Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, přeji vám dobré odpoledne. Dalším bodem našeho pořadu je bod

 

118.
Ústní interpelace

 

Jsou určené předsedovi vlády České republiky a pak také ostatním členům vlády.

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Jiřího Paroubka, a to v čase od 14.30 do 15.15 hodin, a na ostatní členy vlády pak od 15.15 do 16.15 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Nyní dám slovo panu poslanci Martinu Římanovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl první ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Jiřího Paroubka. Připraví se poslanec Miroslav Beneš. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane předsedo. Pane premiére, váš předchůdce Stanislav Gross mi 10. ledna poslal odpověď na interpelaci ve věci Čepro, akciová společnost, kde mě ujišťuje, že - cituji - "situaci ve společnosti Čepro je věnována patřičná pozornost". Shrňme si, co se díky této pozornosti odehrálo. Opakovaně se v této firmě ztrácely obsílky, díky čemuž soud odsoudil Čepro k exekuci za více než 3 miliardy korun. Díky tomu banky odmítly úvěrování, muselo být zajištěno Fondem národního majetku, tedy penězi daňových poplatníků. Za další. Dochází v těchto týdnech k prodeji pohledávek klientům Čepra, přičemž Čepro, a tedy i stát jako majoritní akcionář, přichází o stamiliony korun. V posledních dnech byl Čeprem získán úvěr od konsorcia bank ve výši téměř 3 miliard korun, přičemž se proslýchá, že úvěr mohl být získán jedině tehdy, jestliže Čepro zastavila celou síť čerpacích stanic EurOil.

Proto se, pane premiére, opětovně ptám.

Za prvé. Ponechá vaše vláda řízení tohoto strategicky významného podniku v rukou nekompetentních kamarádů bývalého premiéra Grosse, kteří seděli nebo sedí v představenstvu či dozorčí radě, počínaje panem Kadlecem přes pan Ibla, paní Čurdovou, pana Poláška, pana Pavlů atd.?

Za druhé. Je pravdivá informace, kterou jsem řekl o záruce za právě získaný úvěr, a dále to, že je připravován další úvěr, který by měl být ručen dokonce už produktovody? To by hrozilo rozebráním státní akciové společnosti přímo před očima vlády.

A třetí otázka. Jak je to s úvěrem, který byl na začátku tohoto roku zajištěn Fondem národního majetku? Je již splacen, nebo není, a to znamená, že tam dále visí peníze daňových poplatníků?

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. To bylo úvodní vystoupení pana poslance Římana. A nyní prosím předsedu vlády České republiky Jiřího Paroubka, aby využil prostoru maximálně oněch pěti minut na odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Pokud jde o problematiku, kterou tady pan poslanec ventiloval, především bych chtěl říci, že si nemyslím, že se jedná o nekompetentní osoby, o kterých tady hovořil.

Já se budu snažit odpovídat na ty otázky. Myslím, že pokud se tato společnost dostala do určitých problémů, bylo to proto, že musela čelit řekl bych organizovanému náporu určitých kriminálních aktivit, což nelze vyloučit nikdy a u nikoho, u žádné společnosti. A myslím si, že jim čelila relativně dobře, přiměřeně sofistikovanosti tohoto útoku. Ten útok na tuto společnost byl velmi sofistikovaný.

Chtěl bych říci, pokud jde o zajištění financování společnosti Čepro, tak Česká spořitelna a Komerční banka v konsorciu podepsaly 6. května se společností Čepro smlouvu o syndikovaném úvěru v objemu 2 miliardy korun. Česká spořitelna ke stejnému datu s akciovou společností Čepro podepsala smlouvu o úvěru na bilaterální bázi v objemu půl miliardy korun. Čepro tak získává prostředky v celkovém objemu 2,5 miliardy pro financování provozních a investičních potřeb a zajištění plateb odvodu daňové povinnosti. Myslím, že ta skutečnost, že tuto významnou transakci financují české banky, je důležitým signálem, který ukazuje na rostoucí význam místních bankovních institucí ve financování velkých průmyslových projektů.

Je zřejmé, že to zajištění je požadováno u každého poskytnutí úvěru, a to ať se jedná o běžného živnostníka, nebo o velkou společnost. Tak tady v tomto případě skutečně podle mých informací ta společnost ručí určitou částí své distribuční sítě. To není věc, nad kterou bych se pozastavoval nebo která by snad svědčila o něčem nepřiměřeném, nebo dokonce kriminálním, to určitě v žádném případně ne, nebo která by svědčila o nekompetentnosti lidí, kteří jsou ve vedení.

Pokud jde o detaily, které jste zmínil jako další, tak s ohledem na krátkost času a s ohledem na obecnost vašeho dotazu, tak jak byl zmíněn řekněme v průběhu dnešního dne, tak skutečně nebylo možné se na to připravit tak, abych vám detailně odpověděl, takže bych využil svého práva odpovědět detailně písemně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji, pane premiére. Ptám se pana poslance Římana - a vidím, že využije ještě možnosti položit doplňující otázku, která nesmí překročit dobu jedné minuty. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Pane předsedo, pane premiére, já tedy musím konstatovat, že jsem interpelační otázku nepoložil obecně, ale naprosto konkrétně. V otázce je zmíněna situace společnosti Čepro a předpokládám, že váš úřad měl několik hodin na to, aby se připravil. Moje otázky byly rovněž konkrétní. Zopakuji tu třetí: Co je s úvěrem, který byl zajištěn na začátku letošního roku Fondem národního majetku?

A pokud se jedná o vaši konstataci, že šlo o nájezd kriminálních živlů, tak samozřejmě je v logice věci otázka, jak daleko pokročilo vyšetřování této kriminální činnosti, jak jste se vyjádřil, ze strany Policie České republiky a dalších vyšetřovacích orgánů, protože měsíců už od té doby uplynulo dost. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. To byla doplňující otázka. Nyní prosím pana premiéra. Ten má k dispozici dvě minuty na odpověď. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já to vezmu, pane poslanče, od konce. Pokud jde o to vyšetřování, tak určitě to vyšetřování pokračuje a nějakou dobu si ještě vyžádá. Takto sofistikovaná trestná činnost si vyžaduje určitého času a nebude snadné ty věci rozklíčovat.

Pokud jde o váš dotaz, byl tady skutečně vznesen velmi specifikovaně, myslím i dobře, ale v těch dopoledních hodinách, kdy jsem dostal tu informaci, tak je to záležitost, která byla specifikována takto - ve věci podniku Čepro. Já mám na to desetistránkovou přípravu a jsou věci, které prostě zmíněny nebyly. Možná kdybyste to příště blíže specifikoval, tak bych vám tady byl schopen odpovědět mnohem detailněji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. To byla první interpelace. Druhou si vylosoval pan poslanec Miroslav Beneš. Týká se sestavování vlády. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji za slovo, pane předsedo a předsedající. Pane premiére, zítra se budete ucházet o důvěru vládě v této Sněmovně. Při minulých interpelacích vám kladl pan poslanec Hrnčíř otázky, které logicky vyvstávaly z toho, jak proces získávání vnitrostranické důvěry probíhal nejen na stránkách médií, ale i v Poslanecké sněmovně a mezi poslanci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP