(15.30 hodin)
(pokračuje Vlček)

Nyní budeme hlasovat o návrhu, abychom mohli hlasovat o návrzích zákonů i po 19. hodině podle našeho jednacího řádu § 53 odstavec 1. Kdo souhlasí s návrhem, abychom mohli hlasovat i po 19. hodině o návrzích zákonů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 97 z přítomných 195 poslanců pro návrh. - Počkám na kontrolu hlasovacích listin.

 

Paní poslankyně Zubová.

 

Poslankyně Olga Zubová: Velmi se omlouvám. Mám na sjetině, že jsem se zdržela, a hlasovala jsem pro. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, slyšeli jsme námitku proti hlasování. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 98 z přítomných 197 poslankyň a poslanců pro návrh 147, proti 3. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Nyní znovu budeme hlasovat, o tom, jestli můžeme hlasovat o návrzích zákonů po 19. hodině. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 99 z přítomných 197 poslankyň a poslanců pro návrh 101, proti 29.

 

Počkám s vyhlášením výsledků. (Probíhá kontrola hlasování.) V pořádku, kolegové? Ano. Takže mohu vyhlásit výsledek - s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o dalších návrzích, které byly předneseny jednotlivými poslanci.

 

Jako první vystoupila paní poslankyně Levá. Navrhla, aby bod číslo 17 byl zařazen na středu 11. 6. odpoledne jako první bod po pevně zařazených bodech. Byl by to tedy bod číslo 4. Je to tak, paní poslankyně? Ano.

Slyšeli jste návrh. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 100 z přítomných 197 poslankyň a poslanců pro návrh 187, proti 3. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Další návrh přednesl pan poslanec Grebeníček. Ten chce, aby taktéž na středu 11. 6. odpoledne po pevně zařazených bodech byl zařazen nový bod - pardon, omlouvám se. Tento bod byl vetován, to znamená, že nelze o tomto bodu hlasovat.

Dále svůj návrh přednesl pan poslanec Rath. Tam též platí veto, které bylo vzneseno.

 

Pan poslanec Zaorálek - to je pevné zařazení bodu. Tam myslím, že lze o tomto bodu hlasovat. Pan poslanec Zaorálek navrhuje, aby bod číslo 105 byl pevně zařazen na tuto středu dopoledne jako šestý bod. Je tomu tak, pane místopředsedo? Ano.

Slyšeli jste návrh. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 101 z přítomných 197 poslankyň a poslanců pro návrh 98, proti 73.

 

Počkám na kontrolu hlasovacích listin, poté vyhlásím výsledek. (Probíhá kontrola.)

Kontrola proběhla, všechno v pořádku, takže tento návrh nebyl schválen.

 

Dále - pan ministr Langer vystoupil s tím, že dnes po bodu číslo 2 bychom měli zařadit pevně body číslo 18, 19, 24 a 25, sněmovní tisky 438, 436, 439 a 440. To byl první návrh. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 102 z přítomných 197 poslankyň a poslanců pro návrh 101, proti 14. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan ministr Langer navrhl, aby body 47 a 48 byly zařazeny na konec druhých čtení. Pane ministře, je možné tyto dva body zařadit za bod číslo 11? Je to druhé čtení o odpadech. (Ano.) Ano.

O slovo se přihlásil pan poslanec Bičík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedo, velmi se omlouvám, ale byl jsem svými kolegy z klubu upozorněn, že v předminulém hlasování mám na sjetině křížek. Já jsem hlasoval pro. Mrzí mě, že na tuto skutečnost upozorňuji až teď, ale dovolím si zpochybnit toto hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP