(13.20 hodin)
(pokračuje Sklenák)

Ale v tomto státě přece existuje rovný přístup k dlužníkům. Všichni musí své dluhy platit. A když je neplatí, přijde exekutor a oni přijdou o svůj majetek. Ale jelikož jsme civilizovaná země, platí, že není možné dlužníkovi zabavit úplně vše, že vždy je mu třeba ponechat určité prostředky, které mu umožní, že bude mít co jíst, bude mít kde přespat a budou uspokojeny jeho základní životní potřeby. A paní předkladatelky tento princip svým návrhem prolamují. O to jde.

Kolegyně a kolegové, uvědomte si prosím nelogičnost tohoto návrhu. Vždyť příspěvek na živobytí je přiznáván tehdy, kdy určitá osoba či rodina nemá dostatečné příjmy na uspokojení základních životních potřeb, a tento příspěvek jim má pomoci tyto základní životní potřeby uspokojit. Ale poskytnutí takové pomoci má samozřejmě smysl pouze tehdy, když jí ochráníme před případnými věřiteli příjemce této pomoci. Proto je na celém světě uzákoněno, že dávky tohoto typu nepodléhají výkonu rozhodnutí, nepodléhají exekuci. Pokud návrh kolegyň z ODS tento princip prolamuje, pak poskytování příspěvku na živobytí lidem, kteří mají dluhy, vůbec nemá smysl, protože daňoví poplatníci se těmto lidem skládají na příspěvek na živobytí proto, aby jim pomohli přežít, ale ne proto, aby za ně zaplatili jejich dluhy.

Závěrem si dovolím připomenout, že v prvním čtení ke schválení mého návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona chyběl jediný hlas a v rozpravě se i poslanci vládní koalice včetně prvního místopředsedy vlády pana Schwarzenberga vyslovovali proti tomuto návrhu. Pokud jsou dnes připraveni tento návrh schválit, dovoluji si je zdvořile požádat, aby nám sdělili, co je přimělo svůj názor změnit.

Děkuji vám za vaši pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Hlásí se někdo? Pan kolega Stanjura ještě do obecné rozpravy.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Já myslím, že podle hlasování se ukazuje, kdo chce pomoct starostům a radnicím. Sami víme, kolik je problémů s nepřizpůsobivými občany, kolik je problémů s tím, že mnozí dlužníci neplní své povinnosti.

V posledních dnech a týdnech se předhánějí politici zejména z levé části politického spektra v legislativních návrzích, jak tuto situaci řešit, jak pomoci starostům. Chci připomenout, že tuto novelu podporuje Svaz měst a obcí jako stavovská organizace měst a obcí. Myslím si, že novela jde správným směrem, a jsem pro to, abychom o tom hlasovali a jasně ukazovali, kdo z nás chce pomoci starostům řešit to, aby radnice nebyly ty poslední, kterým se mají dluhy vracet. Myslím si, že radnice mají mít stejné postavení jako ostatní. Můžeme si říkáte, že to tak je, že podle zákona nikdo nemůže příjemce dávek v hmotné nouzi exekuovat. Jděte se někdy na ty radnice podívat v den výplaty těchto dávek, jak to reálně funguje! Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Teď paní poslankyně Řápková. Pan kolega Tejc poté.

 

Poslankyně Ivana Řápková: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, nelžeme si do kapsy. Exekutor, ano, samozřejmě k těmto lidem může přijít. Já nechci mluvit o nákladech a o traumatech spojených s tím, když do domácnosti vleze exekutor. My se ale bavíme, vzhledem k částce, o kterou má jít, o úhradě pokut. Pokud je někdo na hmotné nouzi, nechť se nedopouští přestupků! Nikdo je přeci nenutí k tomu, aby se dopouštěli protiprávního jednání. Pak samozřejmě jim nebude vyměřena pokuta a obec tuto pokutu vymáhat nemusí. Je to všechno o životním stylu určité skupiny lidí.

A možná by bylo vhodné, abyste si uvědomili, jak tady již kolega říkal: toto je nástroj, jeden z mnoha nástrojů pro starosty našich měst bez ohledu na politickou příslušnost. Pomozme těmto starostům a dejme jim do rukou jeden z mnoha nástrojů, které ještě potřebují, tak aby mohli účinně řešit situaci ve svých městech. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka pan poslanec Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Chci jenom zareagovat na slova paní kolegyně, protože ona opět zde předvedla, že mluví o jedné skupině občanů. Mluví o lidech, kteří páchají přestupky. Ale vždyť to není jenom o těchto lidech! Já jsem hovořil o lidech, co se dostanou do problému byť tím, že třeba dluží, uzavřou špatný spotřebitelský úvěr, stanou se obětí lichvářů a teď jsou v té složité životní situaci. Ti nespáchali žádný přestupek! Takže skutečně je to o mnohem širším spektru osob, než o kterém zde neustále hovoří předkladatelky. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Další faktická pan poslanec Vacek.

 

Poslanec Martin Vacek: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl jenom podotknout, že tento materiál není tady nový, dlouhodobě se jím zabýváme a je dobře, že vznikl, a je potřeba ho podpořit.

My jsme na sociálním výboru tento materiál probrali, komunikovali jsme jej, vzali jsme jej ze všech pohledů. Chtěl bych podotknout, že je pravda to, co tady můj předřečník řekl, že se je potřeba zabývat i dalšími skupinami, které jsou dotčeny v tomto procesu. My víme o lichvářích, my víme o tom, že problém je u těch, kteří se snaží pomocí exekutorských práv vymoci něco, co není přímo v jejich gesci, a tuto tematiku budeme v nejbližší době předkládat. Budeme to řešit, víme o ní a neopomněli jsme ji. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Jeroným Tejc s řádnou přihláškou.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, já myslím, že skutečně je potřeba vzít ten zákon v celém jeho komplexu a bavit se o všech jeho dopadech. Já bych snad ani neměl problém s tím, kdyby skutečně tento zákon dával právo obcím vymáhat pokuty lépe po těch, kteří zároveň čerpají sociální dávky. Můžeme se bavit o tom, jestli je správné, aby na to doplácely děti, za kterými jsou ty dávky směřovány, a zda bychom neměli hledat jiné opatření, které bude jasně garantovat, že pokud dávka směřuje za dítětem, tak tato částka bude skutečně využita tím, který je příjemcem, tedy tím oprávněným bude využita ve prospěch tohoto dítěte, což se ne vždy děje. Ale to myslím, že lze řešit úplně jinak. Jiným zákonem, navázáním a kontrolou toho, jakým způsobem je ta dávka čerpána. Nikoli tím, že bude odejmuta bez ohledu na to, jestli dítě chodí, nebo nechodí do školy, tady bude odejmuta právě proto, že bude podléhat exekuci.

Ale ten problém je skutečně někde jinde. Já si nepřeji, abych jako daňový poplatník platil sociální dávku někomu, kdo ji potřebuje, a ta sociální dávka k tomu člověku nedoputovala, protože ji získá ten, který poskytl tomu člověku spotřebitelský úvěr, uvedl ho do složité situace, za jiných podmínek by mu nepůjčil a půjčil mu jenom proto, že má garantováno a bude mít ještě lépe garantováno tímto zákonem paní poslankyně Řápkové, že se k těm prostředkům dostane. (Potlesk poslanců ČSSD.) Protože v běžném případě by řada těch, kteří poskytují spotřebitelské úvěry a ty podivné půjčky, vůbec nikomu, kdo je v této složité situaci, nepůjčila. Jenomže ve chvíli, kdy bude mít garantováno, že se k těm prostředkům dostane, že ty peníze získá, protože bude exekuovat sociální dávky, tak mu rád půjčí. Na obrovský úrok s obrovským penále.

My těžko můžeme někomu zakázat, aby si půjčoval peníze a poté doplácel na své mnohdy špatné rozhodnutí, na to, že nebyl informován, nebo na to, že nedokázal zabránit tomu, že ho někdo podvede. Prostě takovou úpravu tady s ohledem na ústavu přijmout nemůžeme. Ale já si skutečně nepřeji, abychom zlepšovali postavení těch, kteří zneužívají a využívají mnohdy i neznalosti těch lidí, kteří si půjčují tyto spotřebitelské úvěry. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP