(11.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

V tom je dnešní problém Evropy. Je v tom, že pro někoho platila jiná pravidla a na nové východní země byla přísnost a tam na ty staré velké státy taková přísnost v oblasti rozpočtové nebyla a současně se tolerovaly podvody, zejména pokud šlo o podvody Řecka a informace o tom, jak Řecko ve skutečnosti hospodaří. Na to dnes Evropa v každém případě doplácí.

Ale já myslím, že je důležité, aby tady ty apely, které se objevují ze strany členů vlády na levici, tak aby si členové vlády také uvědomili, že nejen zvyšováním výdajů se vytvářejí veřejné dluhy, ale také snižováním daní se vytvářejí veřejné dluhy. Ten problém je úplně stejný. A jestliže vláda prosazovala za Mirka Topolánka a prosazuje teď další představy o snižování daní, tak vytváří další a další rizika pro stabilitu veřejných rozpočtů.

A já bych rád požádal ministra financí Miroslava Kalouska, který se na tom snížení řady daní také významně podílel, aby když hovoří o riziku stability veřejných rozpočtů v souvislosti s výdaji, vždy také hovořil na tomto místě o riziku pro stabilitu veřejných rozpočtů v souvislosti se snižováním daní. To je, myslím, věc, kterou po něm zcela objektivně a oprávněně musí sociální demokracie požadovat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní další přihláška s přednostním právem - místopředseda Sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Mě by zajímalo, kam ministr Kalousek pořád odchází. On má takové dvě velké tašky, skoro kufry, já jsem si myslel, že v nich je ta důchodová reforma, a on je tady před nedávnem přinesl a teďka jsem ho viděl, i s těmi dvěma kufry odešel. Tak jsem si říkal, proč tedy i s celou tou reformou odchází tady uprostřed debaty. Ale ponechám to jako něco, co se možná vyjeví časem.

Já tady vystupuji proto, že mě pan ministr Kalousek oslovil a mluvil o mém evropanství, dokonce nadšení pro Evropu. Samozřejmě že to myslel ironicky, to jsem přirozeně pochopil, a rád bych to trochu objasnil, protože to samozřejmě neznamená, pokud se cítím nebo pokud se hlásím k Evropě, že jsem nekritický k tomu, co v Evropě přichází. To se týká zrovna toho textu, o kterém on mluvil, který se jmenuje - a já jsem ho tedy opravdu četl - to je to Semester Recommendation of European Commission, které bylo rozdáno všem státům včetně České republiky.

A ještě řeknu předtím, než řeknu, proč jsem kritický k tomu, protože evropanství neznamená, že bereme nekriticky všechno, co přichází, a že se na to odvoláváme jako na slovo Boží. Já jsem naopak velice kritický k tomu, co nám doporučuje Evropská komise, ale není to v rozporu s tím, že se cítím být Evropanem. A když tedy už mě pan Kalousek takto vyzval, tak se to pokusím stručně vysvětlit.

Já jsem přesvědčen, že pro Českou republiku je nesmírně důležitý ten proces evropské integrace a také být v něm zahrnut, a být nejen zahrnut, ale být jeho součástí, aktivní součástí toho. Protože jestliže to nebude fungovat, přátelé, jestli se naplní třeba ty špatné scénáře, které se dnes objevují, tak podle mě Evropa, která se bude dezintegrovat, bude Evropa, ve které se bude posilovat role těch nejsilnějších států. Německo, Francie si bude vytvářet prostě své oblasti vlivu a bude to špatně podle mě pro takové země, jako je Česká republika. Budeme mít daleko menší slovo a vliv. A samozřejmě já si myslím, že takový proces by znamenal taky velký úpadek vlivu Evropy jako entity. Jsem si jist tím, že my dnes získáváme váhu jako Češi, jako Evropané tím, že budujeme určitý integrační celek, který si vytvořil určitý respekt ve světě. Když zajedete do Asie nebo do Jižní Ameriky, tak prostě tam léta platilo, že Evropská unie byla opravdu předmětem velké pozornosti. Jako integrační projekt by pro Asii byl dokonce něčím, s čím si pohrávali jako s příkladem možná hodným následováním, pokud by se jednoznačně povedl.

Takže já si myslím, že je důležité pro nás, aby evropská integrace byla úspěšná. A dokonce si myslím, že pokud by ten projekt byl dočasně neúspěšný, tak se stejně k němu budeme muset velmi rychle vrátit. Kdyby se prostě stalo, že by společná evropská měna přestala fungovat, tak vám garantuju, že do několika týdnů by začala vznikat nějaká náhrada s menším třeba množstvím států, s vyvarováním těch chyb, kterých jsme se možná dopustili. Ale rozhodně si nedovedu představit, že bychom se v Evropě vydali cestou znovuvytváření hranic mezi státy, anebo - to je věc naprosto neproduktivní, neefektivní, všechny poškozující - nebo dokonce nového vytváření národních měn tam, kde se už provedla jakási integrace.

Takže já si myslím, že ten evropský proces je pro nás životně důležitý. A dokonce pokud by neuspěl, tak se to okamžitě projeví také na stabilitě ekonomické úrovně České republiky. A my jsme schopni být úspěšní podle mě, jenom pokud se na něm budeme podílet. Takže tohle je to evropanství. Myslím si, že je životně důležité pro nás, a je to dokonce životní zájem České republiky.

Ale jiná věc je, že si myslím, že současná Evropská unie, Evropská komise pro mě nejsou žádným ideálem, o kterém bych tvrdil, že dneska v téhle podobě můžeme za něj převzít garanci. To tak prostě není. Já dokonce si myslím naopak, že Evropská unie vyžaduje změnu a že dokonce v té současné podobě, pokud by chtěla pokračovat, nepřežije. Pro mě je nepřijatelné to, co se tady stalo před léty, kdy se ze stabilizačního paktu dokázaly v pravou chvíli vymknout Německo a Francie a vlastně poškodily Evropu tím, že ukázaly, že pravidla neplatí. Pak se těžko můžeme dožadovat řekněme respektování pravidel v Řecku, když ti největší představitelé Evropy v tom ukázali úplně opačný příklad.

Takže Evropa, tak jak fungovala, podle mě dále fungovat nemůže. A tento kritický vztah je pro mě dnes samozřejmostí. To není žádné euronadšenectví v tomhle smyslu. A v tomhle také říkám, že nesouhlasím s těmi posledními doporučeními Evropské komise. Byl jsem v Rakousku, mluvili jsme tam s představiteli rakouské vlády a ti jasně řekli, že dávají stanovisko, ve kterém vyjadřují nesouhlas s tím, co jim Evropská komise doporučuje. Takže já, když tady říká Miroslav Kalousek a vlastně mě tady vyzývá, abych možná se tady uklonil před tím, co nám Evropa doporučuje, tak mu říkám ne! Já to beru jako něco, s čím musíme polemizovat, když cítíme, že to není přesné nebo že to není správné! (Předseda vlády tleská.)

A pro mě jednoznačně v těch posledních doporučeních chybí například opatření pro posílení ekonomického růstu. Já jsem tady dnes řekl už v úvodu, že v současné době právě v reakci na ty krizové jevy pokládám za důležité posilování rovnosti ve společnosti, v Evropě, ve světě. Protože ta ekonomická, ta globální nerovnováha a nerovnost je dle mého významným pramenem a zdrojem krize.

Pan premiér s tím možná nebude souhlasit. Já jsem pochopil, že on má na to zřejmě jiný názor. Ale já mám prostě jiný postoj, a proto se dívám kriticky na to, co nám doporučuje Evropská komise, která pravděpodobně v lecčems nakonec smýšlí podobně jako pan premiér, když nám doporučuje zvyšování hranice věku odchodu do důchodu. Někde dokonce některým státům doporučuje snižování sociální ochrany a opravdu opatření, která jsou podle mě ve sporu s tím, jak já cítím, že by bylo třeba na současnou krizi reagovat.

Takže opakuji: Jakkoliv se hlásím k tomu, že pan ministr řekl, že jsem Evropan, tak prostě to naprosto neznamená nekritický obdiv k tomu, co říkají evropské instituce. A budu s tím prostě polemizovat a zrovna v tomhle případě s tím nesouhlasím! A nechci to dál rozvádět, protože cítím, že už toho máte dost.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní další vystoupení s přednostním právem - pan zpravodaj Vladislav Vilímec má slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní předsedkyně, já se nechystám reagovat na analýzy představitelů sociální demokracie postavené na různých fikcích, mystifikacích a rozvedené téměř do epických rozměrů, protože zjišťuji, že po dvou a tři čtvrtě hodině jednání o důchodových zákonech se ještě nedostalo ani na jednoho přihlášeného, řádně přihlášeného diskutujícího.

Ale dovolte mi, abych s odkazem na svoji zpravodajskou zprávu navrhl v obecné rozpravě zkrácení lhůty pro projednání ve výborech u všech těch tří projednávaných sněmovních tisků, to znamená 412, 413 a 414.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím o slovo pana poslance Romana Sklenáka, který je přihlášen do rozpravy.

 

Poslanec Roman Sklenák: Vážená paní předsedkyně, vážení zástupci vlády, kolegyně a kolegové, je to skutečně neuvěřitelné, po dvou a půl hodinách se dostávají ke slovu i řádně přihlášení. Takže děkujeme.

Hodně toho již zde zaznělo. Asi se shodneme na tom, že důchodový systém v jeho dnešní podobě je potřeba z mnoha důvodů reformovat. Reforma ale musí vycházet ze skutečných problémů současného důchodového systému, nikoliv z přání finančních skupin při jejich boji o poslední tučný balík peněz, který chtějí urvat. Současný průběžný důchodový systém je tak více než čím jiným ohrožen rozhodnutím této vlády.

Návrh zákona o důchodovém spoření, který nám byl předložen, je pro sociální demokracii naprosto nepřijatelný. Pokud bude schválen, bude to pro mě svědectvím o tom, že nejsme standardní demokracií, že žijeme ve státě, který neřídí volení politici, ale lobbisté. Tento zákon je srovnatelný snad jen se zákonem o velké privatizaci z počátku 90. let, který umožnil přechod státního majetku v hodnotě bilionu korun do soukromého vlastnictví způsobem, kdy za něj v podstatě nebylo třeba zaplatit. Tento zákon má nyní umožnit, aby byla obdobná částka vyvedena do soukromých penzijních fondů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP