Neautorizováno !


 

(14.10 hodin)
(pokračuje Rujbrová)

Je také velmi přehledně členěná, takže nám přiblížila šíři agendy veřejného ochránce práv, která ze zákona není tak rozsáhlá, ale ombudsman ji využívá na maximum.

Petiční výbor projednal tuto souhrnnou zprávu na svém jednání 11. května a doporučil Poslanecké sněmovně, aby usnesením rozhodla o vzetí této zprávy na vědomí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji zpravodajce paní poslankyni Rujbrové a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky, takže se ptám, kdo se hlásí do obecné rozpravy ke zprávě veřejného ochránce práv za rok 2004. Pokud se nikdo nehlásí do všeobecné rozpravy, tak všeobecnou rozpravu končím a můžeme přistoupit k rozpravě podrobné. Do ní se hlásí paní poslankyně Rujbrová. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, odkazuji na usnesení č. 215 petičního výboru a navrhuji v souladu s jeho usnesením, aby Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že bere na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2004, tisk 935. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za přednesení návrhu usnesení a ptám se, kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy k této zprávě. Pokud se nikdo do podrobné rozpravy nehlásí, podrobnou rozpravu můžeme ukončit. Nevím, jestli ještě pan Otakar Motejl nechce vystoupit? (Ne.) Nechce. Ani zpravodaj? (Ne.)

Pak jediné, co můžeme udělat, je hlasovat o návrhu usnesení, který přečetla paní poslankyně Rujbrová. V tom případě bych vás měl všechny odhlásit. Takže to činím. Prosím, abyste se přihlásili. (Předsedající gongem svolává poslance.) Prosím o chvilku strpení. Žádám poslance, kteří se chtějí zúčastnit hlasování o návrhu, aby se dostavili do jednací síně sněmovny. Přítomné prosím, aby se přihlásili.

Chtěl bych poprosit paní poslankyni, aby ještě přečetla návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Ano, pane předsedo. Petiční výbor doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala usnesení tohoto znění: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2004, tisk 935.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám. Budeme hlasovat o návrhu, který jsme slyšeli.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 227. Přítomno je 72 poslanců, pro hlasovalo 68, proti 0, takže návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen.

 

Já děkuji veřejnému ochránci práv panu doktoru Otakaru Motejlovi. Děkuji i zpravodajce paní poslankyni Rujbrové. Končím projednávání bodu č. 113.

Zároveň - je 14.15 hodin - vám sděluji, že přeruším na několik minut jednání a ve 14.30 hodin zahájíme interpelace na premiéra vlády České republiky. Takže ve 14.30 - za 14 minut budeme pokračovat. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 14.16 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP