(9.10 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Další v materiálu uváděný efekt má znaménko rovněž plus a je to ta tolik diskutovaná, již několik týdnů veřejnosti předkládaná, skoro se mi chce říci v uvozovkách i "slavná" milionářská daň, která má podle očekávání vlády v roce 2003 státnímu rozpočtu z kapes milionářů přinést 200 mil. Kč.

Celkový efekt daňových změn pro rok 2003 tedy očekává vláda plus 10,7 mld. Kč. Opakuji, v roce 2003.

Uvádět fakta z let dalších, z let 2004 a 2005, případně dále považuji za zcela bezpředmětné poté, co sám předseda vlády veřejnosti oznámil, že skutečná daňová reforma teprve přijde. Jinými slovy: vláda chystá předložení další, jiné, skutečné - dejme si k tomu přívlastek libovolný - daňové reformy. A z toho je jasné, že diskutovat údaje let 2004 a dále nemá vůbec žádný efekt, neboť tyto údaje budou změněny tou další chystanou daňovou reformou.

To jsou tedy čísla pro rok 2003.

Teď mi dovolte ocitovat z programového prohlášení vlády několik krátkých slov, kterým jsme tehdy mnozí, a veřejnost určitě spolu s námi, příliš nerozuměli. V programovém prohlášení vlády se objevil zajímavý termín "zabránění samovolnému poklesu složené daňové kvóty".

Třetí fakt, který mi dovolte v tuto chvíli ocitovat, je úryvek z úvodního slova předsedy rozpočtového výboru na jeho posledním jednání, kdy pan předseda Kalousek uvedl - není to přesný citát, ale jeho význam je určitě zcela přesný - že s jedinou výjimkou se všemi daňovými změnami, které přináší tento Špidlův povodňový daňový balík, počítala koaliční dohoda a programové prohlášení vlády, to znamená dokumenty schválené sociálními demokraty, lidovci a unionisty, předtím, než přišly povodně, přičemž tou jedinou výjimkou je ona 35procentní nová sazba v dani z příjmů fyzických osob alias ona milionářská daň. To je citát, který slyšelo 20 členů rozpočtového výboru a není pochyb.

Včera při odůvodňování tohoto návrhu pan ministr - a to jsem jsi napsal určitě zcela přesně - uvedl, že vláda využila popovodňové situace.

Nyní bych si z těch faktů, které jsem teď citoval, dovolil udělat několik naprosto zjevných a prokazatelných závěrů.

Z toho, co jsem až do této chvíle uvedl, je naprosto zřejmé, že se nejedná o povodňový balíček. Jedná se o balík, který s povodněmi nemá vůbec nic společného. Jedinou daní, kterou vláda do něho zahrnula nově v důsledku povodní, je ona milionářská daň s přínosem 200 mil. Kč v roce 2003.

Povodně jsou tedy záminkou pro tento daňový balík. Vláda spíše dnes využívá popovodňové situace. Vzhledem k charakteru neštěstí, které postihlo Českou republiku a její občany a vzhledem k charakteru tohoto návrhu, který je dalším neštěstím pro tuto zemi a jeho občany, bych pojem "využívá" spíše nahradil pojmem "zneužívá".

Další fakt, který je zřejmý z toho, co jsem citoval, je ten, že tato daňová reforma, daňový balík - přívlastek povodňová už nepoužívám, vysvětlil jsem, že ten je neoprávněný - má mnohem snazší pojmenování. Je to zvýšení cen. Všechny změny, které nastanou v důsledku tohoto návrhu v roce 2003, se totiž promítnou v cenách. Nejenom přeřazení potravin a mnoha dalších věcí z 5 % na 7 %, nejenom spotřební daně ve vyšších hodnotách, ale i přeřazení prahu, změna prahu pro placení DPH má v konečném důsledku jediný, a to je ceny zvyšující efekt.

Nyní bych se trošku zastavil u toho, co není diskutováno v médiích prakticky vůbec, veřejnosti to téměř není sdělováno, přitom je to útok na poměrně významnou skupinu obyvatel, která po roce 1989 uvěřila tomu, že v České republice je vytvářeno volné prostředí k podnikání, a stala se živnostníky. Těmto osobám je tímto balíkem zásadním způsobem snižován práh pro placení DPH, a to z hodnoty 3 mil. Kč ročně obratu na 2 mil. Kč obratu.

Je naprosto jasné, že toto opatření se dotkne velikého rozsahu malých živnostníků, obchodníků, poskytovatelů služeb, kterým tato změna dává na vybranou ze tří možných reakcí. První reakce: umožňuje-li to konkurence, zvedněte ceny. Druhá reakce: umožňuje-li to vaše příjmová situace, snižte v důsledku tohoto opatření svůj příjem při zachování cen. Třetí reakce: nechte toho a přihlaste se u Špidly na úřadu práce. (Potlesk.) To jsou tři možné scénáře, jak mohou tito živnostníci po uplatnění této změny zareagovat.

Pro pamětníky připomínám: není to poprvé, co sociální demokracie přichází s tímto nápadem. Poprvé nám ho předložila někdy před dvěma lety, v dobách, kdy o povodních nebylo řeči. Jinými slovy: ani toto opatření nemá nic společného a nemůže mít nic společného s povodněmi, snad jedině, že je další živelní katastrofou pro část obyvatel naší země, tentokrát vyprojektovanou sociálními demokraty.

Už jsem uvedl, že se jedná o zvýšení cen v rozsahu 10,5 mld. Kč v roce 2003.

Ona ta čísla, kde se hemží nuly, kde se říkají miliardy, často pro posluchače, pro normální lidi splývají. A jestli je něco miliarda, deset miliard, sto miliard se v poslední době, například po zveřejnění rozpočtových výhledů, začíná stávat špatně rozlišovaným. A tak mi dovolte uvést několik, nebo přesně řečeno dva poměry.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP