(16.50 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Nyní budeme hlasovat o návrzích, které padly

 


u sněmovního tisku 413 - bod č. 8

Padl zde návrh na zamítnutí, o kterém nechám hlasovat jako o prvním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 34 z přihlášených 166 pro 66, proti 98. Tento návrh byl zamítnut.

 

Dále zde zazněl návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 35 z přihlášených 166 pro 67, proti 98. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Dále zde padl také návrh na přikázání výboru pro sociální politiku. Zeptám se ještě, jestli má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Já tedy nechám nejprve hlasovat o přikázání k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 36 z přihlášených 165 pro 164, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem byl návrh na projednání výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 37 z přihlášených 166 pro 139, proti 18. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku.

 

Dále zde zazněl návrh na zkrácení lhůty na 40 dní.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 38 z přihlášených 166 pro 98, proti 67. Tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Pan ministr se hlásí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Já bych prosil jenom technicky pro stenozáznam. V hlasování číslo 30 jsem, přestože je na záznamu, že jsem hlasoval pro, hlasoval jsem proti. Děkuji. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Hamáček. Prosím.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Já obdobně. V hlasování 34 jsem hlasoval ano, na sjetině mám ne. Nezpochybňuji, pouze pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dalším přihlášeným je pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já, vypárován s kolegou Hamáčkem, jsem v hlasování 34 hlasoval ne a na sjetině nepochybně je ano. (Veselost v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Prosím, abyste věnovali zvýšenou pozornost tlačítkům, která se nacházejí před vámi.

 

A nyní můžeme přistoupit

 


k bodu 9 - sněmovní tisk 414

Opět budeme hlasovat o návrzích, které zde padly.

 

Nejprve návrh na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 39 z přihlášených 166 pro 67, proti 98. Tento návrh byl zamítnut.

 

Další návrh zde zazněl na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 40 z přihlášených 166 pro 67, proti 95. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Dále zde zazněl návrh na projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Já tedy zahájím hlasování o přikázání k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 41 z přihlášených 166 pro 165, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu k projednání výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 42 z přihlášených 166 pro 132, proti 24. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro sociální politiku.

 

Dále zde zazněl návrh na zkrácení lhůty na 40 dní.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 43 z přihlášených 167 pro 96, proti 69. Tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

Pan ministr se hlásí. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Jenom krátce. Chtěl bych poděkovat Poslanecké sněmovně za propuštění všech tří tisků do druhého čtení. Chtěl bych poděkovat za velmi obsáhlou diskusi, která sama o sobě je důkazem, že vláda má mimořádný zájem projednat velmi podrobně na parlamentní půdě jednotlivé reformní zákony. Panu poslanci Paroubkovi zvlášť bych pak chtěl poděkovat slovy madam Naděždy Konstantinovny Krupské, která říkávala: "Přestože často pravdu nemá, zůstává velikánem." (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

 

10.
Vládní návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 410/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Jan Kubice. Prosím, pane ministře, můžete se ujmout svého slova.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych na základě pověření vlády uvedl vládní návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů. K předložení tohoto zákona se vláda České republiky zavázala ve svém programovém prohlášení, a to s cílem zavedení nezávislé kontroly činnosti bezpečnostních sborů.

Cílem nové právní úpravy je vytvořit systém nezávislého a účinného stíhání trestných činů příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, Celní správy České republiky a Generální inspekce bezpečnostních sborů, který by měl vést k zefektivnění boje proti korupci mezi příslušníky a zaměstnanci jmenovaných bezpečnostních sborů. Zavedení takového systému je zcela v souladu s vizemi modernizace a zefektivnění stíhání trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců policie a zrušení institucionálních vazeb mezi policií a orgánem, který tuto trestnou činnost stíhá.

Předložený návrh zákona si klade za cíl zajistit Generální inspekci bezpečnostních sborů rovnocenné postavení ve vztahu k ostatním bezpečnostním sborům, a to jak z hlediska využití institutu vyšetřování trestných činů, tak dalších oprávněných bezpečnostních sborů upravených dalšími zvláštními zákony. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP