Neautorizováno !


 

(16.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. O slovo se hlásí místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, pane předsedo vlády, jakkoliv předmětem této interpelace je prodej společnosti ABA a společnosti ÚAMK, přece jen jsem ho extendoval trochu někam jinam k problému OKD. Tady chci upozornit, že skutečnost, že stát přišel o majoritní kontrolu nad společností OKD, a. s., byla zapříčiněna přímým konáním tehdejšího místopředsedy České strany sociálně demokratické,v té době člena statutárního orgánu OKD, pokud se nepletu. Velmi bych prosil, abyste si tuto skutečnost ověřil, neboť to bylo právě konáním, resp. nekonáním toho člověka, že stát o majoritní kontrolu nad OKD tehdy přišel. Pokud jste svoji poznámku směřoval jako implicitní výtku směrem k ODS a směrem k jejímu působení ve vládě, prosím, myslím, že by bylo velmi dobré udělat si pořádek doma a zjistit, kdo může za to, že stát ztratil majoritní kontrolu nad touto velkou důlní společností. To je poznámka k OKD.

Nyní se vracím k tématu jako takovému. Vzhledem k tomu, co zde řekl pan kolega Tlustý jako předseda dozorčí rady České konsolidační agentury, bych vás chtěl v tuto chvíli požádat, poprosit a apelovat na vás, abyste z tohoto místa skutečně udělal veřejný příslib v tom smyslu, že dáte pokyn, aby 17. května dozorčí rada České konsolidační agentury ve věci privatizace ABA nerozhodla, neboť to je jediný věrohodný způsob reakce na moji otázku, kdy jsem se smířil a ztotožnil s tím, že vy nemůžete teď dát jasnou a vyčerpávající odpověď na moje otázky, ale v okamžiku, když víte - a vy to víte od několika málo předešlých minut - že po 17. květnu celá debata nad touto pochybnou, podivnou, netransparentní privatizací bude debatou akademickou, máte jedinečnou příležitost říci, že vám jde skutečně o řešení toho problému, a to řešení spočívá v tom, že se definitivní rozhodnutí odloží a definitivní rozhodnutí učiníte teprve poté, co mi tady odpovíte věrohodně, přesvědčivě a detailně na to, že tato privatizace nepatří mezi ty pochybné, divné kšeftíky, ale je to opravdu transparentní prodej státního majetku.

Velmi na vás apeluji, abyste takovýto příslib učinil. Neberu to teď jako soutěž opozičního poslance s předsedou vlády. Myslím si, že ten problém je jasně postaven. Pokud chcete působit věrohodně a říci, že vám jde o řešení problému, potom se nemůžete tvářit, že nevíte, že ten problém po 17. květnu už bude problémem jen ryze akademickým. Děkuji vám za vaši reakci.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já jen pokud jde o problém ABA, a zopakuji to, co jsem řekl - do 17. května se vynasnažíme zpracovat jasné stanovisko, na základě kterého bude možné rozhodnout.

Pokud jde o problém OKD, tady je několik pamětníků, kteří mi znovu potvrdili, že tehdejší místopředseda, jak jste se vyjádřil, sociální demokracie nebyl v žádném orgánu společnosti OKD v té době, o které vy hovoříte, to znamená někdy v letech 1995 až 1997, kdy došlo k neřízené privatizaci, tudíž nemohl být ani spoluodpovědný za vývoj, ke kterému tam tehdy došlo, a nemohl být zodpovědný ani spoluodpovědný za to, co tady bylo minule interpelováno. Myslím, že více argumentů k této věci nedokáži doložit.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. O slovo se přihlásil místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane premiére, je mi velmi líto, že musím znovu vystoupit, ale já jsem myslím ten problém popsal velmi jasně. Buď vám skutečně jde o vyřešení toho problému, o odstranění veškerých pochybností, které provázejí z mého pohledu netransparentní prodej společnosti ABA, nebo vám o to nejde a hrajete tady komedii. Já stále věřím, že vám jde o to, aby byly veškeré pochybnosti, které provázejí ten prodej, odstraněny, že vám jde o to, aby ta možnost reálně existovala a aby váš příslib odpovědi na mé otázky nebyl jen příslibem konaným do větru.

Potom na vás z tohoto místa opět musím apelovat k jasnému vyjádření, zda vaše vláda dá pokyn dozorčí radě České konsolidační agentury, aby 17. května definitivně neuzavírala tento privatizační proces, aby existoval prostor, abyste se vy z pozice předsedy vlády mohl důkladně seznámit s celým tím procesem, a teprve poté mohl učinit konečné rozhodnutí. Pokud toto z tohoto místa teď neřeknete, pokud takovýto krok neučiníte, stáváte se bohužel spoluodpovědným za prapodivný kšeft, který stál české daňové poplatníky několik milionů, ne-li desítek milionů korun.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Nezbývá mi, než se zeptat pana místopředsedy, zda navrhuje nějaké usnesení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan předseda vlády ve své první odpovědi na moje otázky řekl, a já jsem to akceptoval, že není schopen detailně zodpovědět veškeré otázky, které jsem zde kladl, a já jsem jeho první odpovědi rozuměl jako veřejnému příslibu, že podle stenozáznamu a definice těch odpovědí mi odpoví.

Bohužel ve druhé části odmítl zaujmout jednoznačný postoj, nicméně to je jeho rozhodnutí, jeho odpovědnost. Mně v tuto chvíli stačí jeho veřejný příslib, že na mnou položené otázky mi odpoví posléze, proto nenavrhuji žádné usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Končím tuto odpověď na písemnou interpelaci.

Budeme se nyní zabývat odpovědí na písemnou interpelaci na ministra zahraničních věcí pana Cyrila Svobodu. Ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda odpověděl na interpelaci pana poslance Václava Exnera ve věci odpovědi na interpelaci pana poslance Miroslava Grebeníčka a diskuse k ní na schůzi Poslanecké sněmovny. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 963.

Otevírám rozpravu. Jako první k této interpelaci vystoupí pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, zatím přítomní, jak vidím, dva členové vlády, pane ministře zahraničních věcí, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych hned na začátku konstatoval, že nemohu souhlasit s odpovědí pana ministra zahraničních věcí, a tudíž navrhuji usnesení, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s touto odpovědí.

Nesouhlasím s odpovědí v té části, kde pan ministr zahraničních věcí, podobně jako už odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Grebeníčka, tvrdí, že Ministerstvo zahraničních věcí nemá žádné relevantní informace o tom, že by se Spojené státy americké dopouštěly záměrného nebo systematického porušování těchto práv. Já se domnívám, že buď Ministerstvo zahraničních věcí tak špatně pracuje, že nemá žádné relevantní informace, nebo jsou skutečnosti nějak jinak.

Pane ministře, já se pokusím - dal jsem si to za takový soukromý úkol - vás přesvědčit o tom, že takové relevantní informace existují, a omlouvám se členům Poslanecké sněmovny i vám, že k tomu musím použít poněkud obsáhlejší vystoupení.

Za první bych chtěl říci, že velmi vítám, že jste mi zcela jednoznačně odpověděl, že z hlediska mezinárodního práva jsou relevantní normy humanitárního práva, zejména ty obsažené v Ženevských úmluvách z roku 1949, a že jste jasně konstatoval, že jsou přirozeně aplikovatelné i na ozbrojené konflikty probíhající na území Iráku či Afghánistánu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP