Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)
(pokračuje M. Beneš)

Dovolte, abych navázal na otázky pana poslance Římana, a to z hlediska osob, které v pozadí stojí. Dovolte, abych si vzal za příklad jednoho člověka, který působil na Ministerstvu zdravotnictví již za Bohumila Fišera, který byl poradcem prezidenta Československých aerolinií, zřejmě panem Stanislavem Grossem prosazovaného pana Tvrdíka, který byl neformálním poradcem bývalého premiéra Grosse nejen v otázkách, které se týkaly zdravotnictví, ale i v otázkách, které se týkaly oné tolik diskutované dietní menzy pro vysokoškolské studenty. Dovolte, vážený pane premiére, abych vám položil zcela jednoduchou otázku. Můžete vyvrátit, že při prosazování ministryně zdravotnictví v této vládě byl v pozadí pan Jan Obrman?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím předsedu vlády Jiřího Paroubka, aby se ujal odpovědi. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Pane poslanče, já jsem to jméno slyšel poprvé z vaší interpelace. Nevím, o koho se jedná. Možná že byste mi to mohl pak soukromě prozradit.

Při minulé interpelace vašeho váženého kolegy před týdnem jsem se alespoň pobavil, tady nemám, co bych řekl. Takovýto člověk na mé rozhodování neměl vůbec žádný vliv. Já ho neznám, nebo si to aspoň v této chvíli neuvědomuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Ptám se pana poslance Beneše, jestli ještě položí doplňující otázku.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane premiére, pokud by vaše odpověď byla pravdivá, byl bych nesmírně potěšen. Na druhou stranu říkám, že váš předchůdce, jehož manželka mimochodem měla sídlo své firmy ve firmě, kterou pomáhá spravovat tento člověk, zde několikrát uvedl několik údajů, které se zjevně nezakládaly na pravdě, a následně se to ukázalo být pravdivé. Například tvrdil, že propojení mezi nadačním fondem jeho manželky a soukromým účtem jisté paní je naprosto nulové, že je to nesmysl. Já samozřejmě mám důkazy, že tomu tak bylo. Jinak znovu opakuji - budu nesmírně rád, je-li vaše tvrzení pravdivé.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Znovu opakuji: To jméno - aby nedošlo k nějaké mýlce, protože sedím za interpelujícím, kde není zrovna dobře slyšet, proto jsem si stoupl tady. Jméno Obrman skutečně slyším poprvé. Jestli vztahujete toto jméno k nominaci ministryně zdravotnictví Emmerové, říkám, že tento člověk na mé rozhodování měl nulový vliv. Jestli mělo něco vliv na mé rozhodování, je to vliv paní ministryně Emmerové v rámci struktur sociální demokracie. Nic jiného.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane předsedo vlády. Myslím, že můžeme ukončit interpelaci pana poslance Beneše. Máme zda další. To je interpelace pana poslance Petra Bratského na premiéra ve věci okolností provázejících privatizaci Telecomu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Vážený pane premiére, předem se omlouvám, že tato interpelace padne na vaši hlavu, ač by jejím adresátem měl být spíše váš předchůdce na postu předsedy vlády. O privatizaci Českého Telecomu však rozhodovala vláda jako celek, navíc vláda téměř totožná s tou, která bude zítra žádat o důvěru Sněmovny. Proto mi nezbývá, než se zeptat právě vás.

Už když koncem března na velikonočním sjezdu ČSSD prohlásil Stanislav Gross přímo mezi novináři, že je třeba honem prodat Telecom a - cituji - "potom ať si hlasují, o čem chtějí", trochu mě zamrazilo z té nečekané erupce upřímnosti. Teprve pozdější týdny a poslední události však naznačují, co tím chtěl váš básník, talent, asi říci. Tím spíše, že Telecom pak byl skutečně velmi rychle prodán španělské Telefónice. Ano, cena byla vysoká, pro státní pokladnu jistě příjemná. Méně příjemné je už ovšem to, za co chce vláda ty peníze rozfofrovat. Ještě větší otazník pak vzbuzuje to, že část ceny, kterou bude Telefónica splácet, jí už nyní vrátila zpět. Například Český telekomunikační úřad podléhající vládě krátce po prodeji svým cenovým opatřením snížil propojovací poplatky u vytáčeného přístupu na internet. Tím výrazně ušetřil již zprivatizovaný Český Telecom na úkor alternativních operátorů. Další malou domů pak bylo rozhodnutí novopečeného ministra zemědělství Petra Zgarby. Ten totiž hned druhý den ve funkci a daleko před vyslovením důvěry nové vládě podepsal s Českým Telecomem smlouvu o zajištění nového informačního systému pro ministerstvo za půl miliardy korun. Jiný ministr si nestačil ani vyndat tužky do svého pracovního stolu, novopečený pan ministr již podepisuje zakázku za půl miliardy.

Evidentní je, že tu cosi asi není v pořádku. Proto bych se rád zeptal: Víte, pane premiére, ještě o nějaké další zakázce nebo chystaném administrativním rozhodnutí některého z ministerstev či dalších vládě podléhajících úřadů, které by ve svém důsledku znamenaly faktické snížení kupní ceny získané pro stát privatizací Českého Telecomu? Za druhé: Věděli opravdu všichni z uchazečů o Český Telecom, že bude státní podíl privatizován s dodatečnými "dárkovými" balíčky podobnými těm dvěma, o kterých jsem se již zmínil?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dvě minuty jsou pryč. Teď je řada na předsedovi české vlády Jiřím Paroubkovi. Prosím, aby odpověděl na přednesenou interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Nenazval bych normální kontrakty dárkovými balíčky, protože jsou to činnosti, které budou provedeny a jsou kontrolovatelné a jsou pod veřejnou kontrolou. Koneckonců když o nich ví pan poslanec, vědí o nich všichni. To není nějaký čistý výnos společnosti. Myslím, že takováto argumentace není na místě.

Pokud je mi známo, pokud jde o zakázku, o kontrakt ze strany Ministerstva zemědělství, chtěl bych říci, že tato věc samozřejmě nevznikla ze dne na den. Tyto věci se připravují dlouhé týdny a měsíce, samozřejmě pak jsou ze dne na den uzavřeny. Shodou okolností to přišlo do doby, kdy už to podepisoval nový ministr zemědělství. Informační systémy Ministerstva zemědělství vznikaly postupně. Jedná se o roztříštěné systémy spravované celou řadou dodavatelů. V případě selhání jedné z části systému dojde k nefunkčnosti systému jako celku. To nové řešení funkčnosti systému, které bylo zvoleno na základě kontraktu, který jste zmínil, jako celek naopak garantuje a umožní snadnou vymáhatelnost nákladů spojených s případným selháním. Tato smlouva navíc zvyšuje kvalitu služeb a spolehlivost celého systému zejména z hlediska splnění náročných provozních a bezpečnostních kritérií, která jsou stanovena Evropskou unií.

Ministerstvo zemědělství jako hlavní subjekt kontrolního a administrativního systému evropských dotací pro zemědělce musí tyto požadavky splnit jak vůči Evropské unii, tak vůči českým zemědělcům. Jen tak mimochodem - při nesplnění těchto požadavků směrnice a nařízení Evropské unie by mohlo dojít k ohrožení, pozastavení nebo krácení dotací, které jsou pro tento rok stanoveny ve výši 15 miliard korun. Výdaje spojené s plněním uzavřené smlouvy činí 299 milionů při řádně odvedených - podtrhuji řádně odvedených - předaných a odsouhlasených službách. Není to 299 milionů korun zadarmo, ale jsou to služby, které budou poskytovány v průběhu roku 2005, čímž dochází k úspoře cca 20 %. Výdaje spojené s plněním uzavřené smlouvy pro rok 2006 budou 199 milionů korun. Tolik k této vaší interpelaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP