Sněmovní tisk 114
Novela trestního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Milan Bičík, Kateřina Konečná, Zdeněk Maršíček, Ivana Levá, Stanislav Grospič, Soňa Marková) předložila sněmovně návrh zákona 14. 12. 2006.
Zástupce navrhovatele: Bičík Milan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 114/0 dne 14. 12. 2006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 12. 2006. Vláda zaslala stanovisko 17. 1. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2007 jako tisk 114/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 2007 (usnesení č. 66). Určil zpravodaje: PaedDr. Jana Rybínová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 1., 1. 2. 2007 na 11. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 186).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 5. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 114/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 114/3, který byl rozeslán 5. 6. 2007 v 17:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 109, usnesení č. 345).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 85, dokument 85/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 6. 2007 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Petr Pakosta).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 7. 2007 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 85/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 7. 2007 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 160).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 24. 7. 2007 poslancům jako tisk 114/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 24. 7. 2007 poslancům jako tisk 114/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 54, usnesení č. 406).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 10. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 10. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 10. 2007.

Zákon vyhlášen 31. 10. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 271/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Zákon trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dětská pornografie, ochrana dítěte

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)