(Jednání pokračovalo ve 14.19 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vám připomenout, resp. těm z vašich kolegů, kteří nejsou přítomni v jednacím sále, a když se dívám na kvorum, je jich opravdu hodně, že dnešní odpolední jednání zcela mimořádně mělo býti zahájeno ve 14.15, neb dopolední jednání taktéž bylo ukončeno o přibližně stejný počet minut dříve a vyhlášena polední pauza o chvilku dříve, než jsme ve středu zvyklí. Jenom prosím zástupce jednotlivých klubů, aby na tento fakt upozornili své kolegy.

V této chvíli kvorum pro jednání je už v pořádku. Dámy a pánové, ještě jednou vás poprosím, abychom se všichni zaregistrovali svými hlasovacími kartami, tedy ti z nás, kteří chtějí býti přítomni odpolednímu jednání. Dovolím si toto jednání zahájit.

 

Prvním pevně zařazeným bodem odpoledne je bod

 

33.
Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé,
Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 114/ - třetí čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů své místo zaujal za navrhovatele pan poslanec Milan Bičík a taktéž zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Jana Rybínová. K tomuto tisku jsme obdrželi komplexní pozměňovací návrh jakožto sněmovní tisk 114/3.

Dovolím si otevřít obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ani z místa se do obecné rozpravy nikdo nehlásí, obecnou rozpravu tedy končím.

Zeptám se zástupce navrhovatelů, jestli si před hlasováním o komplexním pozměňovacím návrhu přeje přednésti závěrečné slovo. Je tomu tak. Paní zpravodajka má samozřejmě tuto šanci taktéž vzápětí.

Pane poslanče, závěrečné slovo předkladatele jest vaše.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, domnívám se, že k návrhu novely trestního zákona týkající se trestnosti výroby, šíření a přechovávání dětské pornografie bylo na půdě Sněmovny, ať už pléna nebo výborů, řečeno vše, co bylo třeba. Chci proto pouze zopakovat, že návrh, o kterém teď budete hlasovat, naplňuje podle názoru předkladatelů jak požadavek obsažený v mnohokrát zde zmiňovaném rámcovém rozhodnutí Rady Evropské unie, tak úkol obsažený v příloze k usnesení vlády č. 949 ze srpna loňského roku, kterou je ten zmiňovaný Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí a který také zavedení trestnosti přechovávání dětské pornografie předpokládá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP