(12.00 hodin)
(pokračuje Sklenák)

Na Slovensku v prvním pilíři chybí ročně 25 miliard korun a reálné zhodnocení úspor od vzniku penzijních fondů, tedy od března roku 2005, představovalo k 31. lednu 2010 u růstových fondů minus 7 %, u vyvážených fondů minus 8,9 % a u konzervativních fondů plus 0,6 %. Přitom valorizace v průběžně financovaném důchodovém systému byla za stejné období plus 38 %.

Problémem penzijních fondů totiž je, že si nespoříte, nýbrž investujete. A pokud nastanou hospodářské problémy, o tyto investice můžete snadno přijít. Miliony důchodců po celém světě, kterým byly důchodové fondy vnuceny, o tom vědí své. Naproti tomu průběžný systém je vůči tomuto riziku imunní, stejně jako je imunní vůči inflaci.

Přes uvedená fakta, která dávají slovům Petra Nečase z roku 2008 plně za pravdu, on dnes mluví a především koná jinak. Překvapivě. Říká, že vejce máme dávat do více košíků a alternativou k vládnímu návrhu je pouze masová chudoba českých důchodců. Zřejmě ho ti představitelé silných finančních skupin, o kterých psal, že volají po co největším vyvedení peněz z průběžného systému, prostě přesvědčili, že i když to jinde způsobilo jen problémy, u nás se to konečně podaří. Ostatně Petr Nečas svá slova nikdy nebral příliš vážně. Dovolím si připomenout, jak před volbami v roce 2006 říkal, že nebude zavádět poplatky ve zdravotnictví, nebo jak před volbami v roce 2010 říkal, že nebude zvyšovat daně.

A propos, co říkaly další dvě vládní strany před volbami? V programu TOP 09 je uvedeno: Ke správě individuálních kapitalizačních účtů a jejich zhodnocování vláda vytvoří zvláštní instituci, jejímž zřizovatelem bude stát. Zdůrazňujeme, že se v žádném případě nejedná o privatizaci důchodového pojištění. A Věci veřejné, které, jak už jsem si zvykli, vždy dělají přesný opak toho, co říkají, samozřejmě ani tentokrát nezklamaly. V jejich volebním programu uvádějí, že hlavním bodem jejich důchodové reformy je možnost převedení 4 % z průběžného systému na soukromý penzijní účet v jediném státem zřízeném penzijním fondu. Opakuji - v jediném státem zřízeném penzijním fondu. Dnes pan předseda John počítá, kolik bodů z jeho protikorupční strategie již bylo splněno, paní místopředsedkyně vlády Peake si buduje svůj výbor pro boj s korupcí, ale největší tunel v dějinách této země je nezajímá.

Dámy a pánové, chystáte se udělat něco, co se jinde neosvědčilo a co naprostá většina občanů této země odmítá, ale vás to nezajímá. Lidé protestují, podepisují petice, stávkují, ale vám je to jedno. Chystáte se k podvodu na voličích, protože chcete schválit něco, co jste ve svých volebních programech popírali. Chystáte se každý rok převádět miliardy či desítky miliard korun soukromým fondům a obratem si je od nich půjčovat i s úrokem. Chystáte se vzdát národní kontroly nad částí důchodového systému a vložit sociální jistoty občanů této země do rukou bank. Podle mého názoru je to totální selhání současné politické reprezentace.

Navrhuji zamítnutí zákona o důchodovém spoření, a vzhledem k tomu, že organizační výbor pro mě překvapivě nenavrhl přikázat dnes projednávané zákony výboru pro sociální politiku, dovoluji si tak učinit.

A na závěr mám ještě jednu prosbu. V úvodu včerejšího jednání zde předkladatel pan ministr Kalousek plamenně vysvětloval, že kritika opozice, že předkládané návrhy zákonů s ní nikdo nekonzultoval, není na místě, protože až parlament je to místo, kde se má vést diskuse. Avšak ve všech včera projednávaných návrzích zákonů byla zkrácena lhůta na projednání ve výborech na 40, resp. 30 dní. Pan zpravodaj již avizoval a i požádal o zkrácení této lhůty i v návrzích zákonů, které projednáváme dnes. Vážené kolegyně a vážení kolegové, shodněme se alespoň na tom, že dnes projednávané zákony jsou pro život lidí v této zemi naprosto zásadní, že jsou to zákony na desetiletí a že je období dovolených, a prosím, nebraňte řádnému projednání těchto zásadních norem a nezkracujte lhůty pro projednání ve výborech.

Děkuji vám za vaši pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní prosím o slovo pana poslance Petra Braného.

 

Poslanec Petr Braný: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, přítomní, dvanáctá hodina je za námi, vidím, že konzultace sociální demokracie a vlády se asi nekonají, anebo jen vybraného kolektivu, takže to nás nemůže odradit od toho, abychom dále pitvali materiály, které nám zde předložil pan ministr financí. On řekl, že se těší na diskusi a na podněty, které získá, ale asi se těší sám ve své kanceláři, a ne tu s námi společně.

Bylo mu vyčítáno, co to všechno předložil. Měl jsem možnost být přítomen jednání s chilskou stranou a pochopil jsem, že v Chile, teď je to asi 34 let, byli zakladatelé toho povinného pilíře, a vláda generála Pinocheta ho zavedla v té době, jak už zde zaznělo od kolegy Sobotky, bylo to sice povinné pro všechny, ale on nedodal, že vláda rozhodla, že řada kategorií občanů byla z toho vyjmuta. Tady se to například panu ministru Sašovi Vondrovi nepodařilo. Nebo některým dalším, byli to i vládní úředníci. No ale po 30 letech od tohoto systému i oni odstoupili, ale měli velmi dobrý základ, čím mohli dorovnávat schodky, které se tam vytvářely, a to bylo z těžby mědi, kde víte, že tam je ekonomická priorita právě v této surovinové těžbě. To my nemáme.

Ale už zde nebudu hovořit k věcem, které zde proběhly ve smyslu rozebírání těchto dvou zákonů, je sdružená rozprava, ale rovnou půjdu ke kritickým výhradám.

Dovolím si jen stručně uvést, že KSČM je zásadně proti privatizaci penzijních fondů a oslabování současného státního průběžného systému. To je základní premisa, z které vycházíme. Já zde nebudu rozvádět další naše výhrady, ale zejména se soustředím na výhrady, které mají jiní, kteří k tomu mají co říci. A mrzí mě, že jsou nazýváni ti, kteří mají jiné výhrady, že jejich výhrady jsou ideologické výkřiky, slabomyslnost apod.

Vyberu jen některé. Proti navrhované důchodové reformě se ostře stavějí odbory. Jsou proti tomu, aby se ze státního systému mohla vyvést část odvodů. Přišel by tak o peníze a záhy by chyběly finance na vyplacení důchodů. Proti reformě penzí a dalším vládním reformním záměrům odboráři uspořádali přednedávnem celodenní stávku v dopravě. S chystanou důchodovou reformou ale nesouhlasí ani zaměstnavatelé. Druhý pilíř v připravované podobě považují za zbytečný. Upravit by se měl podle nich hlavně státní důchodový systém a také nynější penzijní připojištění.

Několik dní zpět, 7. července tohoto roku, se kriticky vyslovila i Česká bankovní asociace, která vyslovila pochybnosti ohledně stability tzv. druhého pilíře, a to zejména kvůli principu dobrovolnosti, riziku kanibalizace s třetím pilířem a riziku politické udržitelnosti nového modelu. Nejistota a tzv. opt-out vyplývá např. z toho, že druhý pilíř bude lákavý především pro lidi s vyššími příjmy. Čistě finančním vyjádřením se tak opt-out vyplatí jen těm, kdo jsou ochotni na penze odkládat měsíční částku vyšší, než bude limit pro poskytování státních příspěvků a daňových zvýhodnění ve třetím pilíři. To vše může mezi oběma systémy, tj. mezi druhým a transformovaným třetím pilířem, vytvářet v podstatě konkurenční vztah a oslabit ochotu lidí zapojit se do opt-outu.
Přihlásit/registrovat se do ISP