Sněmovní tisk 781
Novela z. o spotřebitelském úvěru - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 8. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 781/0 dne 22. 8. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Ing. František Laudát a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 25. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1326).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 781/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 781/2, který byl rozeslán 28. 11. 2012 v 10:51 (revokováno).
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 781/3, který byl rozeslán 30. 11. 2012 v 11:09.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 80, usnesení č. 1398).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 1. 2013.
  Zákon Senátem schválen 31. 1. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2013.

Zákon vyhlášen 25. 2. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 43/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4301Michal Babák04154-03177.doc (39 KB) / PDF (96 KB, 3 strany) 30. 10. 2012 v 09:27:56
4302Vít Bárta04155-03178.doc (98 KB) / PDF (86 KB, 3 strany) 30. 10. 2012 v 13:24:17
4303Vít Bárta04156-03179.doc (124 KB) / PDF (93 KB, 4 strany) 30. 10. 2012 v 13:25:50
4344Vít Bárta04169-03204.doc (36 KB) / PDF (63 KB, 4 strany) 1. 11. 2012 v 18:38:39
4403Radim Vysloužil04181-03244.doc (32 KB) / PDF (41 KB, 2 strany) 9. 11. 2012 v 12:37:47
4421Vít Bárta04184-03247.doc (36 KB) / PDF (67 KB, 5 stran) 7. 11. 2012 v 09:34:04
4423Ladislav Šincl04186-03253.doc (31 KB) / PDF (90 KB, 3 strany) 7. 11. 2012 v 10:26:29


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Obchod a služby, Spotřebitel
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: nákup na úvěr, ochrana spotřebitele, právo na informace, spotřeba, spotřební úvěr, úrok

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)