(18.20 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

Je však otázkou, jestli maturita ve struktuře, která proběhla naposledy, tzn. letos na jaře, jestli právě tady tato struktura je vhodná. Já mám o tom dost zásadní pochybnosti. Myslím si, že dvouúrovňová, dvoustupňová maturita není to pravé ořechové, jak se říká. Zjistil jsem například, že ta nižší úroveň je velmi jednoduchá, velmi nenáročná, a např. u studentů na gymnáziích by vůbec neměla existovat. Naopak na některých školách odborných, jako jsou např. odborná učiliště s maturitou, může být ta náročnější úroveň, náročnější stupeň až příliš obtížný.

Já si osobně myslím, že státní maturita by měla být jednostupňová a měla by se lišit podle druhu škol. Jiná by měla být jednostupňová maturita na gymnáziích, jiná na odborných školách. I v rámci odborných škol by se mohla potom ještě rozčlenit. Samozřejmě celou tu jednu úroveň by měl garantovat stát. Měl by ji mít v gesci a měl by také kontrolovat průběh a výsledky. Nikoliv, jak se někdy říká, že jenom část toho jednoho stupně by garantoval stát a ten zbytek už by byl ponechán na úvaze a na procesu, který si zvolí škola. Čili celý ten jeden stupeň, ať už pro gymnázia nebo odborné školy, by měl být v gesci státu.

Samozřejmě jsou i jiné možnosti a právě toto období projednávání ve všech těch třech čteních novely by umožnilo diskutovat i tyto možnosti s tím, že by se zároveň provedla, ty analýzy snad už měly být provedeny - že by se zhodnotily i analýzy, které o průběhu státní maturity letos na jaře budou, nebo snad už byly vypracovány, já zatím o žádných podstatných analýzách tohoto typu nevím. Jistě by bylo vhodné v souvislosti s projednáváním této novely rovněž prodiskutovat do hloubky zhodnocení a výsledky příp. analýzy, které se týkají letošního roku, takže jistě bude pak příležitost na schůzi školského výboru přivítat pana ministra a jeho náměstka a probrat tady toto hodnocení a tyto analýzy, které se týkaly maturity v letošním roce.

Takže mým závěrem je, že je nutné projít tuto novelu v regulérním procesu a současně s tím je nutné provést vyhodnocení analýz, které se týkají skládání maturity v letošním roce, a na základě toho také diskutovat případné změny struktury této maturity. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášenou je paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jak již bylo uvedeno, školský zákon upravuje v § 78 až 82 pravidla konání maturitní zkoušky. Novela číslo 242/2008 stanovila konečnou podobu společné části maturitní zkoušky, tzn. povinné zkoušky ze tří předmětů. Za prvé z českého jazyka a literatury, za druhé z cizího jazyka a konečně dává na výběr matematiku, občanský a společenskovědní základ nebo informatiku.

Letos konali studenti v rámci společné části maturity povinně dvě zkoušky, a to z češtiny a buď z cizího jazyka, nebo z matematiky. Volba mezi těmito dvěma předměty byla na tom kterém studentovi. Umožnilo to přechodné ustanovení, které odložilo konání třetí povinné zkoušky na rok 2012 a zároveň umožnilo zmíněnou volbu mezi cizím jazykem a matematikou. Od příštího školního roku však už mají studenti povinně maturovat z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, tzn. bez možnosti výběru mezi jím a matematikou. Navíc má přibýt ještě třetí zkouška, jak jsem uvedla, tzn. podle výběru studenta buď by to byla matematika, nebo občanský a společenskovědní základ, příp. informatika.

Na tuto změnu - a já mám rozdílné poznatky od mého předřečníka a také jsem hovořila s řadou ředitelů středních škol - tak na tuto změnu v nadcházejícím školním roce není řada středních škol, učitelů i studentů připravena. Navíc chybí řádně zpracovaná analýza státní maturity, která proběhla letos. Toho, co se osvědčilo, co se ukázalo jako chybné, co je třeba upevnit, co upravit či změnit. A že nedostatky byly, to víme všichni. Musí se proto vyhodnotit všechny připomínky a zaměřit se na stabilizaci situace na školách, na zklidnění, aby učitelé i studenti měli určitý stupeň jistoty pro vlastní výuku. Zároveň na základě tohoto vyhodnocení zodpovědně připravit definitivní podobu a vytvořit podmínky na školách pro konání zkoušky z třetího předmětu. Proto je předložen návrh, který má zabránit chaosu a tomu, aby pod tlakem nedošlo k dalším později kritizovaným chybám, na něž doplatí jak studenti, tak pedagogové.

Novela má zafixovat současnou strukturu na dva roky. Mluvím pochopitelně o zafixování počtu povinných zkoušek společné části a volby mezi cizím jazykem a matematikou, ne o zafixování chyb a nedostatků, ty musí být odstraněny. Návrh zákona tedy odkládá konání třetí povinné zkoušky o dva roky, tzn. na školní rok 2013-2014, a do té doby ponechává studentům možnost volby mezi zkouškou z cizího jazyka a zkouškou z matematiky.

Osobně nejsem příznivcem zkracování čtení, ale vzhledem k tomu, že termín, kdy se studenti musí přihlásit k maturitě resp. k jednotlivým předmětům, z nichž budou maturitní zkoušku skládat, je 15. listopad 2011, je třeba tuto novelu přijmout ve zkráceném čtení. Posunutí termínu odevzdávání přihlášek není možné, a to z řady důvodů, mj. i proto, že by se studentům zkrátila doba přípravy na maturitu.

Zároveň chci zdůraznit, že v žádném případě nejde o přerušení přípravy definitivní podoby státní maturity či o pokus o její zrušení. Naopak. Předložená novela má kromě již zmíněného zabránit tomu, aby docházelo k neustálému zpochybňování státní maturity, pokračujícím útokům proti ní či k případným návrhům na její zrušení.

Proto vás, vážené kolegyně a kolegové, žádám o podporu předloženého návrhu zákona, a to ve zkrácené lhůtě projednávání 40 dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Novotný mladší. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Novotný ml.: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych i já jako bývalý ředitel střední školy se vyslovil tady k té novele školského zákona. Bylo před chvílí řečeno, o čem je. Já už to tady nebudu znova opakovat. Ale s tím zdůvodněním, jak jsem si přečetl, kde je uvedeno: organizační a logistická náročnost zajišťující společné části maturitní zkoušky vyžaduje, aby byla soustředěna pozornost na stabilizaci zkoušek z českého jazyka a literatury, cizích jazyků, příp. matematiky, zatímco třetí povinnou zkoušku je vhodné ještě odložit - s tímto já souhlasit nemohu.

Zrovna tak nemohu souhlasit s tím, že se nyní, v tuto chvíli, svádí na střední školy to, že nejsou připraveny. Já si myslím, že v současné době, kdo není připraven, to je CERMAT a Ministerstvo školství. Podívejte se, školy jako takové jsou schopny zorganizovat a připravit se na maturitu tak, jak je to v zákoně v dnešní podobě. Ovšem tak, jak v současné době to předkládá novela, kde znovu se žádá o odložení na rok 2013-2014, tak samozřejmě zase to povede k tomu, že vzniknou zmatky, že školy nebudou vědět, kdy vlastně to začne, jestli to bude znovu odloženo, nebo zda opravdu bude platit to, co Poslanecká sněmovna jednou už přijala. ***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP