(16.30 hodin)

 

Poslanec František Dědič: Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Ta procedura nebude tak složitá. Já si ji dovolím navrhnout.

Prvním hlasováním bychom se vypořádali s legislativně technickým pozměňovacím návrhem, který je uveden pod bodem E s mým jménem.

Druhé hlasování by potom bylo hlasování o pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení zemědělského výboru, s výjimkou podbodu A2.2, což jsou náležitosti prováděcího předpisu. K tomu totiž podal variantní poslanecký návrh pan ministr Bendl.

Potom bychom hlasovali odděleně o A2.2 zemědělského výboru, a pokud nebude přijat, tak pak dojde na hlasování o pozměňovacím návrhu uvedeném pod bodem A2.2 pana ministra Bendla, který je označen jako C2.2.

Potom dojde na hlasování o písmenu B, což je pozměňovací návrh pana kolegy Papeže.

Potom bychom se hlasováními 6 až 8 vypořádali se třemi pozměňovacími návrhy paní poslankyně Klasnové.

Deváté hlasování by bylo o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: No, tak to tak jednoduché nebylo, pane poslanče. (Smích v sále.) Já jsem čekal něco snazšího. Já se zeptám, jestli vám to takto vyhovuje. Pokud ne, tak můžete i nesouhlasit s takovýmto postupem, ale vypadá to, že ne. Nechám aspoň odhlasovat to, co bylo přečteno.

 

Budeme hlasovat o proceduře. Zahajuji hlasování. Kdo je pro schválení procedury, jak tady byla sdělena? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 103, přihlášeno je 160, pro hlasovalo 145, proti 3, takže jsme proceduru schválili a teď podle ní můžeme postupovat.

 

Budete to přednášet a budeme o tom postupně hlasovat. Můžeme začít.

 

Poslanec František Dědič: První hlasování - legislativně technické návrhy označené E1 až 3. (Stanovisko zpravodaje i ministra je souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 104, přihlášeno je 161, pro hlasovalo 153, proti nikdo. To bylo přijato.

 

Poslanec František Dědič: Druhé hlasování bude o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru, to znamená o pozměňovacím návrhu označeném jako A, s výjimkou bodu A 2.2. (Stanovisko zpravodaje i ministra je souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 105, přihlášeno je 162, pro hlasovalo 156, proti nikdo, takže to bylo odhlasováno.

 

Poslanec František Dědič: Třetí hlasování je o pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení zemědělského výboru pod bodem A2.2. (Stanovisko zpravodaje i ministra je nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 106, přihlášeno je 163, pro hlasovalo 12, proti 89, takže to bylo zamítnuto.

 

Poslanec František Dědič: Nyní můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacím návrhu uvedeném jako C2.2 pana poslance a ministra Bendla. (Stanovisko zpravodaje i ministra je souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 107, přihlášeno je 163, pro hlasovalo 140, proti 8, takže to bylo přijato.

 

Poslanec František Dědič: Jako další máme hlasování o písmenu B, pozměňovacím návrhu pana poslance Papeže. (Stanovisko zpravodaje i ministra je nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 108, přihlášeno je 163, pro hlasovalo 14, proti 89, takže to bylo zamítnuto.

 

Poslanec František Dědič: Dostáváme se k bodu D, pozměňovacím návrhům paní poslankyně Klasnové. Nejprve hlasování o D1. (Stanovisko zpravodaje i ministra je nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 109, přihlášeno je 164, pro hlasovalo 20, proti 83, takže to přijato nebylo.

 

Poslanec František Dědič: Nyní budeme hlasovat o D2. (Stanovisko zpravodaje i ministra je nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 110, přihlášeno je 164 poslanců, pro hlasovalo 17, proti 84, takže to nebylo přijato.

 

Poslanec František Dědič: Další dílčí hlasování je o D3. (Stanovisko zpravodaje i ministra je nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 111, přihlášeno je 164, pro hlasovalo 20, proti 87, takže to nebylo přijato.

 

Poslanec František Dědič: Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako o celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se

mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 582, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

O tom budeme nyní hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s textem, který jsem nyní přečetl, může zvednout ruku a stisknout tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 112, přihlášeno je 165, pro hlasovalo 154, proti nikdo. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona jsme vyslovili souhlas.

 

Končím projednávání bodu 64. Žádám paní místopředsedkyni, aby se ujala řízení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP