31. října - 3. listopadu 1995

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 36. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 31. října - 3. listopadu 1995

31. října 1995

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Usnesení schváleno

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Schválen pořad schůze

I. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

II. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč předsedy pSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona ČNR č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., a zákona č. 200/1994 Sb. a mění a doplňuje zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, podle sněmovních tisků 1650 a 1962

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Tomáše páva

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslankyně Marty Hubové

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

1. listopadu 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona ČNR č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., a zákona č. 200/1994 Sb. a mění a doplňuje zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, podle sněmovních tisků 1650 a 1962

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Iavana Vrzala

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

IV. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna" a případně obdobnými akcemi

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

V. Vládní návrh zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), podle sněmovních tisků 1591 a 1806

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Jaroslava Palase

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Pavla Peška

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Doplnění pořadu schůze schváleno

VI. Návrh usnesení poslanecké sněmovny o pověření orgánu Poslanecké sněmovny stanovit podrobnosti k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

2. listopadu 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

VII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, podle sněmovního tisku 1504

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1651 a 1805

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Josefa Kubiše

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Josefa Kubiše

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Josefa Kubiše

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Josefa Kubiše

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

X. Vládní návrh zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), podle sněmovních tisků 1665 a 1804

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslance Josefa Valenty

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Milana Loukoty

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Vlastimila Doubravy

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XI. Ústní interpelace poslanců na členy vlády

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jana Vika

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Michala Krause

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Michala Krause

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč ministra dopravy ČR Vladimíra Budinského

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč ministra dopravy ČR Vladimíra Budinského

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jana Vika

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč ministra dopravy ČR Vladimíra Budinského

Řeč poslance Václava Franka

Řeč ministra dopravy ČR Vladimíra Budinského

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Václava Franka

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

XII. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., 325/1993 Sb., 136/1994 Sb. a 260/1994 Sb., uvedeného ve sněmovním tisku 1620

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XIII. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Roberta Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., uvedeného ve sněmovním tisku 1852

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XIV. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky uvedeného ve sněmovním tisku 1049

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1651 a 1805

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Pokračování projednávání bodu

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, podle sněmovního tisku 1504 a 1963

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XV. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, podle sněmovního tisku 1900 - prvé čtení

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XVI. Návrh poslanců Dalibora Štambery a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1895 - prvé čtení

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XVII. Návrh poslanců Viktora Dobala a dalších na vydání zákona o opatřeních na ochranu veřejného zájmu, podle sněmovního tisku 1386

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jana Bláhy

XVIII. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, podle sněmovních tisků 297, 297 A

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XIX. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z "Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996", podle sněmovního tisku 1889

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1948 - prvé čtení

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1949 - prvé čtení

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL, podepsané v Bruselu dne 13. prosince 1960, která byla změněna a doplněna:

1. Dodatkovým protokolem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 6. července 1970,

2. Protokolem o změnách dodatkového protokolu k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 21. listopadu 1978 a

3. Protokolem doplňujícím Mezinárodní úmluvu o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 12. února 1981, včetně jeho příloh, podle sněmovního tisku 1939 - druhé čtení

Řeč ministra dopravy ČR Vladimíra Budinského

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Václava Franka

Řeč ministra dopravy ČR Vladimíra Budinského

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

3. listopadu 1995

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

Pokračování v projednávání bodu

V. Vládní návrh zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), podle sněmovních tisků 1591 a 1806

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Stanislava Voláka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Jana Černého

2 Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jana Černého

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Pokračování projednávání bodu

X. Vládní návrh zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), podle sněmovních tisků 1665 a 1804

Řeč místopředsedy pSP Jana Kasala

Řeč poslance Miloslava Výborného

XXIII. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii, podle sněmovního tisku 1920 prvé čtení

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1931 - prvé čtení

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč Poslance Vlastimila Doubravy

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč místopředsedy pSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XXV. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XXVI. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na odvolání člena dozorčí komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XXVII. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena dozorčí komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XXVIII. Návrh poslanců Hany Lagové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1853

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

XXIX. Návrh poslanců Stanislava Grosse a dalších na vydání ústavního zákona o referendu, podle sněmovních tisků 1874 a 1954

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Petra Brodského

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

XXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb., podle sněmovního tisku 1713

Řeč ministra živ. prostředí ČR Františka Bendy

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Josefa Křížka Řeč ministra živ. prostředí ČR Františka Bendy

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč ministra živ. prostředí ČR Františka Bendy

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč ministra živ. prostředí ČR Františka Bendy

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

XXXI. Návrh na změnu schváleného pořadu 36. schůze Poslanecké sněmovny

Usnesení schváleno

XXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1995, podle sněmovního tisku 1902 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XXXIII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná v Bukurešti dne 22. června 1994, podle sněmovního tisku 1903 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XXXIV. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1994, podle sněmovního tisku 1850

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XXXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tiraně dne 22. června 1995, podle sněmovního tisku 1933 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Maryta

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1947 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XXXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu, podle sněmovního tisku 1906 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jiřího Maryta

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XXXVIII. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1994, podle sněmovního tisku 1950

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Závěrečná řeč místopř. PSP Karla Ledvinky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP