Neautorizováno !


 

(16.00 hodin)
(pokračuje Bublan)

V tom je dost velký rozdíl a je to samozřejmě přestupek, který bude řádně vyřešen. Ten druhý aktivista, který byl zadržen, je podezřelý ze spáchání trestného činu, protože napadl policejní vozidlo a mírně ho poškodil. Takže to jsou dva skutky, každý je jiné povahy, nicméně jsou řešeny v tomto smyslu.

Ty další otázky - zda nedošlo k trestnému činu podle § 260. Policie neshledala, že by došlo k takovémuto skutku. Shromáždění probíhalo tak jako každý rok, ve stejných intencích, a nikdy, žádný rok nikdo nepodal oznámení o podezření z trestného činu. I výroky nebo projevy, které tam byly proneseny, nebyly v rozporu se zákonem.

Zakročování policistů v civilu jsem zde posledně už vysvětloval. Je skutečně jedno, jestli je policista v civilu nebo jestli je v uniformě. Tito policisté mají stejná práva a stejné povinnosti. Samozřejmě když je v civilu, musí se prokázat, musí prokázat svoji příslušnost k policii zpravidla služebním průkazem nebo služebním odznakem.

Domnívám se, že jsem asi odpověděl na všechny vaše otázky.

To, že tam byla policie, na místě, bylo na základě žádosti svolavatele tohoto shromáždění, který asi měsíc předtím, než mělo shromáždění proběhnout, požádal policii o asistenci.

Závěrem bych z tohoto místa vyslovil takový soukromý soud nad tímto konáním. A ten by vyzněl asi tak, že vidím špatnou taktiku policie v tom, že vůbec dopustila, aby ta dvě seskupení mohla být na jednom místě. Protože to druhé shromáždění probíhalo v Letenských sadech nedaleko odtud, potom se ti účastníci přemístili na to shromáždění Komunistické strany Čech a Moravy a to byla asi ta zásadní chyba. Tak jak se to dělá při jiných akcích, je třeba od sebe oddělit dvě shromáždění, jejichž ideologie je naprosto opačná. Takže to vidím jako zásadní chybu. K tomuto dojít nemělo. To, co následovalo - to dohadování, handrkování a odvádění těch osob - by bylo v tom případě nadbytečné, protože by k tomu nedošlo.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Langer ještě položí další otázku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedo, pane ministře, je mi líto dvou věcí. Za prvé, že policie po téměř dvou týdnech není schopna dát jasné stanovisko a definovat jasný postoj k tomu, co na Letné 1. května skutečně proběhlo, co se tam událo, zda tedy zákon byl porušen, nebyl porušen, kým byl porušen, zda zákrok policie byl přiměřený, zda byl odpovídající té situaci. Myslím si, že jakékoli prodlužování tohoto termínu jenom prohlubuje pochybnosti a posiluje nedůvěru vůči tomu policejnímu zásahu.

Za druhé je mi velmi líto, že včera na výboru pro obranu a bezpečnost poslanci za sociální demokracii a KSČM zablokovali projednávání tohoto bodu, kde jste měl mít možnost záležitost detailně vysvětlit.

Za třetí sděluji, že mi nezbývá nic jiného, než při příštích ústních interpelacích znovu se přihlásit, znovu vás požádat o jasnou a konkrétní odpověď, jak policie vyhodnotila ten zákrok a zda - a to je poslední poznámka - skutečně jako svědky při tom prošetřování přizvala všechny zúčastněné, tedy nejenom policisty, nejenom příslušníky a příznivce KSČM, ale také jiné zúčastněné osoby.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nevím, jestli ještě pan ministr bude reagovat. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Já začnu tím "za třetí". Kdybyste mě příště, pane poslanče, neintervenoval, tak bych se cítil méněcenným. Takže toho se nebojím. (Smích.)

K té první otázce - já jsem zde už jasně říkal, že ze strany policie zákon porušen nebyl. K tomu šetření dospěla inspekce velmi záhy po vyhodnocení všech přístupných dokumentů a neshledala, že by policie porušila zákon. Zákon byl porušen ze strany těch narušitelů. Byl porušen zákon o shromažďování. Toto je také jasné a policie to šetří jako přestupek.

Co se týká té přiměřenosti nebo nepřiměřenosti policejního zásahu, tak to trvá možná 14 dní, ale nechci zase, aby se udělalo nějaké uspěchané výsledné řešení a potom se ještě hlásili další svědci, kteří by chtěli k tomu něco říci a mohli by toto zpochybnit. Takže není to závislé ani tak příliš od policie jako od těch lidí, kteří se dodatečně přihlásili - i v důsledku minulých interpelací se přihlásili - a já se domnívám, že je lépe, aby to bylo vyšetřeno řádně, než to nějak uspěchat a potom celou věc dále zpochybňovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je asi vyčerpání té interpelace definitivní a můžeme pokročit k další, kterou má paní poslankyně Kateřina Konečná. Upozorňuji jen, že paní ministryně se mně už včera omlouvala, je dnes v zahraničí. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přestože chápu, že paní ministryně je v zahraničí, mě velmi mrzí, že právě na tuto interpelaci mi nebude moci odpovědět, protože si myslím, že je aktuálnější den ode dne a týká se desetitisíců vysokoškolských studentů, kteří studují a bydlí na kolejích v této republice.

Ráda bych paní ministryni dopředu upozornila na to, že si nemyslím, že nový dotační systém je špatný či problémový. Problém je ale v tom, že jeho prostřednictvím se koleje snaží neúměrně zvedat ceny a získávat dodatečné finanční prostředky. Jenom pro vaši informaci: Dnešní systém zní: kolejné např. 800 Kč, z toho na lůžko je poskytnuta dotace 900 Kč, takže skutečná cena činí 2700 Kč (???). Nový systém kolejného, který ovšem není oficiálně zatím nikde uváděn, zní: kolejné 3,5 tisíce minus dotace pro studenta 600 Kč. Student proti původnímu kolejnému bude platit 2900 Kč, což je navýšení o 1100 Kč. To jsou myslím pouze některé zprávy z větších měst a z větších univerzit, které k nám dnes a denně docházejí a my bychom na ně měli reagovat.

Já se tedy paní ministryně ptám: Znamená to, že koleje se promění v hostely pro zahraniční turisty, jak fungují např. v období vysokoškolských prázdnin? A jak zasáhne Ministerstvo školství proti neúměrným cenám vysokoškolských lůžek? I když souhlasím s tím, že by vysoké školy měly mít možnost si přivydělávat, opravdu si nemyslím, že by to mělo být na úkor studentů. A to přesto, že nechci zpochybňovat akademické senáty, které v tomto budou mít poslední slovo. Žádám paní ministryni školství, aby zasáhla a desetitisíce studentů v této republice ochránila před tím, že bychom je vyhnali na ulici. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. I tato interpelace bude odpovězena písemně. Můžeme ji ukončit.

Další, a mohu říci dnes poslední interpelací je interpelace pana poslance Miroslava Beneše na ministra Radko Martínka ve věci střetu zájmů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji. Pane premiére, pane ministře, díky zájmu paní ministryně školství o hokej, nikoli o studenty vysokých škol, se na mne dostalo v této řadě a má otázka je relativně jednoduchá. Já si nesmírně vážím pracovitých lidí. Přiznám se, že obdivuji lidi, kteří pracují více než osm hodin denně. A myslím si, že od určitých pozic je to normální. Na druhou stranu se musím přiznat, že nevěřím tomu, že ředitel odboru na úrovni ministerstva je schopen kromě svého řádného zaměstnaneckého poměru, který vzniká jmenováním - v tomto případě vznikl za vašeho předchůdce, od zítřka budoucího, zřejmě budoucího, premiéra - stíhat kromě tohoto svého řádného pracovního poměru být ještě členem sedmi statutárních orgánů či společníkem v soukromých společnostech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP