Sněmovní tisk 206
Novela z. o Policii ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Jan Klas předložil sněmovně návrh zákona 24. 4. 2007.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 206/0 dne 27. 4. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 4. 2007. Vláda zaslala stanovisko 24. 5. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 5. 2007 jako tisk 206/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2007 (usnesení č. 129). Určil zpravodaje: Václav Šlajs a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 344).

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 27. 9. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 206/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2007.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 175, usnesení č. 455).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 136, dokument 136/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 11. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 136/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 12. 2007 na 10. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 244).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 12. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2007.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 380/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Policie, Zbraně

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost

Deskriptory EUROVOCu: policie, svítidla, vojenské vybavení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)