Sněmovní tisk 440
Vl.n.z. o Policii ČR - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 440/0 dne 29. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: Václav Šlajs a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 722).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 70 dní.

 • V
  • Petiční výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 23. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 440/Z.
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 2. 6. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 440/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 6. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 440/2 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 440/3, který byl rozeslán 18. 6. 2008 v 17:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 228, usnesení č. 849).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 302, dokument 302/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Petr Pakosta), Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 7. 2008 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 302/2 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí projednal návrh dne 15. 7. 2008 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 302/3 (zaujímá stanovisko).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 7. 2008 a přijal usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako tisk 302/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 450).
  Návrh projednán dne 17. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 451).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2008.

Zákon vyhlášen 11. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 274/2008 Sb.Související tisk: 439 (Vl.n.z. o Policii ČR).


Hesla věcného rejstříku: Policie, Správa obcí a měst, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: činnost základních institucí, policie, pravomoc instituce, reforma základních institucí

Navržené změny předpisů (59)ISP (příhlásit)