(16.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou vystoupí pan poslanec Vojtěch Filip a poté hned dám slovo panu zpravodaji. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Členové vlády, paní a pánové, já jen fakticky, protože k návrhu zákonů se vyjádřili naši kolegové Braný a Opálka.

Víte, mně vadí jedna věc, která tady byla už několikrát zdůrazněna - že vytváříme systém, který v podstatě vrací společnost o dvě stě let zpátky. Když se průběžný důchodový systém zaváděl v Německu za kancléře Bismarcka, tak se vycházelo z prosté úvahy, která znamenala jediné: že ti, kteří v současné době pracují, budou odvádět prostředky na to, aby ti, kteří už pracovat nemohou, mohli důstojně žít. A my zavádíme systém, kdy si jakoby budeme dopředu platit na něco, co nevíme, jestli vůbec nám bude poskytnuto. Systém, který, ať už odcházíme do důchodu v 65 letech, v 67 nebo v 70 letech, máme, nebo nemáme využít. Vytváříme systém pro banky a finanční instituce. Nevytváříme systém pro lidi. To mi na tom návrhu vadí ze všeho nejvíc. Protože věřte mi nebo ne, já jsem přesvědčen, že platí ústavní věta, že všechna moc pochází z lidu. A já beru všechny občany České republiky, nejen ty bankéře, jako ty, o které nám má jít. A v tomto ohledu, pokud má ten systém sloužit finančním institucím, a nikoliv těm, kteří mají důstojně žít i v důchodu, tak ho musím odmítnout. Tento systém, který vláda navrhuje, je špatný.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a dalším přihlášeným je pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, pouze chci doplnit svůj návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech. Když jsem tento návrh vznesl v obecné rozpravě, tak z toho vypadla časová lhůta, tak doplňuji: navrhuji, abychom ve všech případech sněmovních tisků, které jsme projednávali, zkrátili lhůtu na projednání ve výborech na 40 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Čtyřicet dnů u všech tří tisků, děkuji.

V tuto chvíli už nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, takže se táži, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Vrátíme se tedy k jednotlivým tiskům. Zeptám se, jestli chce ještě navrhovatel mít závěrečné slovo. Pane ministře? Nikoli. Pan zpravodaj? Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, paní místopředsedkyně. Pouze bych uvedl, že v obecné rozpravě jednak zazněl návrh pana poslance Braného na zamítnutí všech zákonů, všech sněmovních tisků. Pak zazněl návrh pana poslance Sedi, který návrh formuloval jako připojení zamítnutí předloženého návrhu s jistou tolerancí. Vycházím z toho, že měl na mysli všechny předložené návrhy. A dále navrhl jako podmíněný návrh, pokud neprojde zamítnutí předloženého návrhu, také vrácení návrhu zákona k dopracování.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: To bylo, prosím, pouze u bodu 7, tisk 412?

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Ne, to mluvím o všech projednávaných bodech, tak to vyplynulo z kontextu návrhu pana poslance Sedi. A ještě zazněl návrh pana poslance Sklenáka na zamítnutí zákona pouze o důchodovém spoření.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám za rekapitulaci toho, o čem budeme nyní hlasovat. Ještě přivolám kolegy. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí

 


tisku 412 - bod 7

Vidím zde, že chcete odhlásit, takže prosím, abyste se znovu všichni přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Dámy a pánové, zdá se, že nikdo další už nedorazí, takže zahájím hlasování o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 29. Z přihlášených 162 pro 63, proti 97. Tento návrh byl zamítnut.

 

Dále zde zazněl ještě návrh od pana poslance Sedi. Podmíněný návrh, a to pokud neprojde zamítnutí, což se nyní stalo, návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Také o tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 30. Z přihlášených 164 pro 66, proti 96. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Zazněl zde také návrh na přikázání výboru pro sociální politiku. Má prosím ještě někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Nechám tedy nejprve hlasovat, aby předložený návrh byl předložen k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 31. Z přihlášených 165 pro 164, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Dále zde zazněl návrh na projednání výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 32. Z přihlášených 165 pro 145, proti 10. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku.

 

Dále zde zazněl návrh na zkrácení lhůty na 40 dní.

Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 33. Z přihlášených 166 pro 97, proti 67. Tento návrh byl přijat a já končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP