Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
8. června 2011 v 9.04 hodin
Přítomno: 174 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Přečtu vám omluvy neúčasti z dnešního jednání. O omluvy požádali tito poslanci a poslankyně: Adam Vojtěch - zdravotní důvody, Bém Pavel - zahraniční cesta, Farský Jan do 13 hodin - pracovní důvody, Jalowiczor Petr - zdravotní důvody, Laudát František - zahraniční cesta, Lesenská Vladimíra z dopoledního jednání - bez udání důvodu, Suchá Jana - zdravotní důvody, Šincl Ladislav - zahraniční cesta, Úlehla Tomáš - pracovní důvody, Váhalová Dana - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvá Drábek Jaromír z dopoledního jednání - pracovní důvody, Chalupa Tomáš též z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Kubice Jan - pracovní důvody, Schwarzenberg Karel - odpolední jednání, pracovní důvody, Vondra Alexander - zahraniční cesta.

Na dnešní jednací den máme pevně zařazené body 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 9 a 10. Poté budeme pokračovat dalšími body z bloku zákony - druhé čtení.

Ještě připomínám, že před polední přestávkou se budeme věnovat volebním bodům. Ty mají čísla 99, 100, 102 a 103.

Nyní je prostor pro vaše eventuální přihlášky. První písemná přihláška byla pana místopředsedy poslaneckého klubu Jana Husáka, pokud se pan předseda ODS nehlásí s přednostním právem. Pánové se dohodli a pan poslanec Husák má slovo. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Jan Husák: Dobrý den. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci požádat o pevné zařazení bodů 31, 32, 33, sněmovní tisky 372, 373, 374, na dnešní odpoledne jako první pevné body, a to z důvodu účasti pana ministra v Senátu v čase, kdy měly být zařazeny podle programu ze včerejšího dne. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Ještě než dám slovo dalšímu přihlášenému, znovu vás chci požádat, jednak abyste se pokud možno alespoň částečně ztišili a také abyste se přihlásili hlasovacími kartami. Pouhým okem je zjevné, že je nás zde víc, než ukazuje tabule.

Prosím, pan předseda poslaneckého klubu ODS pan Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Podle paragrafu 53 odstavce 1 jednacího řádu jménem dvou poslaneckých klubů, a to ODS a TOP 09 navrhuji, aby Sněmovna jednala a hlasovala o návrzích zákonů, pozměňujících návrzích k nim a o mezinárodních smlouvách vyžadujících souhlas Parlamentu dnes po 19. i po 21. hodině. Děkuji. (Smích a potlesk v lavicích nalevo.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Návrh jsem zaznamenala. Ptám se, kdo se další hlásí.

Mezi tím vás seznámím s další došlou omluvou. Omlouvá se pan poslanec Rykala z jednání dnešní sněmovny, kromě toho z jednání i ve dnech - já to tu nemohu přijmout, tak jak mi to bylo doručeno. Prosím toho, kdo mi to doručil, aby se pro tuto omluvenku dostavil. Nesouhlasí tady s prominutím vůbec nic, jsou tady chybná data všechna tři. Prosím.

Kdo se ještě hlásí? Pokud nikdo, tak vás ještě jednou žádám, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, a budeme hlasovat o návrzích tak, jak byly předneseny.

Ještě jednou se hlásí pan poslanec Husák.

Já tedy přečtu omluvu, kterou jsem už zde začala a byly v ní opraveny údaje. Pan poslanec Rykala se omlouvá z vážných osobních důvodů na dny 8., 9. a 10. 6. letošního roku. Děkuji.

Pan poslanec Husák má slovo.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní místopředsedkyně, po konzultacích s klubem ODS prosím zařazení těch bodů, které jsem načítal, na 11. hodinu a následující čas. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Na dnešní den na 11. hodinu. O takto upraveném návrhu budeme hlasovat v případě, že ještě někdo jiný nechce přednést jiný návrh. Přivolám ještě naše kolegy z předsálí. Předpokládám, že všichni jsou již přihlášeni.

Paní poslankyně Bohdalová se hlásí? Nikoliv.

 

Budeme hlasovat o prvním návrhu, který přednesl pan poslanec Jan Husák. Jedná se o návrh, aby body číslo 31, 32, 33, to jsou tisky 372, 373 a 374, byly zařazeny jako pevné body dnes dopoledne v 11 hodin. Důvodem je, že předkladatel pan ministr Drábek je právě teď v Senátu. Dávám o tomto návrhu hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 31. Z přihlášených 148 poslanců pro 93, proti 32. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP