(15.20 hodin))
(pokračuje Hašek)

Chtěl bych říct, že ministerstvo zdravotnictví je ovšem zřizovatelem jiných přímo řízených organizací, které taktéž dostaly z Ministerstva zdravotnictví pokyn pracovat na své vlastní transformaci. Řeknu některé příklady, např. Nemocnice Na Homolce. Nemá totiž statut fakultní nemocnice. A já se musím ptát: platí pro ni veřejný příslib premiéra, či nikoliv? Uvedu další příklady významných zdravotnických zařízení, která nejsou fakultními nemocnicemi, a tedy, měřeno selským rozumem, se na ně nevztahuje veřejný příslib premiéra. Je to např. Masarykův onkologický ústav v Brně, dále Ústav pro péči o matku a dítě v Praze, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, Institut klinické a experimentální medicíny v Praze, známý IKEM, a řada dalších. Ten seznam má desítky položek.

Takže fakticky, pokud umožníte schválení tohoto bodu, dámy a pánové, tak se vyjasní, zda příslib premiéra směřoval pouze k fakultním nemocnicím - pak bohužel dopředu konstatuji, že platí jedním řečníkem řečené "sliby se slibují, blázni se radují", anebo zda se to týká všech přímo řízených organizací zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví. Navrhuji, aby tento bod s ohledem na závažnost a časovou prodlevu byl v případě schválení zařazen jako první bod hned na dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Já bych potřeboval název toho bodu, protože v tom hluku nebyl slyšet název nového bodu. Děkuji.

O slovo se ještě hlásí pan poslanec Vojíř. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji pane předsedo. Pane premiére, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařazení bodu sněmovního tisku 433. Jsem si vědom toho, že tento tisk byl minulý týden dvěma kluby vetován. Ale já to vnímal, že to vetování je proto, že nebyl projednán ještě druhým gesčním výborem, a to hospodářským výborem. Hospodářský výbor dnes projednal tuto materii, přijal usnesení a přijal i doprovodné usnesení. Možná že příslušné kluby uspokojí to, že to doprovodné usnesení žádá v podstatě vládu, aby podala komplexní zprávu, jak nakládat s povolenkami CO2 a jakou pozici zaujímá či zaujme k horizontu 2013 v rámci povolenek CO2 a v rámci diskuse celé Evropské unie.

Ta materie sama je víceméně technickou normou a přišlo by mi nerozumné, kdybychom ji blokovali. Takže ještě jednou děkuji za případné pochopení a za souhlas se zařazením druhého čtení této materie - sněmovní tisk č. 433.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, navrhujete zařadit na konec druhých čtení, nebo nějaké přesné zařazení?

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Neumím přesně zařadit, případně na konec.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Na konec, dobře. Děkuji. Dále se přihlásil do rozpravy pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já možná mám trošku procedurální problém s tím, co teď padlo, protože pokud vím, tak veto dvou poslaneckých klubů je zařízení, které - aspoň dosud to tak bylo, nebo jsem to tak vnímal - vyřazuje ten bod z projednávání schůze definitivně. Jestliže máme tedy přes veto dvou poslaneckých klubů se znovu pokusit ten bod zařadit, tak buď musí podle mého soudu alespoň jeden, lépe oba dva ty poslanecké kluby svoje veto stáhnout, a potom lze o věci dál jednat. Ale vzhledem k tomu, že až na oslovení těsně před přednášením tohoto návrhu se alespoň s naším klubem a s nikým z našich zástupců o té věci nejednalo, tak si myslím, že veto zatím trvá. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále se do rozpravy hlásí pan předseda Tluchoř. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jednak přeji krásné dobré odpoledne. Chtěl bych upozornit, že za minulý týden jsme projednali 18 bodů. Vznáším veto proti zařazení nových bodů navržených panem Grebeníčkem, Rathem a panem Haškem. Děkuji. Jménem tří poslaneckých klubů: KDU - ČSL, Strany zelených a ODS. Omlouvám se za opomenutí. (Výkřiky z levé části jednacího sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu uzavírám. Nyní budeme hlasovat o návrzích, tak jak zazněly.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu, který byl dohodnut na dnešním grémiu. Já ho jenom zopakuji pro všechny, protože v tom hluku určitě jste jej neslyšeli. To znamená, že v pátek 13. 6. budeme jednat i s polední přestávkou do 16 hodin. Poslanecká sněmovna bude jednat v týdnu od 17. do 20. 6. Bodům z bloku třetích čtení se budeme věnovat ve středu, v pátek, a pokud nedojednáme tato třetí čtení, budeme je projednávat ve středu 18. 6. do vyčerpání těchto bodů. Bod č. 93, sněmovní tisk 466, pevně zařadit na čtvrtek 12. 6. jako první bod po písemných interpelacích a volební body 80, 79, 81 až 86 zařadit na čtvrtek 12. 6. jako druhý až devátý bod.

Pokud není námitek, nechám o tomto návrhu hlasovat jako o celku. Není námitek.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 94: z přítomných 195 poslankyň a poslanců pro návrh 98, proti 23. Počkám na kontrolu hlasovacích listin a poté vyhlásím výsledek.

 

Pan poslanec Exner se hlásí o slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, omlouvám se, ale musím zpochybnit hlasování. Tak jak je proveden zápis, neodpovídá mé vůli, jak jsem mínil hlasovat.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, slyšeli jsme námitku proti hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 95: z přítomných 196 poslankyň a poslanců pro návrh 165, proti 4. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme znovu hlasovat o návrhu, tak jak byl projednán na dnešním grémiu.

Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 96: z přítomných 196 poslankyň a poslanců pro návrh 100, proti 20.

 

Počkám na kontrolu hlasovacích listin. V tomto mezičase vyhlásím, že paní poslankyně Jakubková má náhradní kartu číslo… Paní poslankyně, byla to náhradní karta číslo 12, nebo 13? (Poslankyně odpovídá z pléna.) Dvacet, paní poslankyně Jakubková má náhradní kartu číslo 20.

 

Je to v pořádku, takže návrh byl schválen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP