijmout tento slib z rukou člověka, který naopak, dokonce už i nepravomocným rozhodnutím soudu, údajně upřednostnil svůj soukromý zájem právě před oním zájmem veřejným.

A proč tady teď mluvím. Nezlobte se na mě, ale když budu trošku uvažovat, tak mě prostě napadne několik dalších možných scénářů. Třeba ten, že jestliže není ukončena tato kauza, tak mandátový a imunitní výbor bude jednat o vydání tohoto nového poslance, aby to mohlo být dokončeno v dalším řízení u soudu. Nezlobte se, dovedu si představit něco takového, jako že on řekne: já vás podržím, podržím vládu a vy podržte teď mě. Anebo to taky vůbec takhle být nemusí. Nezlobte se, ale v této zemi jsem svědkem toho, že celá řada kauz se vůbec nehýbe. Nehýbe se kauza pana Janouška, nehýbe se kauza ProMoPro, Opencard končí tím, že je obviněno několik úředníků, takže mně se zdá, že v této zemi stále existují různé metody, jak se dá pomoci. A mně připadá, že pokud v této situaci, kdy se jedná vládě o krk, my tady přijímáme poslance za takto nejasných okolností, tak to prostě snižuje politickou kulturu v této zemi. A proto si myslím, že k tomu nelze mlčet. Ne proto, abych tady někoho napravoval, ale abych konstatoval, že tohle je něco, co je podle mě nepřijatelné.

Dovolte mi, abych vám sdělil, že klub sociální demokracie odmítá v této chvíli přijmout tento slib věrnosti veřejnému zájmu od člověka, který je nepravomocně odsouzený, že - opakuji - upřednostnil svůj zájem před zájmem veřejným. My se toho účastnit nebudeme. A dovolte mi, abych tady veřejně vyzval pana Romana Pekárka, aby tento mandát poslance, aby do něj nenastoupil. Aby se ho vzdal! (Potlesk z lavic poslanců sociální demokracie.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já nyní požádám, protože musíme učinit některé ústavní kroky, jedním z nich je slib nových poslanců, předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Bohuslava Sobotku, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a prosím také, aby poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který páni poslanci složí do mých rukou. Prosím, pane předsedo. (Poslanci sociální demokracie odcházejí ze sálu.)

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych zde vystoupil jako předseda mandátového a imunitního výboru.

Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, dnes se v souladu s § 6 písm. c) vzdali poslaneckého mandátu poslanci Ivan Fuksa, Marek Šnajdr a Petr Tluchoř, to znamená, že tímto dnem zanikl jejich poslanecký mandát, a současně dnes vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Miroslavu Bernáškovi, panu Pavlu Bohatcovi a panu Romanu Pekárkovi.

Mandátový a imunitní výbor na své 39. schůzi dnešního dne přijal usnesení číslo 140, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 6 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny panu Ivanu Fuksovi, panu Marku Šnajdrovi a panu Petru Tluchořovi. Současně konstatoval, že na takto uvolněné poslanecké mandáty nastupují náhradníci pan Miroslav Bernášek, Pavel Bohatec a Roman Pekárek. Všem jmenovaným vznikl dne 7. listopadu 2012 mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 


Slib poslanců

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí pan Miroslav Bernášek, Pavel Bohatec a Roman Pekárek poslanecký slib. Prosím tedy pány poslance, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedkyni Poslanecké sněmovny, aby přijala slib nových poslanců.

Prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste povstali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP