(16.30 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Tady bylo připomenuto několikrát, že reforma daní k 1. lednu 2008 připravila stát, příjmy státu, o 80 až 90 miliard korun. Dneska je mít, ty peníze - pan ministr Kalousek se mnou určitě bude polemizovat, že to je 60 miliard, no dobře, tak kdyby to bylo i 60 miliard, ale kdybyste je dneska měl v rozpočtu, tak nemusíte dělat takovou eskamotáž škrtací, jakou často děláte.

A ještě třetí výrok jednoho z představitelů vládní koalice. Že je možné bez problémů se těšit do důchodu v 70 letech, jenom je to potřeba lépe rozplánovat. To je nehoráznost! Já chci říci panu ministru Drábkovi, že já sám budu pracovat doživotně, k tomu jsem odsouzen, možná i pan Drábek, ale prosím, jsou profese, kde je to snad i nebezpečné. Tak já to řeknu třeba, abych zůstal v rámci své rodiny, moje žena, tlumočnice, já si neumím představit, jak v 70 letech bude zápasit s pamětí v tlumočnické kabině nebo jak tam bude na dýchacích přístrojích, aby tam přežila. Nebo řidič, který v 70 letech se vydá na cestu do Chorvatska nebo do jižní Itálie, tak jak to může dopadnout! To jsme zaznamenali v těch předchozích týdnech. Takže prosím, abyste tyto věci trošku více rozvažovali, než je budete říkat.

Vláda ODS, TOP 09 a Věcí veřejných plní neformální úkol finančních skupin. Ti jediní na tomhle systému mohou ve skutečnosti vydělat. I když já nepochybuji o tom, na rozdíl od svého mladého kolegy Rykaly, že na tenhle systém se nachytají miliony lidí. Tak to prostě je. Ti opálení důchodci, to bude takový leitmotiv té kampaně, která je před námi, že to bude neodolatelné. Ti lidé to aspoň zkusí. To je jako to kouzlo desetinásobku. Pak těm lidem zbyla ta tisícikoruna, ten desetinásobek už nepřišel nikdy. Ale ti lidé to zkusí, jenom pro tu naději, kterou chtějí mít. Lidé chtějí mít přece v životě naději.

Takže je potřeba tohle to vědět, že to je jeden z hlavních úkolů téhle té vládní konstelace. Já se svým způsobem tomu nedivím, že s tím přicházejí, ale samozřejmě nikdo ode mě nemůže chtít, abych tohle to podpořil. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Reagovat by chtěl pan ministr Kalousek. Prosím, předávám vám slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Jenom velmi krátkou odpověď panu poslanci Paroubkovi. On říkal, že kdyby nebyla provedena reforma daní v roce 2008, mohl mít dnes ministr financí, a teď se nepřeme, zda o 60, nebo 80 miliard víc peněz v rozpočtu. Já se o to číslo nechci přít, tak řekněme 70, uděláme kompromis. Tak kdybych měl o 70 miliard korun v rozpočtu více, tak by měli lidé o 70 miliard korun v peněženkách méně.

A v tom je právě ten rozdíl mezi námi, pane poslanče. Vy byste chtěl kasírovat občany, abyste pak za jejich peníze vykonával dobro. Tahle vláda se snaží ponechat občanům co nejvíce peněz a šetřit na vládní spotřebě. Tak to vždycky bylo a bude, koneckonců rozhodují o tom občané ve volbách. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou je nyní přihlášen pan ministr Drábek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl jenom upozornit pana kolegu Paroubka na jeden fakt, kterého si patrně nepovšiml, že věk 70 let odchodu do důchodu se předpokládá v roce 2065 tuším, jestli si to dobře pamatuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní vystoupí s přednostním právem pan místopředseda Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych si dovolil pana ministra financí upozornit na jednu věc, že v časech krize se často takové jednoduché poučky, jako on říká, mění a mají úplně jiný dopad a význam. A chtěl bych ho upozornit na to, že právě země, které měly nízké daně a nízkou daňovou kvótu, tak v krizi neměly žádný polštář na to, aby ji zvládly, a padaly velmi rychle. Zatímco například země skandinávské, které - jak vy říkáte - vytahují ty peníze lidem z peněženek, aby je použily na nějaké ty neužitečné veřejné služby, tak tyto země se vyznačují poměrně velkými, silnými polštáři, které umožnily právě těmto zemím krizi zvládnout relativně snadněji, daleko snadněji, než ty země, které měly ty daně nízké. Takže to, co vy tady poměrně opakovaně, demagogicky hlásáte jako automatickou výhodu, tak právě v té krizi, která vypukla v 2008, se ukázalo, že tak úplně jednoduše neplatí. A země, které mají veřejné rozpočty, jsou schopny ty výpadky, které mají ty země díky poklesu výkonu ekonomiky, do určité míry pokrýt a umožnit krizi lépe zvládnout.

Takže když vy jste udělal to, co jste udělal, ve chvíli, kdy krize byla za zády a hrozila udeřit, tak to prostě byla strategická chyba, která tu ekonomiku oslabila. Vy jste udělal pravý opak toho, co se udělat mělo. Místo abyste sehrál trochu tu keynesiánskou roli toho, kdo těmi veřejnými rozpočty stimuluje ekonomiku, vy jste to z těch veřejných rozpočtů vzal. Takže já si dovolím tvrdit, že v té jednoduché podobě to neplatí a že nemá cenu, abyste to tady pořád opakoval. Není to pravda! (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Paroubek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Pan ministr financí, myslím, že to byla dobrá replika, ale nedomnívám se, že tak úplně pravdivá. Protože kdybyste ty peníze měl, tak byste třeba nemusel seškrtávat mzdy pracovníkům veřejného sektoru, nemusel byste seškrtávat ty pracovníky a samozřejmě by se to pozitivně projevilo právě na koupěschopnosti obyvatelstva, s kterou budou, řekněme si otevřeně, letos i v příštím roce a možná i dál problémy.

Ale ta druhá věc - protože já mám na tu repliku jenom dvě minuty, pan ministr, nebo páni ministři mají neomezený čas. Druhá věc, kterou jsem chtěl říci: Víte, pane ministře Drábku, mezi námi je velký rozdíl. Vy si myslíte, že platí pro politiku, pro veřejný život heslo madame du Barry "po nás" - madame de Pompadour, promiňte, madame du Barry říkala něco jiného, ta říkala "ještě chviličku", to budete říkat za chvilku. (Smích.) Ale "po nás potopa". Já si to nemyslím. Mě zajímá, v jakých podmínkách budou žít mé děti i mí vnuci. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane poslanče. Jenom bych vás chtěla upozornit, že máte také neomezený čas, pokud se přihlásíte v rámci řádné přihlášky.

A nyní řádně přihlášený další pan poslanec - Vacek. Prosím.

 

Poslanec Martin Vacek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, já bych úvodem rád lehce zavzpomínal na to, že jsme se donedávna bavili o důchodovém pojištění. Dneska občané České republiky jasně vidí, že pojištění jako takové nemá s tímto zákonem nic společného, protože pokud se bavíme o pojistné události, která je takzvaným nahodilým jevem, tak toto rozhodně nahodilý jev není, který je dlouhodobě sledovaný, a tato společnost se do něj postupně dostala. To znamená, já jsem mile překvapen, že se bavíme dnes o důchodovém spoření.

Já bych chtěl rád připomenout, že naprosto zásadní pro Věci veřejné je v rámci tohoto zákona zavedení mezigenerační solidarity, takzvané daňové asignace. V rámci tohoto zákona budeme pomocí pozměňovacího návrhu prosazovat zavedení této mezigenerační solidarity, kdy se účastníkům systému dala možnost dobrovolného převodu částky ve výši 1 % z vyměřovacího základu pro povinné pojistné na účet rodičů. Toto opatření by posilovalo mezigenerační solidaritu a rodinné vazby. Navrhovaná změna by vedla k lepšímu zabezpečení ve stáří, jelikož se zvýší příjem občanů v důchodu. Zavedením této možnosti by došlo ke kladnému ohodnocení rodičů, kteří vychovali své děti jako ekonomicky aktivní jedince. Posiloval by se tím vztah mezi úspěšností potomků v ekonomické aktivitě, to je plátců daní, což garantuje jejich vyšší daňový výnos pro stát a nižší čerpání sociálních dávek všeho druhu, což snižuje náklady státu, a kvalitou poskytované výchovy. Dalším z pozitivních dopadů tohoto návrhu je podpora pronatální politiky.

Druhou naprostou zásadní připomínkou je valorizování důchodů. Budeme prosazovat doplnění zákona o záruku valorizace důchodů v závislosti na vývoji inflace nebo jiného cenového indexu, optimálně nárůstu cen v domácnosti důchodců tak, aby z důvodu růstu cen nedocházelo k poklesu reálné výše vypláceného důchodu.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v pravé části sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP