(15.40 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, to byl návrh pana místopředsedy Zaorálka. Tam byl rozdíl jednoho hlasu. Takže vznášíte námitku proti tomuto hlasování.

 

Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 103 z přítomných 196 poslankyň a poslanců pro návrh 157, proti 9. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Zaorálka. Ten navrhuje, aby bod číslo 105 byl zařazen na tutu středu dopoledne jako pevně zařazený bod číslo 6. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 104 z přítomných 197 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 91.

 

Počkám s vyhlášením výsledků na kontrolu hlasovacích listin. (Probíhá kontrola hlasování.) Konstatuji, že návrh nebyl přijat.

 

Nyní ještě máme před sebou hlasování, které navrhl pan ministr Langer, aby za bod 11 dnešního jednání byly zařazeny body 47 a 48, sněmovní tisk 216, pardon 516 a 521. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 105 z přítomných 197 poslankyň a poslanců pro návrh 101, proti 17. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále přednesl svůj návrh pan předseda klubu ČSSD, pan poslanec Michal Hašek. Ten byl zavetován.

Dále přednesl návrh pan poslanec Vojíř. Mám za to, že návrh pana předsedy Kováčika byl svým způsobem veto. Jak to mám chápat, pane předsedo? Jako veto. Ano. Takže byl zavetován dvěma kluby. Takže taktéž nelze hlasovat. A pan předseda Tluchoř vystoupil s vetem k těm předcházejícím bodům.

 

Takže podle mých záznamů máme o všech návrzích hlasováno. Dnešní jednání tedy zahájíme bodem 2. Po tomto bodě by následoval bod 18, 19, 24, 25, pak bod 28, 31, 53, 15, 16, 30, 36, 11 a body 47 a 48.

 

Nyní se o slovo přihlásil pan místopředseda Kasal. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážený pane předsedo vlády, vážená vládo, dámy a pánové, předstupuji v tuto chvíli před vás proto, abych vám poskytl jednu informaci, která je aktuální a která by nějakým způsobem měla ukončit jednu etapu práce našeho parlamentu.

Před více než rokem se kancléř Rakouské republiky Gusenbauer a premiér české vlády Topolánek shodli na tom, že by otázky související s naplňováním melkského a bruselského protokolu měly být svěřeny meziparlamentní komisi česko-rakouské. Vy jste zvolili, určili deset poslanců, Senát dodal tři senátory. V tomto složení česká část komise pracovala. Nebyla ovšem zřízena podle jednacího řádu, ale ad hoc, a proto je potřeba ukončit činnost této komise také ne podle jednacího řádu, ale v tuto chvíli oznámením, že komise včera v Melku podepsala závěrečný protokol, kterým konstatuje, že drtivá většina bodů, které byly spornou otázkou mezi Rakouskem a Českou republikou týkající se Jaderné elektrárny Temelín, byla vyřešena, a ty, které zbývají ne z důvodu, že by nemohly být vyřešeny vůbec, ale protože jejich lhůta řešení v podstatě koresponduje s lhůtou životnosti Jaderné elektrárny Temelín, byla přesunuta pod patronaci informační dohody bilaterální, tedy standardního aktu mezinárodní spolupráce, který mezitím rakouský parlament ratifikoval.

Dámy a pánové, já bych rád využil této příležitosti a chtěl bych poděkovat jak drtivé většině poslanců, které jste nominovali do této pracovní skupiny, tak i třem senátorům, tak především expertům, ať už ze Státního úřadu jaderné bezpečnosti z Řeže či z dalších útvarů, kteří se nemalou měrou podíleli na tom, že ta komise může svou práci se ctí ukončit. Jinými slovy, nelze v tuto chvíli nic dalšího na politické parlamentní úrovni projednávat, a proto včera činnost této společné česko-rakouské komise byla ukončena a já bych rád předal panu premiérovi Topolánkovi závěrečný protokol. (Předání protokolu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane místopředsedo. O slovo se přihlásil předseda vlády Mirek Topolánek. Pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já bych chtěl poděkovat Janu Kasalovi a všem členům té společné meziparlamentní komise za náš parlament, za naši Poslaneckou sněmovnu za tu práci. Myslím si, že nejenom v těchto otázkách a v této otázce je třeba demytizovat některé problémy. Já jsem rád, že se podařilo celou řadu věcí na odborné, ale i politické úrovni odblokovat a že dnes máme smlouvu, kterou schválila již vláda Jiřího Paroubka, která byla ratifikována i rakouským parlamentem, informační dohodu, která je standardním nástrojem pro informování ve věci bezpečnosti Jaderné elektrárny Temelín. Myslím si, že to byl příklad toho, že jsme schopni se na některých věcech dohodnout a že jsme schopni společně postupovat v zájmu České republiky. Já vám děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. Nyní se tedy budeme zabývat již našim schváleným programem. Jako první budeme projednávat bod číslo 2. Je jím

 

2.
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
/sněmovní tisk 171/6/ - vrácený prezidentem republiky

 

Stanovisko prezidenta s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 171/7.

Nejdříve se táži zástupce navrhovatelů pana poslance Miloslava Kaly, zda se chce vyjádřit ke stanovisku prezidenta republiky. Ano, chce. Prosím, pane navrhovateli, máte slovo. (V sále je velmi rušno.)

 

Poslanec Miloslav Kala: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, dovolte mi, abych ke stanovisku prezidenta a k návrhu novely zákona o střetu zájmů uvedl následující stanovisko skupiny předkladatelů.

Podařilo se nám v rámci této novely vyřešit problém přístupu do registru bez nutnosti osobně navštívit registr. Podařilo se nám vyřešit problematiku zveřejnění údajů, které jsou v tomto registru a které ostatně již bylo řešeno Úřadem pro ochranu osobních údajů. Podařilo se nám vyřešit zpřístupnění oznámení podle starého zákona, která jsou v současné době v archivu. Podařilo se nám rovněž zpřesnit povinnost veřejných funkcionářů učinit oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP