Neautorizováno !


 

(15.40 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím paní ministryni, aby se ujala slova. Máte slovo.

 

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, pan poslanec Novotný má pravdu, že rejstřík trestů má ze zákona poskytovat listinné výpisy na základě elektronické žádosti občana již od začátku roku 2004. Dosud tak nečiní, jelikož není schopen ověřit z kvalifikovaného certifikátu elektronického podpisu jednoznačně totožnost žadatele. A pro to jsou v tuto chvíli dva důvody. Rejstřík trestů nemá legislativní oporu k tomu, aby mohl nahlížet do databáze Ministerstva práce a sociálních věcí, které je správcem jednoznačného identifikátoru vkládaného do elektronického podpisu. Tuto povinnost uložilo Ministerstvo informatiky všem osobám, které chtějí komunikovat se státní správou, tedy tu povinnost mít v elektronickém podpisu jednoznačný identifikátor, a v tuto chvíli - do té doby, než vláda zpracuje definitivní projekt zavedení bezvýznamového identifikátoru občana tak, jak schválila ve svém materiálu v březnu letošního roku, je to identifikátor klientů Ministerstva práce a sociálních věcí. Povinnost používat tento identifikátor v elektronickém podpisu platí od podzimu roku 2004.

K tomu, aby mohl rejstřík trestů nahlížet do databáze Ministerstva práce a sociálních věcí, je třeba udělat změnu v zákoně číslo 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a dále provést změnu v zákoně číslo 269/1994 Sb., o rejstříku trestů. V tuto chvíli jsou novely obou zákonů připraveny a zodpovědná ministerstva se dohodla na záměru tuto novelu v nejkratší době předložit.

Zároveň Ministerstvo informatiky a První certifikační autorita nabídly rejstříku trestů způsob, jak nedostatek, o kterém jsem mluvila, dočasně obejít. Akreditovaný poskytovatel je ze zákona také správcem rodných čísel podepisujících osob, ale nemůže tato čísla poskytovat třetím osobám. Rejstřík trestů naopak potřebuje rodná čísla k ověření identity žadatele. Řešením této situace tedy je, že žadatel vyplní do žádosti rodné číslo sám, tak jak to dnes činí již v papírové podobě, rejstřík trestů vypočítá z takto získaného rodného čísla hash, tedy jednoznačný otisk, ze kterého nejde rodné číslo zpět získat, a porovná jej se stejně spočteným hashem rodného čísla na straně Ministerstva práce a sociálních věcí a akreditovaného poskytovatele. Pokud se oba hashe budou shodovat, má rejstřík trestů jistotu, že vyplněné rodné číslo je pravé, a na jeho základě může ověřit identifikaci žadatele. Tento systém je v současné době ve fázi návrhu a První certifikační autorita a rejstřík trestů by jej v dohledné době měly testovat.

Omlouvám se za poněkud technické parametry, ale jinak to vysvětlit nejde.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji, paní ministryně. Pan poslanec se spokojil s touto odpovědí, takže můžeme rovnou postoupit k další interpelaci, a to je paní poslankyně Eva Dundáčková, která chce interpelovat pana ministra Bublana ve věci medializace kauzy Lachnit. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane ministře, 26. 10. 2004, tedy před několika měsíci, uvedl státní zástupce, že bývalý ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit je odpovědný za dřívější nevýhodné pronájmy budov ministerstva a v souvislosti s odhalením auditu, který prokázal, že stát přišel díky neprůhledným operacím a pochybným smlouvám minimálně o 150 milionů korun, prohlásil státní zástupce, že by policie měla obvinit Petra Lachnita z porušování povinností při správě cizího majetku. Téhož dne oznámil, že věc předává policii, a z jeho prohlášení se dá usoudit, že považoval věc za dostatečně prokázanou na to, aby mohlo být případně zahájeno neprodleně trestní stíhání.

Jako předsedkyně mandátového a imunitního výboru mohu prohlásit, že dosud na náš výbor nedošla žádná žádost ze strany policie o vydání Petra Lachnita k trestnímu stíhání, a tvrdím tedy, že trestní stíhání v žádném případě zahájeno býti nemohlo. Bez ohledu na to, že jsem přesvědčena, že došlo k porušení presumpce neviny, jednoznačně, ze strany státního zástupce, ptám se vás, zda pokračuje policie ve vyšetřování a jaké nejbližší kroky v této věci a k vyšetření případu učiní, neboť celá kauza je velmi nepříjemná i z pohledu veřejnosti na poslance a tzv. imunitu, kterou jsou jednotliví poslanci kryti. Setkávám se s touto námitkou velmi často a je to pro mne velmi nepříjemné.

Žádám vás, abyste nám sdělil, zda vyšetření bylo ukončeno, zda nadále pokračuje, a proč tedy nebyla dosud Sněmovna požádána o případné vydání Petra Lachnita. Zároveň ve zbytku svého limitu prosím o sdělení, zda také pan Lachnit se obrátil na policii s šetřením trestního oznámení pro pomluvu a případné křivé obvinění, jak prohlásil 1. 11. 2004.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Prosím, pane ministře, abyste se pokusil odpovědět. Máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Vážená paní poslankyně, mě samotného také mrzí, že došlo k uvolnění informací o pokusu o trestní stíhání pana poslance Lachnita. Říkám jenom pokusu, protože dál se tato kauza nedostala. Ovšem to došlo ze státního zastupitelství, já s tím jaksi bohužel, nebo bohudík, nemám co do činění.

Situace byla taková, že tehdejší vyšetřující státní zástupce skutečně předal policii podnět k tomu, aby pan poslanec Lachnit byl stíhán, nicméně policie vlastním šetřením zjistila, že nejsou dostatečné důkazy pro to, aby toto stíhání bylo nastoleno. Potom byl případ předán na Městské státní zastupitelství Praha 1 a ten dozorující státní zástupce uložil policii další úkony, které by měla ještě vykonat, další prověrky, výslechy svědků atd. To probíhá skutečně asi od listopadu loňského roku. Teď mám v současnosti informace o tom, že už se tyto úkony blíží ke konci a dojde ke konzultaci mezi teď dozorujícím státním zástupcem a policií. Po té konzultaci bude znám výsledek, zda bude pan poslanec Lachnit vydán k trestnímu stíhání, či nikoliv. Nechci předjímat žádný výsledek. Takže to je informace, kterou mám.

Potom, ta druhá část otázky. Pokud vím, tak pan poslanec Lachnit podal trestní oznámení na neznámého pachatele pro pomluvu.

To je vše. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Stačí paní poslankyni tato odpověď? (Ne.) Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám za ujištění, že policie koná, jak by konat měla, jak byla požádána, a že tedy případ je vyšetřován a pravděpodobně se dozvíme výsledek v nejbližší možné době.

Ptám se vás ještě, pane ministře, zda nemáte vy sám osobně či jako zástupce vašeho resortu problém s mediálními sděleními, která předcházejí vyšetřování některých kauz, zda je nepovažujete za nátlak a zda vnímáte také pravidelné porušování principu neviny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Vážená paní poslankyně, trošku mi nahráváte, protože mám s tím problém, jenže já jsem si ještě předtím, než jsem na tyto interpelace šel, tak jsem se pokusil z otevřených zdrojů získat potřebné informace a zjistil jsem, že k tomu úniku nedošlo od policie, ale že se k tomu vyjadřovali především státní zástupci, takže já v tomto případě si nemohu pomoci - policie pouze reagovala na dodatečné dotazy. Ale nepřidává to samozřejmě k práci a k šetření. To není nic, co by policii pomáhalo, spíše naopak.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Myslím, že mohu ukončit tuto interpelaci na pana ministra Bublana. Máme před sebou další, a to je interpelace pana poslance Pavla Hrnčíře. Týká se pana ministra Radko Martínka a vládních zmocněnců v krajích. Prosím, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP