(17.30 hodin)
(pokračuje Paggio)

Zákon by ale dle mého názoru měl doznat dvou vylepšení. Zde se hodně mluvilo o nezávislosti této instituce. Já o ní nejsem tak úplně přesvědčen, protože šéf té inspekce v případě, že bude zvolena nová vláda, nová vládní garnitura, bude moci být vyměněn. Domnívám se, že aby byl ředitel této inspekce skutečně nezávislá a silná figura, tak by ho měl na návrh vlády jmenovat prezident republiky. Cítím silnou analogii k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, koneckonců Generální inspekce bude také kontrolní úřad, a možná jeden z nejdůležitějších v zemi, takže se domnívám, že tento způsob jmenování šéfa Generální inspekce by velmi prospěl její skutečné reálné nezávislosti.

Druhý bod, druhé vylepšení tohoto jinak dobrého zákona. Když už chceme vyšetřovat policisty, celníky a vězeňskou službu, měli bychom přidat i vojenské policisty. Já si uvědomuji, že vojenská policie není bezpečnostní sbor, ale součást ozbrojených sil, to však lze legislativně řešit.

Proč se domnívám, že by tam měli být přidáni vojenští policisté? Z jednoduchého důvodu. I oni by měli mít svůj nezávislý dozorový orgán analogicky k civilní policii, aby pokud budou pochybnosti o vyšetřování některých kauz nebo pokud budou pochybnosti o zásahu v České televizi, tak bude určitě dobré, když případná pochybení pojmenuje nezávislý orgán.

V současné době má resort obrany dva hlavní kontrolní mechanismy, inspekci ministra, jejíž šéf spadá pod ministra obrany, a vojenskou policii, jejíž náčelník taktéž spadá pod ministra obrany. A já se domnívám, že to je nedostatečné.

Bílá kniha, která byla vypracovaná, předpokládá rozdělení vojenské policie na dvě části, na vyšetřovací složku a na pořádkovou dopravní službu. Až bude jasné, jak bude vypadat struktura vojenské policie, což zatím není, měli bychom jistě začít debatovat o tom, jak nastavíme efektivní nezávislou kontrolu její vyšetřovací části. Sám jsem byl zastáncem toho, aby se nějakým způsobem vyšetřovací složky vojenské policie přesunuly pod Generální inspekci zcela, ale nebyl jsem v této snaze úspěšný. Debata o tom, jak nastavit jejich nezávislou kontrolu v působnosti pod ministrem, je podle mě v této chvíli absolutním minimem. Přinese to jak zvýšení kvality kontroly, tak jistotu pro vojenské policisty v tom smyslu, že je bude dozorovat nezávislý orgán.

Jinak, až na tyto dvě věci, se domnívám, že zákon je potřebný, že je dobře napsán a že jde o pozitivní krok. Takže prosím všechny kolegy, aby ho propustili do druhého čtení a my o něm mohli diskutovat ve výboru pro obranu a bezpečnost. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec František Bublan, kterému předávám slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Bublan: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi také několik poznámek k návrhu tohoto zákona. Nejdříve první poznámka ke genezi.

Paní poslankyně Černochová zde zmínila, že myšlenka vznikla někdy před dvěma třemi lety. Ono je to trošku starší. Už v roce 2005 se začalo mluvit o tom, že by inspekce Ministerstva vnitra měla být vyňata z působnosti ministerstva a měla být přeložena pod Ministerstvo spravedlnosti. Tam zase došlo k námitce, že by se tam kumulovaly dvě části, jednak vyšetřování trestných činů policistů a jednak dozorová funkce, která patří státním zástupcům. Od toho se upustilo. Ale tato myšlenka se šířila dále a nakonec vyústila v nějaký jeden kontrolní celek, který dnes nazýváme Generální inspekcí. Geneze je trošku starší a měla určitý vývoj.

Musím předem říci, že sociální demokracie nebude podávat návrh na zamítnutí tohoto zákona. My jsme to ostatně měli v našem volebním programu, takže prosazujeme tuto myšlenku, a pokud dojde k určité modifikaci některých ustanovení, můžeme s tímto návrhem zákona i souhlasit.

Cílem skutečně je vytvořit instituci, která bude nezávislá, nestranná a vysoce odborná. Pro vytvoření této instituce mluví tato adjektiva a hlavně to, aby jednotlivé trestné činy, ať už se jedná o policisty, celníky nebo vězeňskou službu, byly hodnoceny stejným metrem, což se v minulosti nedělo, a možná to bylo také způsobeno větší závislostí na jednotlivých ministrech nebo resortech, nebo to bylo také způsobeno možná i kvalitou inspektorů.

Ovšem jsou tady také otázky, které mluví proti. Už zde byla zmíněna otázka financování této instituce. Ono to skutečně bude dražší, a já vím, že na první pohled by to mohlo vypadat tak, že se ušetří, protože se z jednotlivých resortů vyjmou jejich inspekční části a slijí se do jednoho celku a s tím se převedou i finanční prostředky, které tyto resorty měly vyčleněny na mzdy těchto pracovníků. Ale ono to mu tak není, protože každá inspekce, a umím si představit, že u celníků a vězeňské služby ta inspekce nebyla příliš personálně velká, tak každá inspekce využívala logistiku resortu včetně budovy a dalšího zabezpečení. Takže tam to bylo levnější. Jakmile to bude samostatné, bude to dražší. S tím musíme počítat a tak to zkrátka je. To, že se to prodraží, spíš mluví proti zřízení této instituce.

Potom bych se ještě trošku obával jedné věci, a to je - nazval bych to ztrátou kontaktů. Jakmile to bude jedna instituce, přece jen nebude blízký kontakt na resort. Třeba u celníků si umím představit, že budou vzdáleni té problematiky. Možná v prvních letech ještě nikoli, protože budou využívat zkušeností a znalostí z minula, ale potom v dalších letech k tomu může dojít. Takže ztráta kontaktu, je třeba s tím počítat při tvoření organizace práce, aby k tomuto nedošlo.

Potom jsem zde zaslechl slova o tom, že to zlepší boj proti korupci v těchto institucích. Já bych si to samozřejmě přál, ale buďme trošku realisté. Mám tady výroční zprávu inspekce policie za rok 2009. Jsou tady souhrnná čísla, kolik trestných činů tato inspekce vyšetřovala, kolik jich vyšetřila a jaké kategorie byly. Skutečně na prvním místě bohužel není korupce, na prvním místě je zneužívání pravomoci veřejného činitele. To tvoří třetinu všech trestných činů, které inspekce vyšetřovala. A v budoucnu tomu nebude jinak, to skutečně bude asi nejsilnější. Na druhém místě jsou dopravní nehody. To samé. Tady se to nedá nějakým způsobem ovlivnit. Potom jsou pojistné podvody. Tady už možná s tou korupcí to má nějakou spojitost, ale čistě korupční jednání je až někde na pátém místě a ta čísla nejsou nijak oslnivá, vyšetření těch případů. S tímto je potřeba počítat a nedělat si nějaké velké iluze, že se zlepší protikorupční opatření v těchto bezpečnostních složkách.

Mně v tomto návrhu zákona chybí jedna podstatná věc a to je prevence. Úkolem Generální inspekce by nemělo být odstíhat co nejvíce lidí, a já mohu ze zkušenosti říci, že jsem byl v kontaktu se třemi inspekcemi v různých bezpečnostních složkách a nijak se od sebe nelišily. Všechny měly tendenci mít co nejvíce odstíhaných lidí, prokázat, že nejedí chleba zadarmo, že mají nějakou činnost, že něco vykazují, takže mnohdy ty případy byly trošku prapodivné, ale tendence zde jsou.

Kdyby v zákoně bylo více zdůrazněno to, že Generální inspekce se musí více integrovat do jednotlivých resortů, do jejich předpisů, do systému předávání informací, do ochrany dat apod., aby předcházela trestné činnosti, tak si myslím, že by to bylo lepší, a potom i výsledky inspekce by se nehodnotily podle toho, kolik odstíhá lidí nebo příslušníků, ale skutečně se snížil únik informací nebo nějakých dalších jevů, které jsou dnes ve složkách docela časté.

Zdůraznil bych prevenci, a snad možná jedinou prevencí je tam zkouška spolehlivosti, ale to je snad jediná věc, která tam trošku preventivně vychází. Jinak nic více. Donucovací prostředky jsou tam zmíněny daleko silněji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP