Sněmovní tisk 1519
Soubor interpelací a otázek přednesených na 28. schůzi


Autor: Ing. Vladimír Procházka, CSc.
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci privatizace akciové společnosti Olma Olomouc
Podáno: 1995-02-09
Odesláno adresátovi: 1995-02-13
Odpověď rozeslána 9.02.1995 jako tisk 1519 A.
Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.

Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí nesouhlas (usnesení č. 628).Autor: Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA
Adresát: Ing. Jiří Skalický
Interpelace ve věci privatizace malešické spalovny
Podáno: 1995-02-09
Odesláno adresátovi: 1995-02-16
Odpověď rozeslána 9.02.1995 jako tisk 1519 B.
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 628).

Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 709).Autor: Ing. Hana Orgoníková
Adresát: Ing. Jindřich Vodička
Interpelace ve věci poškození občanů Okresní správou sociálního zabezpečení ve Ždáru nad Sázavou
Podáno: 1995-02-09
Odesláno adresátovi: 1995-02-13
Odpověď rozeslána 9.02.1995 jako tisk 1519 C.
Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.

Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí nesouhlas (usnesení č. 628).Autor: PaedDr. Vlastislav Kuchař
Adresát: MUDr. Luděk Rubáš
Naléhavá interpelace poslance Vlastislava Kuchaře
Podáno: 1995-02-09
Odesláno adresátovi: 1995-02-13
Odpověď rozeslána 9.02.1995 jako tisk 1519 F.
Úplný název: Interpelace poslance Vlastislava Kuchaře na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci současného stavu privatizace nemocnice s poklinikou a dalších zdravotnických zařízení v Českém Těšíně
Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.

Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 628).

Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.Autor: Václav Frank
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci vládní předlohy koncepce právní úpravy rodinně právních vztahů
Podáno: 1995-02-09
Odesláno adresátovi: 1995-02-16
Odpověď rozeslána 9.02.1995 jako tisk 1519 H.
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 628).Autor: JUDr. Miroslav Čapek
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci koordinace činnosti tajných služeb
Podáno: 1995-02-09
Odesláno adresátovi: 1995-02-16
Odpověď rozeslána 9.02.1995 jako tisk 1519 I.
Interpelace projednána.Autor: Ing. Ladislav Nedorost
Adresát: Ing. Jiří Skalický
Interpelace ve věci privatizace Nemocnice s poliklinikou v Havířově
Podáno: 1995-02-09
Odesláno adresátovi: 1995-02-16
Odpověď rozeslána 9.02.1995 jako tisk 1519 J.
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 628).

Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 643).Autor: JUDr. Miroslav Čapek
Adresát: MUDr. Jaroslav Novák
Interpelace ve věci manipulace s tajnými spisy a jejich zabezpečení
Podáno: 1995-02-09
Odesláno adresátovi: 1995-02-16
Odpověď rozeslána 9.02.1995 jako tisk 1519 K.
Interpelace projednána.Autor: JUDr. Jiří Bílý
Adresát: Ing. Ivan Pilip
Interpelace ve věci učebnic pro základní školy
Podáno: 1995-02-09
Odesláno adresátovi: 1995-02-16
Odpověď rozeslána 9.02.1995 jako tisk 1519 O.
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 628).

Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 709).Autor: JUDr. Miroslav Čapek
Adresát: Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Interpelace ve věci podávání informací poslancům
Podáno: 1995-02-09
Odesláno adresátovi: 1995-02-16
Odpověď rozeslána 9.02.1995 jako tisk 1519 P.
Interpelace projednána.Autor: PhDr. Vratislav Votava
Adresát: Ing. Josef Zieleniec
Interpelace poslance Vratislava Votavy
Podáno: 1995-02-09
Odesláno adresátovi: 1995-02-16
Odpověď rozeslána 9.02.1995 jako tisk 1519 T.
Úplný název: Interpelace poslance Vratislava Votavy na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci postoje české vlády a diplomacie k politice státního teroru, uplatňované Tureckem vůči kurdskému obyvatelstvu
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 628).

Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 709).Autor: PhDr. Vratislav Votava
Adresát: RNDr. Vilém Holáň
Interpelace ve věci zapojení České republiky do Severoatlantického paktu
Podáno: 1995-02-09
Odesláno adresátovi: 1995-02-16
Odpověď rozeslána 9.02.1995 jako tisk 1519 U.
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)