(12.20 hodin)
(pokračuje Braný)

Co říct ještě závěrem? Z toho materiálu jsem se pídil po tom, jaký mají vztah oba zákony ke státnímu rozpočtu a jaké to nese s sebou náklady, a zjistil jsem, že vláda nekvantifikovala výši takzvaných transformačních nákladů potřebných pro realizaci jejího návrhu důchodové reformy. Ty by byly spojeny se vznikem zejména druhého pilíře a je evidentní, že by tyto náklady bylo nutné vydávat po několik desítek let, než by ten pilíř plně naběhl. Některé odhady založené na zahraničních zkušenostech ovšem hovoří o tom, že by se mohly pohybovat v rozměru 1 až 2 % HDP ročně. Tedy tyto transformační náklady by mohly činit 40 až 80 miliard ročně, a to již v nejbližších letech, kdy Česká republika má velké rozpočtové problémy a ekonomika je v mnoha oblastech ze strany státu podfinancovaná. Není vůbec zřejmé, jak by vláda zajistila každoroční profinancování těchto transformačních nákladů, neboť ani vládní program v oblasti sjednocení sazeb DPH by na to nestačil.

Z výše uvedených důvodů navrhuji proto zamítnout návrhy zákona o důchodovém spoření, doplňkovém a penzijním spoření a doprovodný související zákon v prvém čtení. Tolik mé vystoupení. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím nyní o slovo pana poslance Adama Rykalu.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, spousta věcí tady už dneska padla. Mě mrzí, že ministr financí není v tuto chvíli přítomen. Mrzí mě, že pan ministr Drábek není přítomen. Protože by si měli poslechnout samozřejmě i názory opozice, když už neposlouchají názory pravicových ekonomů, neposlouchají názory pravicového tisku v České republice. Protože všichni varují před takto navrženou důchodovou reformou. Já myslím, že se shodneme, že v České republice je potřeba řešit důchodový systém. Je potřeba se dohodnout na nějaké změně, která musí být provedena. Bohužel ale ta vaše komunikace, vlády s opozicí, je špatná. Nekomunikujete. Předložili jste nějaký návrh, kompromisní návrh, který podle mě nemáte ani sami vyjasněný mezi sebou, protože vím, že část Občanské demokratické strany a část TOP 09 nesouhlasí s takovouto důchodovou reformou. Chápu, jste v nějaké koalici, musíte se přizpůsobit.

Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi Drábkovi za to, že umístil na internetové stránky ministerstva důchodovou kalkulačku. Protože opravdu každý občan České republiky, každý pracující v České republice, který se bude rozhodovat, zda má vstoupit do druhého pilíře, se může jasně podívat na to, že je to pro něho riziko. Je pro něho riziko zapojit se do druhého pilíře, a to z toho důvodu, že kromě toho, že bude spořit 20, 30, 40 let, podle toho, kolik mu dneska je, tak si vydělá díky tomu - asi o 300 korun?, 400 korun? se mu zvýší důchod v České republice. Ano, ta kalkulačka je výborná, protože každý uvidí, jak na tom bude, pokud bude riskovat, pokud se zapojí.

Máme v České republice spoustu finančních instrumentů, jakým způsobem se zajistit na stáří. Já jsem zrovna ten, který má 25 let, a i mě zajímá, jaký budu mít důchod někdy v budoucnosti. Myslím na budoucnost. Všichni mladí lidé v České republice by měli na tu budoucnost myslet. Ale pokud se nějakým způsobem budou zajišťovat a pokud budou chytří, tak se nezajistí díky tomuto zákonu, budou se zajišťovat jiným způsobem.

Několikrát tady padlo, že tato důchodová reforma by byla výhodná, pokud člověk vydělává více než 40 tisíc korun měsíčně. Já si myslím, že není výhodná ani pro tyto občany, pro občany, kteří vydělávají nad průměr, nad průměrné mzdy v České republice. A zase je to z toho důvodu, že mají mnohem lepší možnost se zajistit na své stáří, mají mnohem lepší možnost v České republice dnes zajistit svou rodinu.

Takže pokud to neslouží ani střední vrstvě, ani chudým, ani bohatým v České republice, já se ptám, pro koho je takováto důchodová reforma. Pro koho je navržena důchodová reforma s druhým pilířem v České republice, kterou předkládá tato vláda? Je to jednoduchá odpověď. Když neslouží občanům, tak samozřejmě jedině může sloužit byznysu a může sloužit bankám v České republice.

Já jsem byl minulý týden v jedné nejmenované bance a produkt - samozřejmě oni mají povinnost vám nabízet další produkty, tak mi paní okamžitě doporučila druhý pilíř. Ona už měla prostudovaný zákon o důchodové reformě. Ona už byla proškolena svou bankou, svým vedením, a přesně věděla, co má nabídnout. Ale - já bych poprosil, aby na mě paní poslankyně Wenigerová nepokřikovala, může mi to potom říci samozřejmě v soukromí. (Hlas: Prostřednictvím paní předsedkyně.) Prostřednictvím paní předsedkyně, samozřejmě. Paní poslankyně na mě může také pokřikovat prostřednictvím paní předsedkyně, když bude chtít. (Poznámka paní poslankyně Orgoníkové z místa: I pan Stanjura.)

Takže jenom abyste věděli, co ta banka nabízí, jaký letáček jsem dostal do ruky: Jste 25letý muž, bez dítěte, pokud se u nás nepřipojistíte, pokud nevyužijete navrženou reformu, budete mít důchod 3 600 korun! - (Důrazně:) Banky prostě straší české občany díky tomu, že jim vláda tuto možnost nabídne.

Druhá věc je samozřejmě, pokud se tento systém rozjede, pokud dneska a v dalších čteních podpoříme tento zákon, tak nejenom že se budou strašit občané České republiky, ale rozjede se velká marketingová kampaň. Velká marketingová kampaň, která bude mít za úkol zachytit do svých sítí budoucí klienty. Já jsem četl odhad ministra Drábka, který hovoří o tom, že se do sítě těchto zlatokopů může chytit až 2,5 milionu českých občanů. Víte, přečtěte si dnešní diskusi na pravicovém serveru idnes.cz, co tam píšou lidé. Já tady uvedu jenom jeden příklad s nadpisem: Dva a půl milionu cvoků? Dva a půl milionů cvoků v České republice? Cituji: Koukám, že vláda má o lidech skutečně nevalné mínění. Představa, že každý čtvrtý občan České republiky by byl ochoten dobrovolně vstoupit do tohoto letadla, se mi zdá děsivá.

Pane ministře Drábku prostřednictvím paní předsedkyně, vy si opravdu myslíte, že se lidé v České republice nepoučili? Vy si opravdu myslíte, že jsou lidé tak hloupí v České republice, aby se chytili do této pasti? Po zkušenostech, které mají lidé s kuponovou privatizací, po zkušenostech, které mají s krachem kampeliček v České republice, by opravdu mohl naletět jenom blázen. Ono se hovoří o tom, že kuponová privatizace v České republice byla loupež 20. století. Na první místo loupeže 21. století právě aspiruje tato důchodová reforma.

Víte, výhodou je to, že reforma se dělá pro mladé lidi. Reforma se dělá pro lidi, kteří mají svůj názor. Bohužel dneska na těch ulicích vidíme, když prodává T-Mobile, snaží se prodávat své karty, vidíme různá připojištění, že bohužel spousta lidí v omylu, s nesprávnými informacemi podepíše smlouvu. Bohužel nejvíce se na takové věci nachytají starší občané České republiky. Tady opravdu snad toto nehrozí, protože starší občané se snad už nebudou zapojovat do druhého pilíře. Samozřejmě do třetího pilíře je vhodné, aby se zapojili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP