(12.30 hodin)

Poslanec Jan Klas: V současné bezpečnostní situaci, kdy rozhodujícím hrozbám jako organizovaný zločin a terorismus musí čelit především ozbrojené složky bezpečnostního typu a tento trend bude nadále podle mého mínění posilovat, je velmi žádoucí, aby taktéž Policie ČR byla schopna efektivně a profesionálně plnit úkoly v širokém spektru podmínek a situací. Pro zvýšení efektivity zákroků je v moderních bezpečnostních sborech Evropy i světa hromadně využívána široká škála technických prostředků, k nimž mj. náleží zařízení na osvětlení cíle. Jedná se o odolné a výkonné odnímatelné integrované taktické svítilny, které jsou upevněny na zbraň tak, aby osvětlovaly sektor před ústím zbraně.

Nejen speciální jednotky, nýbrž i řadoví policisté v tzv. přímém výkonu služby musí být vycvičeni a vybaveni pro reálné situace, tedy i pro zcela běžné zákroky za nepříznivých světelných podmínek. Mám tím na mysli především za šera či ve tmě. A proto je nutné, aby i oni mohli tento velmi užitečný technický prostředek při plnění služebních úkolů používat.

Policie ČR na rozdíl od bezpečnostních složek vyspělých zemí je však doposud významně hendikepována ustanovením § 39 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. Většina policistů vyjma několika taxativně vyjmenovaných jednotek a útvarů totiž nemůže za nepříznivých světelných podmínek tento ve světě zcela obvyklý technický prostředek používat. Předmětné ustanovení citovaného paragrafu je navíc nelogické v tom, protože umožňuje, aby vybrané speciální zbraně, odstřelovačské pušky a brokovnice, mohli používat i řadoví policisté, pokud by byli k jejich používání zvlášť vycvičeni. To však neplatí pro veškeré zbraně vybavené osvětlovači cíle.

Omezení vyplývající ze současného znění zákona znamená velké riziko zejména při operacích proti nebezpečným pachatelům, neboť nemá-li policista dobrý přehled o situaci, je efektivní a profesionální zákrok vždy krajně obtížný.

Další nežádoucí rozpor, dámy a pánové, v dosavadní právní úpravě je ještě více zřejmý při porovnání právní úpravy pro Policii ČR s právní úpravou pro občany České republiky. Každý občan České republiky, který legálně vlastní zbraň, může takové příslušenství ke zbraním používat, tedy i v krajní nouzi či nutné obraně. Drtivá většina policistů při plnění služebních úkolů však nikoli.

Novelizace zákona, kterou předkládám, je aktuální zejména proto, že Policie ČR se musí s dostatečným předstihem připravovat na bezpečnostní opatření v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, přičemž současný stav předmětné legislativy nyní neumožňuje ani zahájit časově náročný proces pořizování tolik potřebných technických prostředků, protože nejsou-li splněny zákonné podmínky pro jejich použití, byl by tento proces v rozporu s platnými předpisy. V současné době Ministerstvo vnitra zahájilo práce na komplexní novele zákona o Policii ČR, ta však samozřejmě nevstoupí v platnost v roce 2007, nýbrž později. Jsem přesvědčen, že další odkládání tohoto problému by již ohrozilo např. akceschopnost Policie ČR při opatřeních v době výkonu funkce předsednictví ČR v Radě EU apod.

Nyní mi dovolte, abych zacitoval ze stanoviska vlády. Stanovisko vlády, které najdete pod tiskem 206/1, považuje předložený návrh zákona sice za akceptovatelný, ale nepodstatný. Já jsem přesvědčen, dámy a pánové, že právě z maličkostí se skládají věci daleko větší, které nám znepříjemňují život. A myslím si, že je to velmi důležitá, byť velice krátká novela, která by zlepšila práci Policie ČR.

Navíc mi dovolte závěrem říci, že stanovisko vlády je poněkud odlišné od stanoviska ministra vnitra jako garanta této záležitosti, kde 9. 5. jsem dostal vyjádření Ministerstva vnitra, osobně od pana Langera, kde je řečeno k tomuto zákonu, že proti předloženému návrhu zákona z výše uvedených důvodů nemáme žádné zásadní výhrady. Proto vás žádám, dámy a pánové, zda byste byli ochotni podpořit průchod této novely zákona do druhého čtení.

Děkuji pěkně za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení, kterým byl určen pan poslanec Václav Šlajs.

 

Poslanec Václav Šlajs: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, návrh zákona o policii je jednoduchá legislativně technická norma, jejímž cílem je zefektivnit činnost policie, tak aby byla schopna efektivně a profesionálně plnit úkoly v širokém spektru podmínek a situací. Podrobně to tady zdůvodnil pan navrhovatel a zároveň je to i podrobně popsáno v důvodové zprávě.

Ačkoli vláda vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, kde hodnotí tento návrh jako nekoncepční a účelový, zároveň vyjádřila, že z hlediska věcné podstaty je předložený návrh akceptovatelný. Já doporučuji, abychom tento návrh zákona propustili do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavu Šlajsovi, který byl zpravodajem pro prvé čtení, a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám přihlášky, takže ji končím. Ptám se, zdali je poptávka po závěrečných slovech. Předpokládám, že nikoli.

Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat k projednání tento tisk výboru pro bezpečnost. Má někdo nějaký jiný návrh? Pokud ne, tak vás odhlásím, poprosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 107 rozhodneme o přikázání tohoto tisku k projednání výboru pro bezpečnost. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 126 poslanců, 121 bylo pro, nikdo proti, takže návrh byl přijat. Zákon prošel prvním čtením, takže první čtení mohu ukončit.

 

Dámy a pánové, je 12 hodin a téměř 40 minut. Vzhledem k tomu, že v polední přestávce bude zasedat organizační výbor, myslím, že vyhlásím polední pauzu, s tím, že připomínám, že po přestávce máme třetí čtení. Organizační výbor se sejde ve 12.50 hodin a Sněmovna začne jednat ve 14.15 hodin. Takže vyhlašuji pauzu do 14.15.

 

Poslankyně Hana Šedivá:Vážení kolegové, svolávám skupinu přátel Česká republika - Itálie hned teď ke klavíru. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, tak to byla paní poslankyně Šedivá už v rámci pauzy. Přeji vám dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 12.40 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP