Neautorizováno !


 

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
10. května 2005 ve 14.04 hodin

Přítomno: 166 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 44. schůze Poslanecké sněmovny, přeji příjemné odpoledne a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili čísla náhradních karet.

Obdržel jsem omluvy ze 44. schůze Poslanecké sněmovny na dnešní den a eventuálně více dnů. Na více dnů se omlouvá paní poslankyně Jarmila Boháčková, která byla hospitalizována, omlouvá se od 10. do 12. května. Ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Josef Hojdar. Obdržel jsem také omluvy členů vlády. Omlouvá se premiér Jiří Paroubek z dnešního jednání, omlouvá se místopředseda vlády Martin Jahn od 10. do 12. května, omlouvá se ministr Pavel Němec od 10. do 11. května, má jednání mimo Prahu. Na pracovní návštěvě Ukrajiny by měl být ministr Cyril Svoboda a zasedání ministrů zemědělství v Lucemburku se účastní ministr Petr Zgarba.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán do lavic.

Nejprve bych vás tedy seznámil se závěry z dnešní porady s místopředsedy Poslanecké sněmovny a se zástupci poslaneckých klubů.

 

První věc, kterou navrhujeme odhlasovat, je, že navrhujeme projednat v pátek 13. května jako první bod žádost vlády o vyslovení důvěry. Tuto žádost předložil Poslanecké sněmovně předseda vlády pan Jiří Paroubek. Navrhuji, abychom o tom okamžitě hlasovali.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, zařadit hlasování o důvěře vlády jako první bod v pátek 13. května, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 79. Přítomno bylo 131 poslanců, pro hlasovalo 93 poslanců, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

A máme tady další návrh z dnešní porady grémia. Byl to návrh, abychom bod č. 112, který jsme již pevně zařadili na pátek 13. 5. jako první bod odpoledne, posunuli a projednali jako druhý bod pátečního jednání, abychom eventuálně mohli bez přerušení doprojednat žádost vlády o vyslovení důvěry. Jde tedy jen o posun vzhledem k tomu, že jsme rozhodli, že v pátek bude jako první bod projednána důvěra vládě, a my jsme tam měli na odpoledne pevně zařazený bod, abychom tedy tento bod projednali až jako druhý bod pátečního jednání.

Mezitím tu mám informaci, že pan poslanec Vávra má náhradní kartu č. 14.

Znovu opakuji, že ten bod, který byl v pátek jako první odpoledne, by byl zařazen jako druhý bod pátečního jednání. Navrhuji tedy, abychom odhlasovali i tuto změnu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento posun, který vyplývá z toho, že jsme zařadili hlasování o důvěře vládě? Kdo je tedy pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 80. Přítomno bylo 149 poslanců, pro hlasovalo 109 poslanců, proti 1. Tento posun bodu v rámci pátku tedy byl přijat.

 

Ještě bych vás chtěl informovat, že Senát zamítl a vrátil tyto návrhy zákonů, se kterými jsme již vyslovili souhlas. Je to návrh zákona o výstavbě vybraných dálnic, rychlostních silnic, silnic a tranzitních železničních koridorů, to je tisk č. 373/8. Pak nám Senát vrátil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, to je sněmovní tisk č. 559/4, a pak tady máme ze Senátu návrh zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, to je sněmovní tisk 766/3. Tyto tři návrhy zákonů nám tedy Senát zamítl a vrátil, a u těchto návrhů zákonů zatím není splněn příslušná zákonná lhůta. Ta bude naplněna až v úterý 17. 5. Prosím, abyste počítali s tím, že pořad 44. schůze Poslanecké sněmovny o tyto body doplníme, a to jako první tři body v úterý 17. května.

To jsou všechny věci, které jsme projednali na grémiu.

Hlásí se nyní pan poslanec Macháček, pan poslanec Krákora, pan poslanec Kratochvíle, dále pan poslanec Vidím a pan předseda Hojda. To je vše, co prozatím mám.

Prosím pana poslance Macháčka jako prvního.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl nový bod schváleného programu schůze, a to bod, který by se jmenoval změny v orgánech Poslanecké sněmovny.

Stručné zdůvodnění. Všichni dobře víte, že dva naši kolegové poslanci byli jmenováni ministry, to tedy znamená, že v tuto chvíli je potřeba doplnit zemědělský výbor a výbor pro veřejnou zprávu, regionální rozvoj a životní prostředí, včetně organizačního výboru. To je tedy hlavní důvod, proč tento bod navrhuji.

Bylo by to samozřejmě v bloku zpráv, pokud by byla otázka, kam to konkrétně zařadit; předpokládám, že by to bylo propojeno s blokem voleb.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Čili jako bod voleb do bloku zpráv. Dobře.

Jako další se hlásil pan poslanec Krákora, připraví se pan poslanec Kratochvíle.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP